Membrii fondatori
și

Cerinţele MiFID II şi rolul conformităţii în cadrul instituţiilor financiare – cum ne pregătim pentru misiunea de control a autorităţilor de supraveghere financiară

DATĂ SUSȚINERE CURS: 15 iulie, 2022

(formare continuă, Regulament BNR & ASF nr.14/7/2018)

OBIECTIV

Programul are ca scop prezentarea rolului funcției de conformitate în cadrul instituțiilor financiare conform cerințelor MIFID II și a Regulamentului ASF nr 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare; aspecte privind gestiunea şi prevenirea conflictelor de interese, a abuzului de piaţă, a „insider trading” şi fraudei pe piaţa instrumentelor financiare.

În cadrul cursului vor fi prezentate și discutate etapele principale ale misiunii de control a autorităților de supraveghere financiare și cum pregătim o astfel de misiune.

Ca metodologie, seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii,  intermediarilor de instrumente financiare de pe piaţa de capital, personalului din departamentele audit şi control intern.

CONŢINUT

  1. Prezentarea cadrului legislativ MiFID;
  2. MiFID II – din perspectiva funcției de Conformitate;
  3. Activitaţile si rolul funcţiei de Conformitate;
  4. Responsabilitatile funcţiei de Conformitate;
  5. Monitorizarea tranzacțiilor personale;
  6. MIFID II – Conflictele de interese;
  7. Informatiile privilegiate și abuzul de piață;
  8. Pregatirea misiunii de control a autorităților de supraveghere financiară; Tematica de control și abordarea acesteia;

LECTOR

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Supervizor al Biroului Conformitate Piețe de Capital în cadrul BCR, începând cu anul 2019. In perioada octombrie 2017 – ianuarie 2019 a ocupat poziţia de Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

Între martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii.

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

PERIOADA DE DESFASURARE 

15 iulie 2022, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Responsabil curs

Gabriela Dumitrache

Training Specialist

Tel: 0748.886.822, E-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro