FORMATOR – cod COR 242401

FORMATOR – cod COR 242401

CERTIFICAT RECUNOSCUT NATIONAL SI EUROPEAN !

OBIECTIVUL CURSULUI

Pregătirea formatorilor pentru a furniza programe de pregătire în conformitate cu standardul ocupaţional aferent ocupaţiei FORMATOR – COR 242401 (cursul este autorizat de Autoritatea Naţională a Calificărilor – ANC). La sfârşitul programului de pregătire, participanţii vor avea competenţele necesare pentru:

 • Organizarea de sesiuni de pregătire
 • Livrarea sesiunilor de pregătire
 • Evaluarea participanţilor
 • Organizarea activităţii de pregătire (cursuri, sesiuni de follow up)
 • Realizarea activităţilor de formare (design suporturi de curs, livrare sesiuni de pregătire, elaborare teste de verificare)
 • Elaborarea metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective
 • Aplicarea de metode şi tehnici specifice de formare
 • Evaluarea rezultatelor învăţării şi aplicarea instrumentelor de evaluare.

GRUP TINTA

Cursul se adresează trainerilor, specialiştilor care livrează programe de pregătire în cadrul băncii/instituţiei şi tuturor persoanelor interesate în obţinerea certificării de formator.

CONTINUT

 • Particularităţile procesului de învăţare la adulţi
 • Metode şi tehnici de formare
 • Grupuri ţintă
 • Ciclul de viaţă al unui proces de formare
 • Comunicarea în formare
 • Stiluri de comportament si relatiile intre participantii la training. Analiza tranzactionala. Raporturile umane
 • Tehnici de design instrucţional
 • Tehnici şi metode de livrare a formării
 • Tehnici şi metode de evaluare a formării
 • Tehnici de follow up
 • Reflectii si discutii

Conţinutul tematic, tehnicile şi metodele de predare, vor fi adaptate şi exemplificate pe specificul formării formatorilor care activează în industria serviciilor financiare.

LECTORI

Mikaela KETS –  expert european în formare şi evaluare bazată pe competenţe. În prezent este coordonatorul centrului de evaluare a competenţelor din cadrul IBR. În perioada cât a deţinut funcţia de director general adjunct al Autorităţii Naţionale a Calificărilor, a coordonat şi implementat numeroase proiecte europene în domeniul formării şi evaluării. Mikaela a coordonat o serie de proiecte Train the Trainers la nivel naţional şi internațional, a participat la elaborarea standardelor ocupaţionale din domeniul formării şi la elaborarea strategiilor de formare pentru România.

Alin COMSA Manager Departament Vânzări Directe în cadrul uneia din cele mai importante bănci din România, are o experienţă vastă în training și formare profesională. A coordonat o serie de proiecte Train The Trainers și a partcipat activ în dezvoltarea platformelor de cursuri cu teme dintre cele mai diverse: managemet, coaching, leadership, nlp, dezvoltare personală, vânzări, produse finaciar-bancare etc Deţine o diplomă de master în comunicare, este trainer autorizat ANC şi de peste 8 ani este implicat în pregătirea și formarea personalului din domeniul financiar- bancar.

DURATA CURSULUI

Planul de pregatire include 36 ore, dintre care 20 de ore de pregătire teoretica si 16 ore pentru instruire practică.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA

Evaluarea finală are loc la cca o săptămână de la terminarea cursului şi constă într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

Certificare

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7  (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Absolvenţii obţin certificat de absolvire însoţit de un supliment descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, recunoscute la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

Acte necesare înscrierii

Copie diplomă de licenţă, copie act de identitate, formular de înscriere.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

Persoana de contact

Octavia Moise

Coordonator Centru Evaluare IBR

Mobil: 0748886804

e-mail: octavia.moise@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii