Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, octombrie – decembrie 2021

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, octombrie – decembrie 2021

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII                                      online

OCTOMBRIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate preparation course – Money markets: products & market discipline, 14, 15, 16 octombrie şi 18, 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Moreno Giraldi

2. Certificatul Bancar European – TRIPLE E Foundation Certificate in Banking (în sistem blended learning – ID și consultații ONLINE), octombrie 2021 – februarie 2022, orele 18:00 – 20:00, lectori: Anton Comănescu, Tiberiu Voicu, Maria Pîrvu 

II. Programe de scurtă durată

3. Noutăţile INCOTERMS 2020, 5 octombrie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

4. Analiza financiară – nivel bază, 5 – 6 octombrie 2021, orele 9:00 – 13:30, lector: Levente Katona

5. KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning, 7 – 8 octombrie 2021, orele 9:30 – 17:00, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban

6. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, 7 – 8 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa

7. Corporate credit risk management, 8, 15 şi 22 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai

8. Elaborarea şi implementarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară și managementul capitalului în contextul Directivei de Rezoluţie Bancară, 8 – 9 octombrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector international

9. Raportări prudențiale ale IFN, 9 octombrie 2021, orele 09:00 – 17:00, lector: Sorina Constantin

10. GDPR – registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, 13 – 14 octombrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Maria Maxim

11. NOU! Customer care, 14 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Anca Tănase

12. Auditul activității de creditare corporate – de la program de audit la plan de acțiune, 15 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei

13. Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern, 15 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Mihaela Stoica

14. Lean Six Sigma, 19 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dumitru Tică

15. Digitalizarea serviciilor financiar-bancare, 20 octombrie 2021, orele 16:00 – 20:00, lector: Aurel Cîrstea

16. Spălarea banilor în mediul online, 20 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

17. Standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte), 21 octombrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Octavian Stoica

18. Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit (IBR & Coface), 21 – 22 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Bogdan Nichişoiu

19. Înţelegerea şi interpretarea ghidului EBA privind acordurile de externalizare, 22 octombrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector international

20. MIFID II – training pentru personalul care oferă informații, (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF – BNR) curs ONLINE (platforma KNOLYX), 25 octombrie – 25 noiembrie 2021

21. MIFID II – Modulul de formare profesională continuă (FPC), 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), 25 octombrie – 25 noiembrie 2021

22. Scrisoarea de garanţie bancară în practică, 26 octombrie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

23. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, 27 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu

24. Incidente de securitate a datelor cu caracter personal în contextul cerinţelor GDPR, 27 – 28 octombrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Av. Dr. Maria Maxim

25. Introducere în Inteligenţa Artificială şi Machine Learning, 29 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin și Cosmin Cojocaru

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online) 

26. Zona Unică de Plăţi în Euro SEPA şi cadrul de reglementare european în domeniul plăţilor -în sistem „blended learning”, 14 octombrie – 14 decembrie 2021, 3 consultaţii online, orele 18:00 – 20:00, lector: Rodica Tuchilă

IV. Evenimente

27. BANKING COMPLIANCE SUMMIT 2021, 27 octombrie 2021

28. CYBERTHREATS & CYBERSECURITY DAY CONFERENCE 2021, 27 octombrie 2021

 

NOIEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. Auditarea sistemelor informatice, 9 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Florin Iliescu

2. Activitatea de audit în contextul Regulamentului European 679/2016 de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 10 – 11 noiembrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Av.dr, Maria Maxim

3. Evaluarea şi administrarea riscurilor asociate tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor, 5 noiembrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

4. Managementul schimbării și de criză, 16 – 17 noiembrie 2021, orele 15:00 -19:00, lector: prof.univ.dr. Constantin Brătianu

5. Blockchain şi monedele virtuale, 17 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

6. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 18 – 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Florenţiu Petra, ACCA

7. Curs intensiv de programare Machine Learning și Inteligență Artificială, 18 – 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin și Cosmin Cojocaru

8. NOU! Instrumente de evaluare a controlului intern, 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei

9. Riscul de conformitate – măsurarea și gestionarea lui la nivelul unei instituții financiare de credit sau de asigurări, 22 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

10. NOU! Sustainable and Green Finance: a comprehensive perspective (IBR & ESA) – a series of three short webinars, 22, 23 & 24 noiembrie 2021, from orele 17:30 –  19:00, lector: Layal Nabhan

11. Tehnici de vânzare și negociere, 24 – 25 noiembrie 2021, orele 9:00 – 13:00, lector: Alin Comşa

12. NOU! Noua guvernanţă a conflictelor de interese MiFID II şi noi cerinte privind alertele. Vulnerabilităţi şi predictibilitate, 25 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu

13. NOU! Sustenabilitate și factori de mediu, sociali și de administrarea a activității (ESG) – implicatii asupra sistemului bancar (IBR & Deloitte), 25 noiembrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Catalin Ruja, Bogdan Panaitopulo

14. NOU!  Selecția, implementarea și managementul soluțiilor de Inteligență Artificială și Machine Learning, 25 – 26 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin, Cosmin Cojocaru

II. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online)

15. Audit și Control Intern în activitatea financiar-bancară, 15 noiembrie 2021 – februarie 2022, 3 sesiuni online, orele 17:30 – 19:30, lector: Gabriela Andrei

DECEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. NOU! Executarea silită şi managementul relaţiei cu executorii judecătoreşti, 7 decembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Răzvan Heişu

2. Evaluarea impactului de protecţia datelor (Data Protection Impact Assessment), 8 – 9 decembrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Av.dr. Maria Maxim

3. NOU! Provocări în implementarea noului cadru Basel IV (IBR & Deloitte), 9 decembrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Ciprian Ichimescu, Otilia Tugearu

 

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018.

Cursurile vor fi organizate în varianta online.

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Click aici pentru descărcarea fişei de înscriere.

„Institutul Bancar Român prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului de înscriere, în scopul implementării şi derulării cursului/cursurilor de formare profesională la care v-aţi înscris precum şi în scopul oferirii de informaţii educaţionale. 

Orice persoană care a completat şi semnat acest formular îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca datele personale furnizate  să fie prelucrate de către Institutul Bancar Român. 

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Institutului Bancar Român.”

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii