Analist credite – cod COR 241241

Analist credite – cod COR 241241

ANALIST CREDITE[1] – cod COR 241241

CERTIFICAT RECUNOSCUT NATIONAL SI EUROPEAN!

Analistul credite este acela care evalueaza bonitatea persoanelor fizice si juridice, determinand probabilitatea ca un imprumutat sa-si respecte obligatiile financiare viitoare si sa ramburseze la scadenta creditele primite.

Activitatea analistului de credite presupune, in principal, analiza situatiilor financiare istorice si a celor previzionate ale imprumutatului, analiza conditiilor de piata si a impactului acestora asupra rambursarii creditelor, precum si stabilirea oportunitatii acordarii imprumutului, luand in considerare principiile generale ale activitatii de creditare[2].

 Obiectivul cursului:

Prin parcurgerea si finalizarea cu succes a cursului Analist credite se obtin următoarele competenţe:

  • Analizarea (si evaluarea) caracteristicilor de risc ale clientului;
  • Analizarea (si evaluarea) caracteristicilor de risc ale tranzacţiei;
  • Documentarea analizei si fundamentarea recomandarii de creditare (sau refuz de creditare).

Grupul ţintă:

Personal din sistemul financiar-bancar care desfăşoară activităţi de analiză a creditelor, precum şi profesionisti din alte sectoare de activitate (companii) care doresc să-şi dezvolte competenţe în domeniul analizei de credite.

Lector:

Tiberiu Mihai are o experienta de peste 17 ani in domeniul bancar, respectiv in domeniul evaluarii riscului de credit, acoperiind ariile riscului operativ (underwritting) si strategic, precum si analiza financiara a companiilor. In ultimii 12 ani a ocupat pozitii de middle management (sef serviciu, sef departament, sef proiect, etc) in aria sa de expertiza, in cadrul Bancii Comerciale Romane (unde in prezent ocupa pozitia de Head of Dept., Risk Corporate). Are o bogata experienta in domeniul analizei bonitatii si a capacitatii de plata a companiilor, acoperind o larga paleta de industrii. De asemenea, in ultimii 4 ani, a fost implicat si in dezvoltarea si implementarea modelelor de rating corporate. In cadrul bancii, sustine seminarii de analiza financiara avansata a companiilor pentru cresterea culturii de risc la nivel de organizatie.
Tiberiu este absolvent al ASE Bucuresti, Facultatea de Management si al unui program de Master cu specializarea Management Financiar si Piete de Capital si detine Diploma MBA a Universite de Montreal – HEC Montreal. De asemenea a participat la numeroase programe de specializare in tara si in strainatate.

Condiţii minime de acces la curs:

  • Promovarea unui test iniţial (test-grilă) pentru dovedirea competenţelor de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale (aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare);
  • Absolvent studii superioare.

Evaluarea:

– iniţială – testul iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs, are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor
– finală – constă într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect); examenul final se programeaza la cca. o săptămână după finalizarea cursului

Certificare:

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite prin absolvirea cursului, aferente ocupatiei de ANALIST CREDITE – COR 241241.
Certificatul de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, este recunoscut la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

Acte necesare înscrierii:

Copie diplomă de licenţă, copie act de identitate, fişa de înscriere.

Durata cursului:

36 ore de pregătire, din care, 24 ore pentru instruire la clasă si 12 ore pentru pregătire individuală in scopul sustinerii examenului final si al elaborarii proiectului.

 

Perioada:

15 – 23 septembrie 2017, astfel:

Vineri: 15 septembrie – în intervalul: 18.00 – 21.00

Sambata: 16 septembrie – în intervalul:  9.00 – 17.00

Miercuri: 20 septembrie – în intervalul: 17.30 – 21.00

Vineri: 22 septembrie – în intervalul:  17.30 – 21.00

Sambata: 23 septembrie – în intervalul: 9.00 – 17.00

 

 

Conform Codului Fiscal Art. 21 – (2) – h), cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, şi  sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

[1]Curricula pentru ocupaţia Analist credite a fost realizată de IBR în cadrul proiectului „Dezvoltări instituţionale în formarea profesională continuă în sistemul financiar bancar (DEFIN)”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

[2] Principiile generale ale activitatii de creditare sunt prudenţa (limitarea riscului de credit în funcţie de nivelul expunerii), destinaţia creditului, planificarea creditului (limitarea creditului în cadrul unor plafoane stabilite şi controlate la nivelul instituţiilor financiar-bancare), garantarea creditului şi rambursarea creditului la scadenţă.

Persoană de contact:

Georgiana Gojgărea

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

telefon: 0748 886 819

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii