Membrii fondatori
și

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, ianuarie – martie 2022

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII                                      online

IANUARIE

I. Programe de scurtă durată

1. Instrumente de evaluare a controlului intern, 14 ianuarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei

2. NOU! Sustainable and Green Finance: a comprehensive perspective (IBR & ESA) – a series of three short webinars, 18, 19 & 20 ianuarie 2021, from orele 17:30 –  19:00, lector: Layal Nabhan

3. NOU! Gestionarea informaţiilor privilegiate, abuzul de piaţă şi Regulamentul privind indicii de referinţă (Benchmark Regulation), 21 ianuarie 2022, orele 9:00 – 13:00, lector: Maria Pîrvu 

4. Sistemul de control intern în activitatea financiar – bancară, 21 ianuarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Gabriela Andrei

5. NOU! Cadrul de raportare european, cu accent pe cerinţele MREL şi TLAC, 21 ianuarie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

6. Noutățile INCOTERMS 2020, 26 ianuarie 2022, orele 15:00 – 19:00, lector: Stancu Mavrodineanu

7. Guvernanţă Corporativă – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013, modificat prin Regulamentul nr. 11/2020, 26 – 27 ianuarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată,  ICA,  ACAMS

8. NOU! Protecţia datelor cu caracter personal în domeniul resurselor umane, 26 – 27 ianuarie 2022, orele 18: 00 – 21:45, lector: Maria Maxim, ICA

9. Identificarea beneficiarului real şi a persoanelor expuse public în contextul legislaţiei naţionale şi europene*), 27 ianuarie 2022, orele 09:00 – 17:00, lector: Dr.Andreea Antoaneta Neagu 

10. NOU! Provocări în implementarea cerinţelor referitoare la iniţierea şi monitorizarea creditelor (LOM – Loan Origination and Monitoring) (IBR & Deloitte), 27 Ianuarie 2022, orele: 9:00 – 15:00, lectori: Ciprian Constantin Ichimescu, Oana-Maria Ceban

11. Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice, 27 – 28 ianuarie 2022, joi: orele 16:00 – 20:00 şi vineri: orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3

12. Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit (IBR & Coface), 28 – 29 ianuarie 2022 (vineri – sâmbătă), orele 9:00 – 17:00, lector: Bogdan Nichişoiu

13. Impactul implementării cadrului IFRS asupra IFN, 28 ianuarie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

14. NOU! Cunoşterea clientelei prin prisma aplicării sancţiunilor internaţionale, 28 ianuarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

II. Programe IT&C

15. ECDL BAC, 15 ianuarie – 9 aprilie 2022, sâmbăta: orele 11:00 – 15:00, lector: Luminița Ciocaru (examinator Microsoft, formator Oracle)

16. MS Excel pentru sectorul financiar bancar, nivel mediu-avansat, 17 – 20 ianuarie 2022, orele: 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean

FEBRUARIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate preparation course – Money markets: products & market discipline, 3, 4, 5, februarie şi 3, 4 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Moreno Giraldi

2. Combating Financial Crime (CFC) (IBR & CISI UK & ESA Liban), Induction Course: 21, 22, 23 şi 24 februarie 2022 si Revision Course: 28 – 29 martie 2022, orele 15:00 – 19:00 , lector: Shawki Ahwash, CAMS

II. Programe de scurtă durată

3. MIFID II – Modulul de formare profesională continuă (FPC), 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), 1 – 28 februarie 2022

4. MIFID II – training pentru personalul care oferă informații, (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF – BNR) curs ONLINE (platforma KNOLYX), 1 – 28 februarie 2022

5. KYC, AML/CFT şi Antifraudă – strategie şi planning*), 3 – 4 februarie 2022, orele 9:30 – 17:30, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban

6. Provocări ale noului cadru de raportare EBA 3.0, 4 februarie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Trainadafil

7. Ofițer Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, 4, 5 și 11 februarie 2022, vineri: orele 9:00 – 17:30, sâmbătă: orele 9:00 – 17:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS 

8. Spălarea banilor în mediul online, 9 februarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

9. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, 10 – 11 februarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa

10. Administrator de risc, 11, 12 şi 25 februarie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

11. Colectare creanţe – o altfel de abordare, 16 februarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Răzvan Heişu

12. Digitalizarea serviciilor financiar-bancare, 17 februarie 2022, orele 16:00 – 20:00, lector: Aurel Cârstea

13. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism*), 17 februarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu

14.  Managementul lichidităţii din perspectiva cadrului european de reglementare, 18 – 19 februarie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

15. Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing, 21 februarie 2022, vineri, orele 9:00 – 17:00 , lector: Maria Magdalena Calangiu,  MBA,  ICA,  ACAMS

16. Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2), 22 februarie 2022, orele 15:00 – 19:00, lector: Rodica Tuchilă

17. Scrisoarea de garanție bancară în practică, 23 februarie 2022, orele 15:00 – 19:00, lector: Stancu Mavrodineanu

18. NOU! Seminar practic dedicat responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal – nivel avansat, 9, 10, 22 şi 23 februarie, 2022, orele 18:00 – 22:00, lector: Maria Maxim, ICA

19. Lean Six Sigma – program de îmbunătățire a proceselor de business, 24 februarie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Dumitru Tică

20. Analiza financiară avansată – o abordare practică în contextul actual (IBR & Coface), 25 februarie 2021, orele 9:00 – 17:30, lector: Bogdan Nichişoiu

21. Standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte), TBA februarie 2022, orele 9:00 – 15:00, lectori: Andrada Tanase, Octavian Stoica

III. Programe IT&C

22. Microsoft Excel – VBA (Visual Basic for Application), 7 – 10 februarie 2022, orele 16:00 – 20:00, lector: Cezar Barbu

 

MARTIE

I. Certificări internaționale

1. Certificatul Bancar European – TRIPLE E Foundation Certificate in Banking (în sistem blended learning – ID și consultații ONLINE), martie – iulie 2022, orele 18:00 – 20:00, lectori: Dr. Anton Comănescu, Anca Tănase, MBA, Florenţiu Petra, ACCA, drd. Maria Pârvu

2. Global Financial Compliance – GFC, Induction Course: 21 – 24 martie 2022 şi Revision course 11 – 12 mai 2022, orele 15:00 – 19:00, lector: Samar Baasiri, CAMS

II. Programe de scurtă durată

3. Ofițer Conformitate, seria 13, 04 martie – 16 aprilie 2022, sesiunea 1, 04 – 05 martie 2022, vineri orele 14:00 – 20:00, sâmbătă orele 9:00 – 17:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

4. Evaluarea şi administrarea riscului de siguranţa cibernetică, 4 martie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

5. NOU! Încorporarea datelor de tip ESG în procesul investiţional – webinar introductiv pentru certificarea internaţională CESGA-EFFAS, 10 martie 2022, orele 9:30 – 13:30, lector: Cosmin Păunescu

6. Etichetă și protocol în afaceri, 10 martie 2022, orele 9:00 – 13:00, lector: Sergiu Medar

7. Inteligenţa emoţională, 10 – 11 martie 2022, orele 9:00 – 11:00, lector: Alin Comşa

8. NOU! Analiza financiară a unei companii – modul de bază, 10 – 11 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Monica Maioru

9. Ethical hacking – securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, 10 – 11 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector:Gabriel Avramescu

10. Cadrul intern de administrare a riscului și responsabilitățile persoanelor cu funcții cheie de execuție, 11 martie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

11. Corporate credit risk management, 11, 18 şi 25 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai

12. Negocierea creditelor sindicalizate, 16 – 17 martie 2022, orele 16:00 – 20:00, lector: Cătălin Cepișcă

13. Seminar aplicat privind Trade Finance, 17 martie 2022, orele 15:00 – 19:00, lector: Stancu Mavrodineanu

14. Managementul cash flow-ului in contextul actual, riscuri și soluții sustenabile, 18 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Bogdan Nichişoiu

15. Executarea silită şi managementul relaţiei cu executorii judecătoreşti, 22 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Răzvan Heişu

16. Planificarea continuităţii afacerii, 23 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Florin Mihai Iliescu, CISA, CISSP

17. GDPR – registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, 23 – 24 martie 2022, orele 18:00 – 21:45, lector: Maria Maxim, ICA

18. Tipuri de fraude cu mijloace de plată electronice – identificare şi prevenţie, 24 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

19. NOU! Noua guvernanţă a conflictelor de interese MiFID II şi cerinţe privind alertele interne şi externe – vulnerabilităţi şi predictibilitate, 24 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu

20.  NOU! Noul cadru de reglementare CRR 3: provocări şi elemente de actualitate, 25 martie 2022, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil

21.  Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit,  risc,  conformitate – pentru instituțiile de credit ce prestează servicii de investiții financiare, 25 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, Mihaela Corina Stoica, ICA, ACI

22. NOU! Noutăţi privind raportarea financiară conform IFRS, 25 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: prof.univ.dr. Adriana Duţescu

23. NOU! Implementarea continuă a regulilor în domeniul prevenirii spălării banilor, 25 – 26 martie 2022, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

24. Sustenabilitate și factori de mediu, sociali și de administrarea a activității (ESG) – implicaţii asupra sistemului bancar (IBR & Deloitte), TBA martie 2022, orele: 9:00 – 15:00, lectori: Andrada Tanase, Catalin Ruja, Bogdan Panaitopulo

III. Programe de perfecţionare profesională în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online)

25. Business intelligence: proces-cheie în negociere, martie – aprilie 2022, lectori: Dr. Adriean Parlog, Dr. Ionuţ Corduneanu

 

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018.

Cursurile vor fi organizate în varianta online.

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro