Restructurarea creditelor bancare pentru companii, o necesitate pentru revitalizarea activităţii economice

Restructurarea creditelor bancare pentru companii, o necesitate pentru revitalizarea activităţii economice

 

OBIECTIVUL CURSULUI

Participanții vor învăța să îmbine analiza economico-financiară cu poziționarea strategică în procesul de restructurare a creditelor acordate companiilor aflate în dificultate, în direcția identificării unor soluții atât echitabile pentru părțile implicate, cât și fezabile pe termen lung.

În acest scop și cu instrumente specifice, se vor elabora și compara scenarii alternative, în vederea stabilirii oportunității unei potențiale restructurări și estimării probabilității de succes ale acesteia; în corelație cu scenariile analizate, se vor identifica apoi cele mai potrivite pârghii de negociere.

GRUPUL TINTA

Specialiști bancari în activitatea de restructurare şi /sau recuperare credite neperformane, manageri de relaţie cu clienţii aflați în dificultate, analiști de credit și de risc, analişti financiari, precum şi orice alte persoane interesate, inclusiv specialiști din cadrul unor companii non-bancare, interesați de tematica restructurării creditelor.

CONDITII DE ACCES: cunoştinţe de bază privind analiza financiară, activitatea și riscul de creditare.

CONTINUT

1. Dificultate financiară, restructurare, non-performanță: concepte, statistici și aspecte regulatorii.

2. Activitatea de restructurare* – etape și acțiuni:

  • Identificarea timpurie și responsabilitățile echipei implicate în procesul de restructurare
  • Principalele soluții de restructurare, prin prisma momentului și magnitudinii intervenției
  • Aprobarea soluției de restructurare – conținut, flux, implementare și monitorizare
  • Criterii de finalizare cu succes a activității de restructurare
  • Identificarea timpurie a eșecului soluției de restructurare – ce (mai) e de făcut?
  • Preluarea de active non-bancare în procesul de restructurare – riscuri și capcane
  • Corelarea provizioanelor de risc de credit cu soluția de restructurare – aspecte specifice

3. Riscuri asociate restructurării creditelor, alternative disponibile, factori declanșatori

4. Prezentare generală a pârghiilor specifice procesului judiciar – cadrul local și contextul european

*Nota: soluțiile de restructurare și scenariile alternative vor fi exemplificate prin studii de caz.

LECTOR

Georgina Popescu – Expert în Managementul Creditelor acordate Companiilor în Dificultate a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul A.S.E. (nivel post-universitar / Tranzacții Intra-Europene), este formator autorizat și International NLP Practitioner (Classic Code), având multiple certificări profesionale (Global Financial Compliance, Project Management, 6 Sigma – Green Belt).

Are o experiență de peste 15 ani în domeniul bancar, cu focus pe creditarea companiilor. În perioada 2009-2015 a gestionat portofolii semnificative de credite neperformante, contribuind la consolidarea unor procese funcționale și echipe de specialiști în domeniu, atât în România cât și la nivel regional. În calitate de vorbitor sau moderator, Georgina a participat la mese rotunde si conferințe regionale organizate de Banca Mondială (Vienna Initiative), Insol Europe, Smithnovak, ICM și Ziarul Financiar. În present colaborează atât cu bănci (în calitate de consultant și/sau membru non-executiv independent în comitete), cât și cu investitori financiari și companii aflate în dificultate, în direcția identificării unor soluții de redresare durabilă.

„Una dintre măsurile succesului este dată de naturalețea cu care îmbini cunoștințele teoretice cu soluțiile practice prin comunicare constructivă, înțelegerea și asumarea riscurilor, integritate și respect față de ceilalți.” – Georgina Popescu

DURATA CURSULUI

TBA, orele 9:00 – 17:00, cu un total de 16 ore (2 zile).

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării celor două zile de pregătire.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea
Training specialist
Telefon mobil: 0748.886.819
e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro


* CPD – Continuing professional development

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii