Noile cerințe în ceea ce privește acordarea și monitorizarea creditelor și riscul climatic

Noile cerințe în ceea ce privește acordarea și monitorizarea creditelor și riscul climatic

Sigla_IBR_2017              deloitte logo  online NOU

Cele mai noi cerințe pentru acordarea și monitorizarea creditelor, care au fost recent publicate de către Autoritatea Bancară Europeană, se aplică tuturor instituțiilor de credit din Europa, și impactează atât facilitățile de credit existente, cât și pe cele noi. Ghidul publicat acoperă unele dintre problemele băncilor, dar include și importante cerințe suplimentare. Per total, el reprezintă un important set de reglementări cu implicații în strategiile de creditare, de management al datelor și al relației cu clienții.

Importanța factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG), precum și a riscurilor lor asociate (inclusiv riscul climatic) sunt de asemenea subliniate în acest ghid, întrucât trebuie încorporate în apetitul la risc și politicile și procedurile de management al riscului ale fiecări instituții.

Ghidul riscurilor de mediu și climatice, care a fost recent publicat de către Banca Centrală Europeană, explică modul în care băncile trebuie să administreze riscurile climatice și cum să le dezvăluie în mod transparent. Astfel, actualizările legislative descriu modul în care băncile trebuie să ia în calcul astfel de riscuri atunci când își definesc și implementează strategia de business, prin intermediul guvernanței și managementului riscurilor.

OBIECTIV

Obiectivul acestui seminar este de a oferi o priveliște de ansamblu asupra actualizărilor legislative emise de către EBA și ECB, și impactul implementării lor asupra sectorului bancar din UE.

La finalul cursului, participanții:

 • Vor avea o înțelegere generală a cerințelor privind acordarea și monitorizarea creditelor, precum și a riscului climatic și ESG;
 • Vor înțelege clar schimbările la care se referă aceste reglementări;
 • Vor înțelege provocările și impactul la care trebuie să se aștepte băncile atunci când vor implementa reglementările;
 • Se vor familiariza cu cele mai noi tendințe în reglementare, în urma recentei crize economice mondiale.

AUDIENȚĂ

Acest seminar se adresează specialiștilor din serviciile financiare care doresc să se familiarizeze cu două dintre cele mai recente actualizări legislative și cu impactul crizei financiare asupra aplicării acestora.

CONȚINUT

 Acordarea și monitorizarea creditelor – aspecte cheie:

 • Cerințe importante din următoarele domenii:

– Guvernanță;
– Acordare;
– Stabilirea prețurilor;
– Evaluare;
– Monitorizare.

 • Zone impactate și provocările implementării
 • Termenul limită al implementării

Riscul climatic – aspecte cheie:

 • Ce este riscul climatic și cum afectează sectorul bancar
 • Perspective și cerințe legislative legate de riscul climatic
 • Stress Test pentru riscul climatic: discuții și bune practici
 • Principalele provocări ale implementării ESG și a cerințelor legate de riscul climatic
 

LECTORI

Elena Grigore

Elena este Director în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 10 ani de experiență în domeniul managementului riscului de credit. A fost implicată în proiecte de dezvoltare metodologică și implementare tehnica a cerințelor AIRB/IFRS 9 precum și modele interne de administrare a riscului de credit pentru instituții financiare din Romania și nu numai.

Andrada Tănase, ACCA, FRM

Andrada Tanase este Manager Senior în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 9 ani de experiență în consultanță pentru risc, raportare financiară, implementări IFRS și Basel III și audit în sectorul bancar și asigurări.

Cătălin Ruja

Cătălin este Senior Manager în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 14 ani experiență în arii precum riscul de credit, modelarea riscului de credit, analizele cantitative, dar și monitorizarea, evaluarea și validarea modelelor, cu accent atât pe riscul de credit și IFRS 9, cât și pe testarea la stres și riscul de piață.

DURATA CURSULUI 

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore.

DATA

27 august 2020, de la 9:00 la 15:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fișei de înscriere.

IBR va organiza cursul ONLINE, pe platforma Microsoft Teams, asigurând lectori specializați și suport de curs.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR și ARB, cu 5 credite CPD (Continuous Professional Development).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

CONTACT

Emilia Frunză, Training manager

Mobile phone: 0748886834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii