Membrii fondatori
și

Sustenabilitate și factorii de mediu, sociali și de administrare a activității (ESG) – implicații asupra sistemului bancar

                               

În anul 2007, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) reprezentat prin cercetători de top din lume a emis al-4-lea raport în care se concluziona că „este inechivoc și evident din observații o creștere a temperaturii aerului și a oceanelor la nivel global”, ca mai apoi, în anul 2016, în cadrul conferinței de la Paris (COP 21) să fie stabilită o țintă ambițioasă și anume „limitarea creșterii temperaturii globale la nivelul de 2°C față de nivelul din perioada pre-industrială”.

Astfel, în ultimii ani, ECB, EBA, BCBS împreună cu băncile naționale (ex: Anglia, Franța, Olanda, Germania, etc) și companiile implicate în schimbările climatice au depus eforturi de a dezvolta mecanisme de evaluare calitative și cantitative (analize de scenarii cât și teste de stres) venind în ajutorul băncilor să integreze factorii ESG în activitatea de zi cu zi. Această misiune nu este deloc ușoară, deoarece nu există un istoric, datele sunt incomplete și insuficiente. Chestionarele conduse de către Prudential Regulation Authority (PRA) din UK, ACPR (departament în cadrul Banque de France) și ECB au evaluat băncile în vederea pregătirii acestora din punct de vedere ESG ajungând la concluzia că doar un număr restrâns de bănci reușesc să îndeplinească cerințele la un nivel satisfăcător sau au reușit să integreze într-o măsura destul de mare factorii ESG. Drumul este lung și necesită efort susținut din partea tuturor, prin urmare, în continuare se lucrează la îmbunătățirea fiecărei arii ce este sau va fi afectată de factorii ESG pentru a putea crește reziliența atât a instituțiilor financiare cât și a companiilor mici și mari și nu în ultimul rând a gospodăriilor, ca în final să putem atinge ținta de zero emisii de gaze de seră pană în 2050.

În scenariul în care nicio măsură (de mitigare sau adaptare a factorilor ESG) nu se ia în considerare, se preconizează scăderi de 2 cifre a PIB-ului la nivel global, iar înrăutățirea dezastrelor naturale va avea un impact negativ, direct sau indirect, asupra tuturor băncilor. Conștientizarea acestor lucruri și a faptului că acțiunile luate din timp se vor vedea într-un viitor mai bun, ne îndeamnă să implementăm cât mai curând politici, procese, instrumente de calcul, KPI’s şi să instruim personalul bancar pentru a putea desfășura activitate într-un mediu cât mai verde.

OBIECTIVE

Acest seminar este conceput pentru a familiariza participanții cu noile concepte ce țin de factorii de mediu, sociali și de guvernanță (accentul fiind în special pe factorii de mediu), a oferi o viziune de ansamblu asupra canalelor de transmitere a factorilor, riscurilor și oportunităților pe care le poate avea banca, dar și clienții acesteia, prin abordarea zonelor de strategie de business, guvernanță, managementul riscului cu focus pe analiza de scenarii și stres test.

AUDIENȚA

Seminarul se adresează în primul rând specialiștilor bancari implicați în managementul riscurilor, conformitate, resurse umane, audit intern, dezvoltare produse, front-office, creditare etc.

CONȚINUT

  1. Cerințele ECB, EBA, BCBS cu privire la incorporarea factorilor ESG în cadrul de gestionare a riscurilor de către bănci;
  2. Detalierea canalelor de transmisie a riscului climatic;
  3. Analiza de scenarii şi testarea la stres a riscului climatic
  4. Impactul asupra strategiilor de business, guvernanței, control intern, gestionarea riscului precum și asupra procesului de supraveghere bancară (SREP);
  5. Situația la nivel local și european, așteptări pentru viitor.

LECTORI

Andrada Tănase, FRM, FCCA

Andrada Tănase este Director în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 10 ani de experiență în consultanță pentru risc, raportare financiară, implementări IFRS și Basel III și audit în sectorul bancar și asigurări. Andrada este din 2015 membru ACCA și din 2019 deține certificarea FRM emisă de GARP.

Cătălin Ruja

Cătălin este Senior Manager în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 14 ani de experiență în risc de credit, cu precădere spre zona de modelare și analiza cantitativă. Înainte de a se alătura Deloitte, Cătălin a lucrat în Alpha Bank ca Senior Risk Analist, fiind responsabil cu monitorizarea și validarea modelelor de risc, cu precădere risc de credit și IFRS9 acoperind de asemenea stres test și riscul de piață.

Bogdan Panaitopulo, FRM, SCR

Bogdan este Senior Consultant în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are o experiență de peste 4 ani în risc, din care 3 pe zona de monitorizare și raportare risc de credit în cadrul departamentului risc strategic din BCR. Începând cu anul 2020 deține certificarea FRM, iar din mai 2021 și SCR (Sustainable and Climate Risk) ambele emise de GARP.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore (5 ore net).

PERIOADA

19 mai 2022, de la ora 9:00 la 15:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

IBR va organiza cursul ONLINE, pe platforma Microsoft Teams.

La finalul cursului, participanții vor primi un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 5 credite CPD (CPD = Continuous Professional Development).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro