Analiza cost beneficiu si gestionarea riscurilor in implementarea proiectelor cu fonduri europene

Analiza cost beneficiu si gestionarea riscurilor in implementarea proiectelor cu fonduri europene

OBIECTIVUL CURSULUI

Analiza Cost Beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare  financiara, economică si sociala a proiectelor de infrastructura majora. Obiectivul principal îl reprezintă stabilirea măsurii în care proiectul contribuie la politica de coeziune economică şi socială (obiectivele POS / POR) şi, în mod special, la atingerea obiectivelor axei prioritare şi operaţiunii în cadrul căreia se solicită fonduri, precum şi de a determina dacă proiectul are nevoie de co-finanţare, pentru a fi viabil financiar sau economic. Ca atare, Analiza Cost Beneficiu (ACB) justifică necesitatea şi importanţa proiectului, fiind şi un document obligatoriu care trebuie anexat Cererii de Finanţare, acolo unde Ghidul solicitantului o prevede.

Cursul îşi propune familiarizarea participanţilor cu metoda de Analiză Cost Beneficiu (ACB), aplicabilă proiectelor finanţate din fonduri europene. Metoda implică compararea beneficiilor proiectului cu costurile asociate acestuia, prin cuantificarea unor indicatori specifici: financiari, economici, sociali, senzitivitate la risc etc, explicaţi în detaliu pe parcursul cursului.

GRUPUL TINTA

Personalul din bănci din departamentele de analiză, fonduri nerambursabile, creditare, risc, middle managementul din aceste instituţii, antreprenori implicaţi în accesarea fondurilor europene nerambursabile, precum şi alte persoane interesate de tematica propusă.

CONTINUT

1. Contextul de analiză
Introducere şi analiza alternativelor;
Principii de bază; obiective; tipuri de proiecte;
2. Fezabilitatea şi analiza de opţiuni – ingrediente ale ACB pentru diferite tipuri de proiecte 
Teoria analizei cost beneficiu;
Particularităţi în cazul proiectelor generatoare de venituri şi în cazul celor negeneratoare de venituri;
3. Analiza financiară – principii, studiu de caz;
Indicatori financiari;
Funding gap;
4. Analiza economică – principii, studiu de caz;
Preţurile umbră;
Externalităţile;
5. Analiza de risc – incertitudine; senzitivitate; studiu de caz. 

LECTOR

Dr. Iulia Teodora Paşa, Head of Structural Funds, PATRIA BANK

Iulia Paşa are o vastă experienţă în domeniul financiar bancar şi în training, ocupând o serie de poziţii de conducere în mai multe instituţii de credit, cum ar fi: Eximbank, Volksbank şi Alpha Bank. Ultimii ani i-a dedicat exclusiv accesării şi implementării de proiecte cu finanţare europeană. În prezent este lector asociat al IBR şi membru al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul ARB, participând activ la o serie de propuneri pentru programul 2014-2020.

DURATA CURSULUI SI PERIOADA DE DESFASURARE

13 – 14 iulie 2017, între orele: 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii