IMPACTUL COVID 19 ASUPRA CADRULUI CRR 2: PERSPECTIVA ANALITICĂ ASUPRA AJUSTĂRILOR CADRULUI DE REGLEMENTARE PRUDENȚIALĂ

IMPACTUL COVID 19 ASUPRA CADRULUI CRR 2: PERSPECTIVA ANALITICĂ ASUPRA AJUSTĂRILOR CADRULUI DE REGLEMENTARE PRUDENȚIALĂ

 online

   

DESCRIERE:

Acest curs are în vedere asimilarea modificărilor legislative în cadrul de reglementare prudențială (CRR2) determinate de pandemia COVID-19. Focusul se va plasa asupra Regulamentului 873/2020, cu accent pe identificarea elementelor cheie de reglementare prudențială ajustate ca răspuns la criza COVID-19: fondurile proprii, ajustările specifice de credit și tratamentul expunerilor neperformante în cadrul IFRS 9, determinarea RWA – Risk-weighted assets (tratamentul bondurilor guvernamentale, expunerile la riscul de piață).

Cursul se va axa pe impactul modificărilor induse de COVID-19 asupra situației prudențiale a băncii (capital, lichiditate, provizioane), având o puternică latură aplicativă (exerciții, studii de caz cu punctarea situației prudențiale înainte și după adoptarea modificărilor respective).

 GRUPUL ŢINTĂ: analiști de risc, analiști de credit, auditori, ofițeri de credit, manageri de risc, etc.

CONŢINUT:

  1. Cauzele modificării CRR 2 în contextul COVID-19: accent pe nevoia de flexibilitate
  2. Impactul COVID-19 asupra cadrului de reglementare prudențială în domeniul fondurilor proprii
  3. Tratamentul NPL în contextul IFRS 9: determinarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit, impact asupra fondurilor proprii
  4. Determinarea RWA: modificări, elemente de impact
  5. Corelații între indicatorii prudențiali impactați de modificările COVID-19

LECTOR:

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

16 ianuarie 2021, orele 10.00 – 18.00

 La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Mai precis: vom folosi platforma ZOOM, care pentru cursanţi este o platformă gratuită şi care nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager  

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii