COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA – LIMBAJ ECONOMICO – FINANCIAR

COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA – LIMBAJ ECONOMICO – FINANCIAR

OBIECTIV

Stăpânirea de către participanţi a celor 4 competenţe de comunicare (communicative skills) – reading, writing, listening, speaking. Susţinerea unei conversaţii în limba engleză cu un partener sau în grup în contexte de comunicare diferite. Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, corespondenţă oficială şi neoficială). Asimilarea şi utilizarea corectă a noţiunilor fundamentale de gramatică a limbii engleze.

GRUP TINTA

Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate de perfecţionarea nivelului de engleză şi îmbogăţirea vocabularului financiar în aceasta limbă.

CONTINUT

În funcţie de conţinutul modulului parcurs, se abordează într-o măsură mai largă sau mai restrânsă problemele de gramatică, apoi se urmăreşte gradual dezvoltarea competenţelor de exprimare în scris şi oral folosindu-se terminologia uzuală şi/sau de specialitate: limbaj economic, limbaj de afaceri, limbaj financiar-bancar.

LECTORI

Emilia Frunză – este Training Manager în cadrul Institutului Bancar Român. Are peste 10 ani de experienţă în organizarea şi coordonarea programelor de training pentru sectorul bancar şi financiar. A organizat şi coordonat Programul MBA al City University of Seattle în România timp de 5 ani. S-a ocupat şi de organizarea programelor internaţionale ACCA (Associate Chartered Certified Accountant), ACA (Associate Chartered Accountant) şi CIA (Certified Internal Auditor).

Predă limba engleză pentru sectorul bancar şi financiar în cadrul IBR, atât in-house, cât şi în formula cursurilor open. Emilia este licenţiată în Management Financiar şi este formator autorizat din 2010.

 

DURATA CURSULUI

MODUL BAZĂ – ENGLISH FOR ECONOMICS– 64 ore, 32 şedinţe, 16 săptămâni

MODUL MEDIU – BUSINESS ENGLISH – 64 ore, 32 şedinţe, 16 săptămâni

MODUL AVANSAT – ESSENTIAL ENGLISH FOR BANKING –  64 ore, 32 şedinţe, 16 săptămâni

 

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA

Un program de studiu este precedat de o evaluare în scris (Placement Test) şi de evaluarea orala a nivelului de cunoaştere a limbii (comunicare orală / fluenţă) de către viitorul cursant, pe baza cărora se va face repartizarea în grupe de studiu (10-15 persoane) cât mai omogene. Pe parcurs sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului şi trecerea la nivelul de studiu superior.

La finalul unui modul participanţii susţin un test cu probe complexe care validează nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris/oral şi exprimare/interacţiune orală.

Certificare:

Absolvenţii obţin certificat de absolvire însoţit de un supliment descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, recunoscute la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

 

Persoană de contact:

Roxana Ursu

Mobil: 0748 886 814

Email: roxana.ursu@ibr-rbi.ro

Name*

Institution

Department

Position

Phone number*

Fax

E-mail*

Course*

Comments