Membrii fondatori
și

IFRS & IAS pentru sectorul serviciilor financiare

 

OBIECTIVUL CURSULUI

Având la bază cele mai recente tendinţe şi actualizări, precum şi provocările aspectelor practice ale Standardelor Financiare Internaţionale de Raportare – International Financial Reporting Standards (IFRS) şi ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate – International Accounting Standards (IAS), cursul intenţionează să ofere o înţelegere şi o cunoaştere profundă a principiilor contabile şi a conceptelor cuprinse în cadrul IAS şi IFRS. Mai mult decât atât, va identifica, analiza şi ilustra cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică.

GRUPUL TINTA

Angajaţii în departamentele financiar-contabile din instituţiile de credit şi IFN-uri, responsabili cu realizarea raportărilor pe baza IFRS, middle managementul din aceste instituţii, precum şi alte persoane interesate.

CONTINUT

IAS 16 Imobilizări corporale şi IAS 38 Active necorporale

 • Criterii de recunoaştere şi măsurare a imobilizărilor corporale şi a activelor necorporale
 • Modele de evaluare după recunoaşterea iniţială
 • Metode de amortizare
 • Revizuiri de estimări

IAS 40 Investiţii imobiliare

 • Definirea elementelor clasificate ca şi investiţii imobiliare
 • Impactul asupra consolidării în cazuri speciale
 • Recunoaşterea iniţială
 • Modelul bazat pe cost vs. modelul de reevaluare
 • Evaluare ulterioară

IFRS 5 Active pe termen lung deţinute pentru vânzare

 • Prezentarea conceptelor generale şi a definiţiilor
 • Poziţionarea elementelor în situaţiile financiare
 • Criterii de recunoaştere şi evaluare a investiţiilor imobiliare
 • Prezentări legate de activele pe termen lung deţinute pentru vânzare

IAS 36 Deprecierea activelor

 • Scopul standardului şi activele excluse din sfera sa
 • Surse de informaţii privind deprecierea
 • Testul de depreciere
 • Recunoaşterea variaţiilor de valoare în situaţiile financiare
 • Reluarea deprecierilor de valoare ulterior
 • Unităţi generatoare de numerar

IAS 32 Instrumente financiare: prezentare

 • Clasificarea instrumentelor de capitaluri şi datorii
 • Opţiuni de decontare
 • Instrumente financiare compuse
 • Dobânzi, dividende şi câştiguri generate de instrumentele financiare

IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare; IFRS 7 Instrumente financiare: prezentare; IFRS 9 Instrumente financiare

 • Recunoaşterea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare
 • Clasificarea instrumentelor financiare
 • Deprecierea instrumentelor financiare şi recunoaşterea de ajustări de valoare (provizioane)
 • Instrumente derivate
 • Evaluarea iniţială
 • Evaluarea ulterioara recunoaşterii iniţiale pe clase de instrumente financiare
 • Criterii de măsurare ulterioară
 • Contabilitatea de acoperire (hedging)

IFRS 9 Instrumente financiare

 • Inlocuirea IAS 39
 • Principalele schimbari aduse de IFRS 9 fata de IAS 39
 • Modificari asteptate ( si anuntate) in curs de dezbateri pentru IFRS 9

IFRS 13 Măsurarea valorii juste

 • Definirea valorii juste
 • Caracteristicile valorii juste
 • Prezentări de informaţii
 • Exemple de determinare a valorii juste

IAS 18 Venituri

 • Reguli de recunoaştere
 • Recunoaşterea veniturilor din vânzări şi din servicii
 • Recunoaşterea veniturilor din dobânzi, dividende şi redevenţe
 • Prevalenţa economicului asupra juridicului în ceea ce priveşte recunoaşterea veniturilor
 • Reguli de măsurare şi alocare în timp

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA Mai 2019, 2 zile între orele 9.00 – 17.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat. Membrii ACCA primesc 14  CPD-uri*.

PERSOANA DE CONTACT:

Emilia Frunza

Training Manager

Telefon:0748.886.834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

[contact-form-7 id=”993″ title=”Contact form”]


* CPD – Continuing professional development