Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada martie – aprilie 2020

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada martie – aprilie 2020

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII

 

MARTIE

I. Certificări internaţionale

1. Certificatul Bancar European TRIPLE E (EBTN) – în sistem blended learning (ID şi la clasă), martie – iulie 2020, orele 18:00 – 20:00

2. Global Finacial Compliance – GFC (CISI UK, IBR & ESA), martie – mai 2020: 2 – 3 martie 2020 – Induction Course şi 4 – 5 mai 2020 – Revision Course, orele 9:00 – 17:00

II. Programe de scurtă durată

3. Business Intelligence in Business Negotiation, 2 – 3 martie 2020, orele 9:00 – 17:00

4. Prevenirea şi detectarea fraudelor în aria IMM, 6 martie 2020, orele 9:00 – 17:00

5. Managementul securităţii bancare – aspecte de bază abordate aplicat, 12 martie 2020, orele 9:00 – 17:00

6. Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane): cadrul prudenţial pentru IFN-uri – Seminar aplicat, 13 martie 2020, orele 10:00 – 18:00

7. NOU! Ofiţer Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, TBA 2020, vineri: orele 9:00 – 17:30, sâmbătă: orele 9:00 – 18:30

8. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii, curs ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA), 23 martie – 23 aprilie 2020

8. Pieţe şi instrumente financiare (IBR & AAFBR)*) ONLINE, 27 – 28 martie 2020, vineri: orele 18:00 – 21:00, sâmbătă: orele 9:00 – 17:00

9. NOU!  Evaluarea şi administrarea riscurilor asociate tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, 28 martie 2020, ONLINE, orele 10:00 – 18:00

10. Guvernanţa produselor, Piaţa ţintă şi Conflictul de interese şi din perspectiva MiFID II*), TBA 2020, orele 9:00 – 17:00

11. Ethical Hacking – Securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, TBA 2020, orele 9:00 – 17:00

12. Portfolio Management with “R” Analytics Tools, TBA 2020, orele 9:00 – 17:00

13. NOU! Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit, TBA  2020, orele 9:00 – 17:00

14. NOU! Identificarea beneficiarului real şi a persoanelor expuse public – în contextul legislaţiei naţionale şi europene, TBA 2020, orele 9:00 – 17:00

15. IT Requirements elicitation pentru experţii IT, TBA 2020, luni: orele 16:00 – 20:00, marţi: orele 9:00 – 17:00

16. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, TBA, 2 zile, orele 9:00 – 17:30

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii la clasă)

17. Zona unică de plăţi în euro SEPA – Single Euro Payments Area (IBR & ARB), martie – aprilie 2020 , orele 18:00 – 20:00

18. Audit şi control intern în activitatea financiar – bancară, martie – iunie 2020, orele 18:00 – 20:00

IV. Programe IT&C

19. MS ACCESS pentru sectorul financiar-bancar, nivel avansat, 2 – 5 martie 2020, orele 16:00 – 20:00

20. MS EXCEL pentru sectorul financiar bancar (nivel mediu – avansat), 9 – 12 martie 2020, orele 16:00 – 20:00

 

APRILIE

I. Programe de scurtă durată

1. Auditarea sistemelor informatice, 1 – 2 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

2. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 2 – 3 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

3. Abordarea aplicată privind cerinţele de raportare FINREP 2020, 9 – 10 aprilie 2020, orele 10:00 – 18:00

4. Ofiţer Conformitate, seria 8, 10 aprilie – 23 mai 2020, (10 – 11 şi 24 – 25 aprilie 2020), vineri 15:00 – 19:00, sâmbătă 9:00 – 17:30

5. Leadership-ul şi succesul managerial, 9 – 10 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

6. NOU! Impactul implementării cadrului IFRS asupra IFN, 11 aprilie 2020, orele 10:00 – 18:00

7. Provocările Legii 129/2019 şi ale Regulamentului 2/2019 pentru auditorii interni, 13 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00 

8. Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronică – identificare şi prevenţie, 13 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

9. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV, 23 – 24 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

10. Analiza financiară avansată – calitatea declaraţiilor financiare: semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 24 – 25 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

11. Evaluarea impactului de protecţia datelor (DPIA – Data Protection Impact Assessment), 25 aprilie 2020 (sâmbătă), orele 9:00 – 17:00

 12. Spălarea banilor în mediul online, 27 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

13.  NOU! Finanţarea proiectelor de investiţii, 27 – 28 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

14. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism*), 28 aprilie 2020, orele 9:00 – 17:00

II. Programe IT&C

15. MS Power Point – nivel avansat, 13 – 14 aprilie 2020, orele 16:00 – 20:00

III. Limbi străine

16. NOU! Limba franceză A2 – B1. Noțiuni intermediare. Limbaj de afaceri, aprilie – iunie 2020, în zilele de marți și joi între orele 18:00 – 19:30

IV. Educație financiară

17. NOU! Educație financiară pentru copii de 8 – 14 ani, curs ON-LINE, 30 martie – 16 aprilie 2020, orele 16:00 – 17:00

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018

 

Tematica fiecarui curs poate fi vizualizata cu click pe titlul cursului. 

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii