Perspectiva aplicată asupra Solvency 2 în contextul pandemiei COVID: interferenţe cu Standardele IFRS 17

Perspectiva aplicată asupra Solvency 2 în contextul pandemiei COVID: interferenţe cu Standardele IFRS 17

 online

  NOU

DESCRIERE

Cursul se adresează specialiștilor din zona middle management care activează în societăți de asigurare și reasigurare, dar și personalului din departamentele – managementul riscurilor, conformitate, raportări, precum și angajatilor ASF implicați în activitatea de reglementare și supraveghere.

GRUPUL ŢINTĂ: specialiști din direcțiile: Risc, Conformitate Raportări, Financiar, Contabilitate, analiști de risc, manageri de risc, etc.

CONŢINUT

Temele principale abordate în cadrul seminarului includ cerințele Solvency 2 și cadrul IFRS 17:

  • Cadrul general al Solvency II. Rolul Pilonilor 1, 2 și 3 în cadrul Solvency II
  • Adecvarea capitalului societăților de asigurare. Tipologia instrumentelor de capital
  • Administrarea riscului de investiții (riscul de credit, riscul de piață) și a riscului operațional
  • Efectul de corelație a riscurilor asupra cerințelor de solvabilitate la nivelul unei societăți de asigurare
  • Levierul financiar și efectul de multiplicare a acestuia
  • Tratamentul riscului de lichiditate
  • Recomandările ASF privind surmontarea perioadei COVID și minimizarea riscurilor aferente
  • IFRS 17 – Concepte cheie în raport cu aplicarea Solvency 2: noul model contabil aplicabil contractelor de asigurare: Aplicații și studii de caz

LECTOR

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

11 decembrie 2020, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Invitaţia este generată de către organizator sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor cu câteva zile înainte de data începerii cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager  

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii