Membrii fondatori
și

MICROSOFT ACCESS

– nivel mediu-avansat –

MS Access este una dintre aplicaţiile utilizate din ce în ce mai mult în mediul de afaceri, datorită posibilităţilor pe care le oferă pentru gestionarea şi analiza volumelor mari de date. Ca urmare a legăturii permanente cu mediul financiar-bancar şi a analizei cererii formulate de angajaţii din sector, IBR oferă un curs interactiv, cu modele şi studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei organizaţii.Prezentarea cursului

Grup ţintă

Cursul se adresează persoanelor din toate domeniile de activitate care utilizează aplicaţii de baze de date pentru preluarea şi prelucrarea personalizată a datelor, întocmirea de rapoarte şi statistici.

Obiective

Cursul are ca obiectiv prezentarea şi aprofundarea programului Microsoft Access 2010 pentru prelucrarea avansată a datelor cu bazele de date relaţionale.

Conţinutul cursului

Proiectarea tabelelor în baze de date:

 • crearea tabelelor; atribute şi proprietăţi; tipuri de date; legarea tabelelor;
 • definirea cheilor şi relaţiilor între tabele; restricţii de integritate, tipuri de asocieri;
 • modificarea structurii unei tabele: reguli de validare, proprietăţi pe tipuri de date;
 • importul şi legarea tabelelor din alte aplicaţii / baze de date;
 • prelucrarea datelor în tabele: căutarea unei înregistrări (valori); funcţia găsire şi înlocuire; sortarea; filtrarea datelor din tabele.

Interogări în baze de date Access:

 • interogări de selecţie:
  – criterii de selecţie; interogări parametrizate;
  – câmpuri calculate în interogări; generatorul de expresii;
 • interogări de tip total şi crosstab; grupare şi funcţii agregat;
 • interogări de acţiune: ştergere, actualizare, adăugare înregistrări, creare tabele.

Formulare în baze de date Access:

 • proiectarea unui formular asociat, lucrul cu înregistrările în formulare;
 • formulare şi subformulare asociate tabelelor;
 • proiectarea obiectelor în formular: câmpuri neasociate, etichete, expresii, butoane de opţiune, liste de căutare, liste de selecţie, butoane de acţiune.

Rapoarte în baze de date Access:

 • generarea de rapoarte asociate, grupare şi sortare;
 • funcţii şi câmpuri calculate; exportul datelor.

Macrocomenzi şi instrumente în baze de date:

 • proiectarea macrocomenzilor; categorii de comenzi şi proprietăţi;
 • evenimentele obiectelor bazei de date Access; asocierea macrocomenzilor;
  – securitatea bazelor de date; formulare de startup; aplicaţii de baze de date.

Durata şi perioadă

Cursul are o durată de 16 ore de instruire teoretică/practică (4 ore x 4 zile), şi se desfăşoară în perioada 7 – 10 iunie 2021, orele 16:00 – 20:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul online pe platforma ZOOM.

Lector

Luciana Bercean – formator autorizat, cu o experiență de peste 10 ani în livrarea de cursuri în domeniul IT, specializată în programele din suita Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint și Outlook. Deține importante certificări în domeniu: Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Office Specialist Expert Excel 2016, expert ECDL

Atestarea

La finalul cursului, participanţii vor primi certificat eliberat de IBR.

Cursanţii care doresc să obţină şi o certificare internaţională pot opta la finalul cursului pentru susţinerea testării ECDL (European Computer Driving Licence), modulul Access, în cadrul Centrului de Testare Acreditat ECDL din IBR, prin plata unei taxe suplimentare de 315 lei.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Roxana Ivan

Specialist formare, IBR

email: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

tel: 0748 886 839