Implicatiile strategice ale regulilor BASEL III in gestionarea lichiditatii

Implicatiile strategice ale regulilor BASEL III in gestionarea lichiditatii

 sigla IBR 1   Deloitte

Noile cerinte de management al riscului de lichiditate – o abordare practica

Basel III a devenit în ultima vreme un subiect fierbinte în sectorul bancar și, foarte curând, va deveni un set de cerințe care va ghida activitățile zilnice ale băncilor, cu impact semnificativ asupra modelului lor de activitate. Acesta este motivul pentru care creșterea nivelului de conștientizare și asigurarea că băncile înțeleg cerințele și impactul acestora sunt obligatorii.

Lichiditatea, în special, este un subiect important acoperit de Basel III. Basel III impune noi cerințe de gestionare a riscurilor de lichiditate, în special măsuri cantitative pentru evaluarea pe termen scurt și lung a poziției de lichiditate a instituțiilor financiare cu impact semnificativ asupra strategiei de finanțare pe termen lung și a structurii bilanțului al multor bănci.

Acest seminar are ca scop obținerea unei priviri de ansamblu asupra aspectelor de lichiditate ale Basel III, cu care se confruntă o instituție financiară în activitatea sa curentă.

OBIECTIV

La sfârșitul cursului, participanții vor fi în măsură:

Să aibă o privire de ansamblu asupra regulilor de lichiditate general aplicabile ale Basel III;

 • Sa inteleaga si sa identifice principalele probleme legate de lichiditate aparute in practica de catre sectorul bancar;
 • Să calculeze indicatorii cheie de lichiditate și să evalueze impactul noilor cerințe asupra strategiei de finanțare și asupra modelului comercial al băncii.

AUDIENTA

Acest curs este adresat în special specialiștilor băncii implicați în gestionarea activelor și a datoriilor, în gestionarea riscurilor, în gestionarea trezoreriei și a numerarului.

CUPRINS

Sesiunea de dimineață – Cerințe privind riscurile de lichiditate – teorie

Indicatorul de acoperire a lichidității (LCR)

 • Definiții
 • Active lichide de înaltă calitate
 • Intrările și ieșirile de numerar, tratamentul finanțării retail și wholesale
 • Impactul asupra activitatii (preturile – Dosarul Preturilor de Trasnfer, finanțările de retail, provocări privind disponibilitatea informațiilor, etc.)

Indicatorul net de finanțare stabilă (NSFR)

 • Definiții
 • Finanțarea stabilă disponibilă și obligatorie
 • Impactul asupra strategiei de finanțare

Testărea la stres a riscului de lichiditate

Sesiunea de după-amiază – Cerințe privind riscul de lichiditate – exercițiu practic

Studiu de caz

 • Analiza LCR și NSFR asupra a două modele bancare
 • Analiza portofoliilor și a structurii financiare
 • Clasificarea activelor și a datoriilor în conformitate cu cerințele Basel III
 • Calculul LCR și al NSFR
 • Analiza sensibilității și a testării la stres
 • Analiza rezultatelor
 • Impactul asupra strategiei de finanțare și a modelului de business pentru băncile utilizate ca model

Orice alt subiect legat de BIII (în limita timpului disponibil)

LECTOR

Laura Roza Toni este Manager în cadrul departamentului Servicii de Evaluare a Riscurilor (ERS). Laura a fost implicată în proiecte de audit financiar şi de consultanţă în special pentru instituții financiare. Experiența sa în servicii de consultanţă financiar – bancară acoperă următoarele domenii: IFRS, consultanţă contabilă, audit intern şi evaluarea riscurilor,  optimizarea proceselor, managementul riscurilor etc.

Calificări

 • Auditor financiar – Camera Auditorilor financiari din Romania
 • Expert Contabil – Corpul Experților Contabili şi al Contabililor Autorizați din Romania
 • Consultant fiscal – Camera consultanților Fiscali din Romania

PERIOADA 

TBA, 2018

IBR va ține cursul la sediul său, asigurând lectori specializați, materiale de curs și servicii de catering.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

CONTACT

Emilia Frunză, Training manager

Telefon: 0372 394 409; 0748 886 834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii