MS Excel pentru sectorul financiar – bancar: nivel mediu – avansat

MS Excel pentru sectorul financiar – bancar: nivel mediu – avansat

Prezentarea cursului

MS Excel este una dintre aplicaţiile cele mai utilizate în mediul de afaceri, datorită facilităţilor pe care le oferă pentru gestionarea şi analiza datelor, modul prietenos şi intuitiv de operare. Ca urmare a legăturii permanente cu mediul financiar-bancar şi a analizei cererii formulate de angajaţii din sector, IBR oferă un curs interactiv, cu multe modele şi studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei organizaţii. Participanţii îşi vor însuşi tehnicile avansate de lucru cu formule, funcţii, baze de date, tabele pivot, analiza datelor şi utilizarea facilităţilor de colaborare oferite de mediul Excel.

Grup tinta

Cursul se adresează persoanelor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească produsul Excel la un nivel profesional, manageri şi angajaţi din toate departamentele.

Conditii minime de acces

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază în operarea cu MS Excel.

Obiective

 • identificarea problemelor din activitatea curentă care pot fi rezolvate cu ajutorul instrumentelor Excel;
 • prezentarea tehnicilor de analiză şi sinteză a datelor în scopul realizării de rapoarte performante;
 • utilizarea instrumentelor de audit pentru verificarea datelor şi formulelor din foile de calcul;
 • utilizarea scenariilor pentru fundamentarea deciziilor;
 • automatizarea operaţiilor curente utilizând macrocomenzi;
 • utilizarea programului Excel în medii multiuser.

Tematica

 • Editarea datelor: utilizarea referinţelor şi numelor de celule şi domenii, formatări avansate ale datelor, formatări condiţionate, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul, crearea şi utilizarea şabloanelor;
 • Funcţii Excel: funcţii pentru dată şi oră, matematice, statistice, pentru text, financiare, de căutare şi referinţă, logice, de baze de date; funcţii imbricate;
 • Gestionarea datelor: sortare şi filtrare, divizarea unei coloane în elemente componente, eliminarea duplicatelor;
 • Validarea şi auditul datelor;
 • Sinteza şi analiza datelor: subtotaluri simple şi imbricate, consolidarea datelor, tabele pivot şi diagrame pivot;
 • Analiza what-if: tabele de date, scenarii, rezolvarea unei probleme cu rezultat propus utilizând Goal Seek;
 • Reprezentări grafice: alegerea tipului potrivit de grafic, reprezentarea datelor, formatarea avansată a graficelor, analiza datelor cu ajutorul reprezentaărilor grafice;
 • Automatizarea operaţiilor curente utilizând macrocomenzi;
 • Lucrul colaborativ în mediul Excel: partajarea fişierelor, compararea şi unirea fişierelor într-o singură copie, urmărirea modificărilor, protejarea datelor şi fişierelor Excel.

 Durata si perioada

 22, 23, 24, 25 mai 2018, orele 16.00-20.00 

Lector

Natalia Laptes – Formator şi examinator autorizat ANC, cu experienţă de peste 22 de ani la Centrul de Training Financiar-Bancar IBR, specialitatea Tehnologia Informaţiei, examinator şi formator autorizat şi coordonatorul Centrului ECDL acreditat din IBR, autor de manuale şi programe de pregătire profesională în Tehnologia Informaţiei.


Durata si perioada

8, 9, 15 şi 16 iunie 2018 ( 8 şi 15 iunie 2018, vineri orele 16.00-20.00, 9 şi 16 iunie 2018, sâmbăta orele 9:0 – 13:00)

Lector

Elena Toma – formator şi examinator autorizat ANC, cu experienţă de peste 20 de ani la Centrul de Training Financiar-Bancar al IBR, specialitatea Tehnologia Informaţiei, formator şi examinator autorizat la Centrul ECDL acreditat din IBR, autor de manuale şi programe de pregătire profesională în Tehnologia Informaţiei.

Atestarea

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB).

Cursantii care doresc să primească şi o certificare internaţională pot opta pentru ECDL (European Computer Driving Licence), modulul Excel, în cadrul Centrului de Testare Acreditat ECDL din IBR, prin plata unei taxe suplimentare.

Contact

Roxana Ivan
Organizator Programe
Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.453, Mobil: 0748.886.839
Fax: 021.327.50.86
E-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii