Noutati in analiza cost beneficiu si gestionarea riscurilor in implementarea proiectelor cu fonduri europene si perspective pentru perioada 2021 – 2027

Noutati in analiza cost beneficiu si gestionarea riscurilor in implementarea proiectelor cu fonduri europene si perspective pentru perioada 2021 – 2027

OBIECTIVUL CURSULUI

Analiza Cost Beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare  financiara, economică si sociala a proiectelor de infrastructura majora. Obiectivul principal îl reprezintă stabilirea măsurii în care proiectul contribuie la politica de coeziune economică şi socială (obiectivele POS / POR) şi, în mod special, la atingerea obiectivelor axei prioritare şi operaţiunii în cadrul căreia se solicită fonduri, precum şi de a determina dacă proiectul are nevoie de co-finanţare, pentru a fi viabil financiar sau economic. Ca atare, Analiza Cost Beneficiu (ACB) justifică necesitatea şi importanţa proiectului, fiind şi un document obligatoriu care trebuie anexat Cererii de Finanţare, acolo unde Ghidul solicitantului o prevede.

Cursul îşi propune familiarizarea participanţilor cu metoda de Analiză Cost Beneficiu (ACB), aplicabilă proiectelor finanţate din fonduri europene. Metoda implică compararea beneficiilor proiectului cu costurile asociate acestuia, prin cuantificarea unor indicatori specifici: financiari, economici, sociali, senzitivitate la risc etc, explicaţi în detaliu pe parcursul cursului.

GRUPUL TINTA

Personalul din bănci din departamentele de analiză, fonduri nerambursabile, creditare, risc, middle managementul din aceste instituţii, antreprenori implicaţi în accesarea fondurilor europene nerambursabile, precum şi alte persoane interesate de tematica propusă.

CONTINUT

1. Contextul de analiză
Introducere şi analiza alternativelor;
Principii de bază; obiective; tipuri de proiecte;
2. Fezabilitatea şi analiza de opţiuni – ingrediente ale ACB pentru diferite tipuri de proiecte 
Teoria analizei cost beneficiu;
Particularităţi în cazul proiectelor generatoare de venituri şi în cazul celor negeneratoare de venituri;
3. Analiza financiară – principii, studiu de caz;
Indicatori financiari;
Funding gap;
4. Analiza economică – principii, studiu de caz;
Preţurile umbră;
Externalităţile;
5. Analiza de risc – incertitudine; senzitivitate; studiu de caz. 

LECTOR

LECTOR: Dr. Iulia Teodora Paşa are o experienţă vastă de peste 14 ani în problematica fondurilor nerambursabile, fiind implicată atât în etapele de elaborare de documentaţii în vederea obţinerii de finanţare, cât şi în cele de evaluare, implementare şi asistenţă tehnică. În exercitarea atribuţiilor de expert evaluator al Comisiei Europene, Iulia a analizat propuneri  complexe de proiecte din domeniul infrastructurii de mediu, cercetare – dezvoltare – inovare şi cooperare transfrontalieră. În cadrul activităţii  continue  pe  care  o desfăşoară la  EASME, Iulia   este  în permanent contact cu cele mai noi tendinţe din industriile viitorului, participând activ la elaborarea de recomandări şi note conceptuale. 

Pe proiectele de asistenţă tehnică a elaborat numeroase studii asupra Politicii de Coeziune, a identificat direcţii de reformă şi a procedat la conceperea suporturilor de curs şi susţinerea de prelegeri pe teme precum: Analiza cost-beneficiu, PAC, FP7, Horizon 2020.

În acelaşi timp, a răspuns afirmativ invitaţiilor de a fi speaker pe problematica fondurilor nerambursabile, atât la nivel naţional (Conferinţele Mediafax), cât şi European (Bruxelles, University of Milan şi Centre for Industrial Studies (CSIL). Domeniile de expertiză se referă la: politici regionale, cercetare – dezvoltare (nanotehnologii), infrastructură de mediu (apă, deşeuri, biodiversitate), smart cities, instrumente financiare, alianţe strategice pentru educaţie, etc. În ultimii ani s-a dedicat exclusiv accesării şi implementării de proiecte cu finanţare europeană. Este lector asociat al IBR, expert evaluator al CE şi membru al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul ARB, participând activ la o serie de propuneri pentru programul 2014 – 2020.

DURATA CURSULUI SI PERIOADA DE DESFASURARE

7 – 8 octombrie 2021, 2 zile între orele: 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursurile ONLINE se vor organiza pe platforma ZOOM – o platformă gratuită pentru cursanți, care nu necesită crearea unui cont. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau telefon și conexiune la internet. Pentru detalii click aici.

 Invitaţia este generată de către IBR sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului. Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului. Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii