Diagnostic și instrumente de analiză pentru decizii strategice

Diagnostic și instrumente de analiză pentru decizii strategice

 online

  NOU

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea și dezvoltarea cunoștințelor ce țin de metodele, instrumentele și modelele de diagnostic și analiză a companiei. Seminarul va oferi abordări conceptuale și practice pornind de la analiza mediului de business la nivel global și local, analiza și diagnostic concurențial la analiza economico-financiară a companiei și diagnosticul oportunităților de decizii strategice oferind participanților o colecție de instrumente de aplicare în vederea luării unor decizii mai bine informate și documentate de cifre. Schimbarea strategică sau adaptarea strategică în actualul context nu este o dorință ci o nevoie în foarte multe domenii pentru supraviețuirea companiei, astfel încât utilizarea unor tehnici care să ofere o mai mare claritate în vederea luării deciziilor devine o necesitate.

Seminarul va prezenta exemple, studii de caz și va fi organizat într-un mod interactiv prin implicarea participanților în rezolvarea studiilor de caz în vederea înțelegerii mai clare sau aprofundării unor instrumente de analiză.

GRUPUL ŢINTĂ: Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, raportări prudenţiale, analişti de risc, analişti financiari, auditori, manageri departamentele raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Instrumente de analiză strategică la nivel de sector și intersectorial. Identificarea oportunităților pieței și analiza modelului afacerii.
  • Analiza competiției din perspectivă strategică, economico-financiară și a tendițelor.
  • Analiza resurselor companiei: economico-financiare, umane, interne pentru transformări organizaționale adaptate la context.
  • Metode de analiză strategică pentru generarea de opțiuni pentru creșterea performanței sau adaptarea afacerii.
  • Integrarea informațiilor date de analiza economico-financiară a companiei, cu analiza pieței și a competitorilor pentru dezvoltarea unor decizii strategice și tactice.
  • Strategii moderne pentru creare de valoare și măsurarea performanței determinate de contextul curent (COVID-19, remote work, scăderea cererii, redirecționarea ofertei, concentrare pe producția locală, etc)
  • Particularități în diferite sectoare și bune practici la nivel național și internațional de utilizare a informațiilor oferite de analiza economico-financiară pentru decizii strategice.
  • Aplicații, exemple, studii de caz.

LECTOR

Costin Ciora este lector universitar doctor la Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Este și consultant în strategie, analiză financiară și dezvoltare organizațională, fiind parte din numeroase proiecte cu mediul de afaceri. A derulat activități de cercetare și a ocupat un rol de lector și cercetător la universități de business de top din Europa, precum Universitatea de Științe Economice din Viena, Universitatea Dauphine din Paris și Universitatea din Alicante. Este autorul cărții „Analiza performanței prin creare de valoare”, al cărții „12 ingrediente pentru productivitate” și autor și al altor cărți din domeniul analizei financiare si strategiei de business. De-a lungul activității Costin Ciora a prezentat în cadrul unor conferințe internaționale și a publicat în jurnale cotate în baze de date internaționale peste 30 de articole științifice.

Costin Ciora desfășoară activități de consultanță economico-financiară de peste 10 ani dar și proiecte de consultanță și training internaționale din 2015. Prin cursurile, cercetarea și traingurile pe care le susține realizează o legătură pentru participanți pentru înțelegerea imaginii de ansamblu între productivitate, dezvoltare organizațională și strategie pentru creșterea performanței.

Este membru în Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România, Societatea Română de Analiză Economico-Financiară și European Real Estate Society, fiind totodată și certificat Prosci ca Change Management Practitioner dar și Certified TriMetrix Behavioral Analyst.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (4 ore / zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

12, 13, 19, 20 noiembrie 2020, orele 09:00 – 13:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 16 credite CPD.

Cursurile ONLINE se vor organiza pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau telefon și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.

 Invitaţia este generată de către IBR sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului. Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului. Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache, Specialist training

Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii