Membrii fondatori
și

STRATEGII DE MANAGEMENT AL RISCULUI CORPORATIV – instrumente în procesul decizional strategic

DESCRIERE

Seminarul vizează o perspectivă aplicativă asupra managementului riscului corporativ. Se au în vedere metodologiile de evaluare a riscurilor semnificative, precum şi modalităţile concrete prin care se asigură managementul acestora. Componenta practică se realizează printr-o serie de aplicaţii şi studii de caz destinate relevării modalităţilor de asigurare a unui management performant şi pro-activ al riscului, care să asigure totodată premisele creşterii companiei.

GRUPUL ŢINTĂ: Manageri de business, analişti financiari și de credit, auditori, manageri financiari, manageri de credit, specialişti conformitate, specialişti contabilitate, analişti de business etc.

CONŢINUT

  • Managementul riscului corporativ – componentă cheie a procesului decizional strategic
  • Evaluarea riscurilor de natură financiară asupra poziţiei financiare a companiei: riscul valutar, riscul de credit, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate și impactul acestora asupra strategiei financiare in contextul Covid-19. Aplicaţii practice
  • Business risk: evaluare şi administrare. Impact asupra strategiei de guvernanţă corporativă
  • Indicatorul Value at Risk şi importanţa sa în vederea:

– evaluării şi administrării riscului corporativ;
– identificării profilului de risc corporativ;
– cuantificării toleranţei la riscul corporativ.

  • Aplicaţii practice

– Strategii de surmontare a perioadelor de criză corporativă. Aplicaţii practice

LECTOR international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

8 aprilie 2022, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro