Analiza financiara aplicata unei institutii bancare | Institutul Bancar Român

Analiza financiara aplicata unei institutii bancare

Analiza financiara aplicata unei institutii bancare

OBIECTIV

Pe lângă faptul că este o industrie puternic reglementată, aspectele macroeconomice au un impact direct asupra băncilor. În acest context macroeconomic volatil, băncile sunt nevoite să îşi adapteze arhitectura afacerii lor în contextul în care reglementările privitoare la strategia de risc, tehnologia informaţională şi adresabilitatea spre clientela lor, trebuie combinate într-o structură organizaţională profitabilă.

Seminarul îşi propune dobândirea de către participanţi a unor instrumente şi modele utile în procesul de înţelegere a definirii unei strategii şi a instrumentelor de aplicare a acesteia. De asemenea, este importantă înţelegerea raţiunii economice şi prudenţiale a operării într-un mediu reglementat precum şi impactul acestei reglementării în construirea strategiei unei bănci.

Seminarul prezintă câteva aspecte macroeconomice cu impact direct în politica monetară şi bancară şi care sunt punctele de plecare în definirea sau eventual redefinirea strategiei unei instituţii bancare. De asemenea este prezentată maniera în care riscul şi profitabilitatea sunt combinate astfel încât instituţia bancară să respecte strategia aprobată de acţionari.

GRUP TINTA

Seminarul este destinat persoanelor din middle management din cadrul băncilor sau altor instituţii financiare precum şi a celor implicate în activitatea de bugetare/planificare şi controlling.

CONTINUT

 1. Aspecte macroeconomice – intermedierea financiară
 2. Profitabilitate şi risc în industria bancară
  • Surse şi utilizarea lor
  • Managementul unui set de fonduri (active/pasive)
  • Profit
  • Riscuri
  • Obiectivele managementului unei bănci
 3. Situaţii financiare
  • Bilanţ
  • Cont de Profit şi Pierdere
  • Alte situaţii : cash-flow, capitaluri, note
  • Studiu de caz
 4. Analiza financiară
  • Obiective
  • Limitări
  • Rate şi tendinţe
  • Factori de considerat

LECTOR

Doamna Luminita Daneti are o experienţă de 20 ani în domeniul financiar şi consultanţă, în diferite industrii (din care peste 10 ani în servicii financiare). După absolvirea programului MBA City University of Seattle USA a colaborat cu Institutul Bancar Român atât ca lector cât şi coautor al unor manuale.

După 13 ani de parteneriat cu IBR ca expert extern, d-na Daneti s-a alăturat echipei IBR, ocupând în prezent poziţia de Director Adjunct.

De asemenea, doamna Daneti deţine un master în Aeronautică şi este licenţiată în Matematică având o bună expertiză în IT (a participat la implementarea SAP şi a unei soluţii de tip Business Warehouse într-o bancă din top 5).

Principalele sale domenii de expertiză sunt: management strategic şi financiar, analiza financiară, evaluări de companii, managementul activelor şi pasivelor unei instituţii financiare, controlling.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile,  cu un total de 8  ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, între orele 09:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului. La finalul cursului participanţilor li se va înmâna un certificat.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator Compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii