Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, septembrie – octombrie 2020

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, septembrie – octombrie 2020

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII

SEPTEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. Blockchain şi monedele virtuale, ONLINE, 5 septembrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

2. Noutățile INCOTERMS 2020 – ONLINE, 10 septembrie 2020, orele 15:00 – 19:00, lector: Stancu Mavrodineanu

3. NOU! Impactul Covid 19 asupra cadrului CRR 2: perspectiva analitică asupra ajustărilor cadrului de reglementare prudențială, ONLINE, 12 septembrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

4. MIFID II – training pentru personalul care oferă informații, oferta IBR privind soluţia e-learning (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF – BNR) curs ONLINE (platforma KNOLYX), 14 septembrie – 14 octombrie 2020

5. Modulul de formare profesională continuă (FPC) – MIFID II, 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), 14 septembrie – 14 octombrie 2020

6. MIFID II – Consultant de Investiții Financiare ONLINE, 15, 16, 17, 22, 23, 24 septembrie, orele 17:00 – 21:00 si 29, 30 septembrie, orele 17:00 – 20:00 (total 30h)

7. Analiză financiară – nivel bază – ONLINE, 16 – 17 septembrie 2020, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr. Levente Katona

8. Cadrul intern de administrare a riscului și responsabilitățile persoanelor cu funcții cheie – ONLINE, 19 septembrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Cristina Morar Triandafil

9. Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de evaluare pentru garantare, 22 septembrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lectori: Anuța Stan și Delia Bratu

10. Instrumente Financiare – standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte) – ONLINE, 24 septembrie 2020, orele 9:00 – 15:00, lectori: Cătălin Ruja, Andrada Tănase, ACCA, FRM

11. Abordarea aplicată privind cerinţele de raportare FINREP 2020 – ONLINE, 25 – 26 septembrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Cristina Morar Triandafil

12. Analiza financiară avansată – calitatea declarațiilor financiare: semnale de alertă și tehnici de ajustare – ONLINE, 25 – 26 septembrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Iancu Guda, EMBA, CFA

13. Raportari prudentiale ale IFN, ONLINE, 26 septembrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector Sorina Constantin

14. NOU! Finanțare structurată în condiții de incertitudine – o abordare practică, ONLINE, 29 septembrie 2020, orele 10:00 – 14:00, lector: Georgina Popescu

15. Cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism*), ONLINE30 septembrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Andreea Antoaneta Neagu

16. Incidente de securitate privind datele cu caracter personal în contextul cerințelor GDPR – ONLINE, 29 – 30 septembrie 2020, orele 18:00 – 21:00, lector: Maria Maxim

 

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

17. Responsabil cu Protecția Datelor cu caracter personal – ONLINE, 24 septembrie – 23 octombrie 2020, orele 18:00 – 22:00, lector: Maria Maxim

 

III. Programe IT&C

18. ECDL BAC, 19 septembrie – 12 decembrie 2020 (10 sâmbete), între orele 11:00 – 15:00, lector: Luminiţa Ciocaru (examinator Microsoft, formator Oracle)

19. MS Excel pentru sectorul financiar-bancar: nivel mediu – avansat ONLINE, 21 – 24 septembrie 2020, orele 16:00 – 20:00 , lector: Luciana Bercean

22Microsoft Excel – VBA (Visual Basic for Application)ONLINE, 21 – 24 septembrie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu

 

IV. Evenimente

21. Principalele mutări de management al riscului in banking după Covid, WEBINAR organizat de IBR în parteneriat cu SAS & Deloitte, 23 septembrie 2020, orele 15:30-17:00

22. Plăţile internaţionale şi Regulamentul valutar – noutăţi, WEBINAR organizat de IBR în parteneriat cu Radu și Asociații SPRL, societate de avocați membră a grupului Ernst&Young Global Ltd, 30 septembrie 2020, ora 11:00

 

OCTOMBRIE

I. Certificări internaționale

1. ACI Dealing Certificate preparation course – Money markets: products & market discipline – ONLINE, 14, 15, 16 octombrie şi 12, 13 noiembrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Moreno Giraldi 

2. Certificatul Bancar European – TRIPLE E (în sistem blended learning – ID și consultații ONLINE), octombrie 2020 – februarie 2021, orele 18:00 – 20:00, lectori: Anton Comănescu, Tiberiu Voicu, Maria Pîrvu

3. NOU! Combating Financial Crime (CFC) (IBR & CISI UK & ESA Liban) – ONLINE, October 26-29 (Mon-Thu), from 15:00 to 19:00 (Induction course) – and November 23-24 (Mon-Tue), from 15:00 to 19:00 (Recap) (24 ore), lector: Shawki Ahwash, CAMS

II. Programe de scurtă durată

4. Ghid de bune practici in prevenirea si gestionarea fraudelor, ONLINE, 1 octombrie 2020, orele 9:30 – 13:30, lector: Mihaela-Corina Bouleanu

5. NOU! Provocările Legii 129/2019 şi ale Regulamentului 2/2019 pentru auditorii interni, 2 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR

6. Managementul lichidității din perspectiva cadrului european de reglementare – ONLINE, 2 – 3 octombrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

7. Guvernanța produselor, piata țintă și conflictele de interese din perspectiva MIFID II*), 3 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu

8. NOU! Etichetă şi protocol în afaceri – ONLINE, 7 octombrie 2020, orele 9:00 – 13:00, lector: Sergiu Medar

9. Implementarea noului cadru BASEL IV ONLINE (Microsoft Teams), 8 octombrie 2020, orele 9:00 – 15:00, lectori: Elena Grigore,  Andrada Tănase, FRM,  ACCA

10. Planificarea continuităţii afacerii, ONLINE, 13 – 14 octombrie 2020, orele 09:00 – 17:00, lector: Florin Mihai Iliescu, CISA, CISSP 

11. Scrisoarea de garanţie bancară în practică, ONLINE, 14 octombrie 2020, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

12. Guvernanţă,  Risc şi Conformitate – CRD IV, 14 – 15 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulata,  ICA,  ACAMS

13. GDPR – Registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal – ONLINE, 14 – 15 octombrie 2020, orele 18:00 – 21:00, lector: Maria Maxim,  ICA

14. NOU! Identificarea beneficiarului real și a persoanelor expuse public – în contextul legislației naționale și europene, 16 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu

15. Pieţe şi instrumente financiare (IBR & AAFBR)*), 16 – 17 octombrie 2020, vineri: orele 18:00 – 21:00, sâmbătă: orele 9:00 – 17:00, lectori: Dr. Adrian Codîrlaşu, CFA, Dr. Dorin Badea, CFA

16. NOU! Impactul Covid-19 asupra cadrului prudențial european: perspectiva analitică asupra clarificărilor emise de EBA, ca răspuns la pandemia Covid-19, ONLINE, 17 octombrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

17. Conținutul minim al unui raport de evaluare întocmit pentru garantarea împrumutului. Ipoteze și ipotezele speciale – influența acestora asupra rezultatului evaluării, 20 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lectori: Ababei Dana și Anuța Stan

18. NOU! Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit, 20 – 21 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, Bogdan Nichişoiu

19. Business intelligence in audit, 21 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lectori: Dr. Ionuț Corduneanu,  Dr. Adriean Pârlog

20. NOU! Managementul schimbării și de criză, 21 – 22 octombrie 2020, orele 15:00 – 19:00, prof. univ. dr. Constantin Brătianu

21. NOU! Principiile analizei productivității companiilor. De la măsurare la creștere, ONLINE22 – 23 octombrie 2020, orele 09:00 – 13:00, lector: Costin Ciora

22. Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V/ CRR II – ONLINE, 23 – 24 octombrie 2020, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

23. Portfolio Management with « R » Analytics Tools – ONLINE, 26 – 27 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Cezar Chirilă

24. Negocierea creditelor sindicalizate, 27 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, Cătălin Cepişcă

25. NOU! Analiza performanței prin creare de valoare, ONLINE, 29 – 30 octombrie 2020, orele 09:00 – 13:00, lector: Costin Ciora, tarif: 870 lei

26. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezoluţie, 30 – 31 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00, Dr. Arion Negrilă

 

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online)

27. Audit și control intern în activitatea financiar-bancară, octombrie 2020 – ianuarie 2021, orele 18:00 – 20:00, Dr. Gabriela Andrei

28. Creditarea – noi modele de business sub impactul noilor cerinţe prudenţiale, octombrie 2020 – februarie 2021, orele 18:00 – 20:00, lector: Florenţiu Petra,FCCA

 

IV. Programe IT&C

29. Prezentări tips & tricks – Power Point și Outlook – ONLINE, 5 – 6 octombrie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean

30. ECDL Financiar – ONLINE, 19 – 22 octombrie, 26 – 29  octombrie, 2 – 3  noiembrie 2020, orele 16:00 – 20:00 (curs + examene ECDL), lector: Luciana Bercean

31. Microsoft Excel – VBA (Visual Basic for Application) –  ONLINE, 12 – 15 octombrie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu

32. Microsoft Excel – Power BI (Business Intelligence) – ONLINE, 26 – 29 octombrie 2020, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu

 

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018.

Cursurile vor fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în varianta online.

Dacă măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, nu vor permite desfăşurarea programelor de training la clasă, toate cursurile programate pentru perioada septembrie-octombrie, se vor desfăşura în sistem ONLINE, la datele la care sunt programate.

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii