Guvernanta, Risc si Conformitate – CRD IV

Guvernanta, Risc si Conformitate – CRD IV

OBIECTIV

Cursul va oferi participanţilor posibilitatea să înţeleagă aspectele majore ale Guvernanţei Corporative:

1. Principiile Guvernanţei Corporative;

2. Natura, responsabilităţile şi rolul structurii de conducere:

 • elaborarea strategiilor şi politicilor
 • supraveghere şi responsabilitate

3. Responsabilităţile structurii de conducere privind administrarea riscului;

4. Conformitatea ca funcţie a sistemului de control intern

5. Structura, sistemele şi procedurile specifice comitetelor

AUDIENTA

 • Membrii structurii de conducere/potenţiali membri – instituții de credit și companii private;
 • Directorii/managerii unor structuri din cadrul instituţiilor de credit/ companiilor private;
 • Specialiști guvernanță corporativă, consilierii organelor de conducere;
 • Specialiști audit, risc, conformitate, control intern.

CONTINUT

1. Guvernanţa corporativă ca temă de studiu:

[styled_list style="bullet_list" variation="deepblue"]
 • Evoluţia conceptului;
 • Definirea Guvernanţei Corporative;
 • Scopul Guvernanţei Corporative;
 • Diferenţa dintre Guvernanţa şi management;
 • Structura cadrului de reglementare;
 • Separarea noţiunilor de proprietate şi control.

2. Structura de conducere – principii juridice relevante:

 • Alocarea autorităţii manageriale;
 • Contribuţia administratorilor non-executivi la o bună Guvernanţă Corporativă;
 • Responsabilităţile administratorilor;
 • Comitetele structurii de conducere – responsabilităţi şi autoritate
 • Transparenţa corporativă.

3. Sistemul de control intern:

 • Concept şi evoluţie;
 • Rol şi responsabilităţi;
 • Elementele sistemului de control intern;
 • Conformitatea – funcţie a sistemului de control intern;
 • Mediul de control;
 • Activităţi de control;
 • Informare şi comunicare.

4. Guvernanţa Corporativă în practică:

 • Comitetele structurii de conducere;
 • Influenţa Comitetului de Audit;
 • Rolul Comitetului de Audit în Guvernanţa Corporativă;
 • Importanţa auditorului extern;

LECTOR

Doru Bebe Bulata, ICA, ACAMS, licenţiat în drept, este membru al Consiliului de Administraţie al Transfond SA, membru   al Consiliului de Administraţie al R.A. Monetaria Statului  şi Senior Advisor al Consiliului de Administraţie al EximBank, pe teme de Guvernanţă Corporativă, Risc şi Conformitate. Expertiza şi experienţa d-lui Bulată în Guvernanţa Corporativă şi în implementarea cadrului coerent şi eficace al principiilor de guvernanţă, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituţii financiare de top, cât şi al unor organizaţii internaţionale. Preocuparea sa legată de sistemele de guvernanţă corporativă a fost transpusă în crearea şi implementarea de strategii şi politici. Are o bogată experienţă în control intern şi guvernanţă corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, reprezentant al României în Consiliul Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EDMONT Group. Experienţa profesională este validată de numeroase certificări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Dl. Bulată este lector asociat al IBR din 2005 şi este certificat ca formator şi evaluator de competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16  ore.      

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator Compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

Name*

Institution

Department

Position

Phone number*

Fax

E-mail*

Course*

Comments


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii