Managementul proiectelor de investitii – din perspectiva financiara (3 luni)

Managementul proiectelor de investitii – din perspectiva financiara (3 luni)

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SISTEM „BLENDED LEARNING” (învăţământ la distanţă şi la clasă)

 Manag proiecte fata  Manag prioiecte spate  

Programul se adresează analiştilor financiari din bănci sau alte instituţii financiare din cadrul departamentelor de IMM/corporate (atât departamentele de vânzare, analiză, cât și de risc), precum şi din firme de consultanţă, managerilor sau directorilor financiari din companii care doresc să dobândească cunoștințe specifice de analiză financiară a proiectelor de investiții și finanțarea activității/investiției din surse externe. Acest curs este util, de asemenea, economiştilor/analiştilor financiari din orice domeniu de activitate.

Proiectul de investiții

– Definirea proiectelor de investiții;

– Prezentarea criteriilor de clasificare a proiectelor de investiţii;

– Analiza caracteristicilor și a componentelor proiectelor de investiţii;

– Identificarea elementelor de oportunitate implicate de un proiect investiţional;

– Calcularea necesarului de investiție al proiectului;

Previziunea fluxurilor de numerar (cash flow-urilor)

– Calculul marjelor de acumulare;

– Legatura între situația fluxurilor de trezorerie și profitul net al întreprinderii și marjele de acumulare;

– Definirea și elaborarea modului de calcul al cash flow-ului disponibil;

– Elaborarea unui model previzional de estimare a fluxurilor anuale de numerar (cash flow) disponibil, provenite din proiectul de investiție;

– Impactul inflației asupra fluxurilor de numerar

– Determinarea valorii reziduale a investiției la finele proiectului;

Costul capitalului

– Metode alternative de estimare a costului capitalului;

– Definirea și analizarea costului mediu ponderat și marginal al capitalului;

– Teoria structurii capitalului: corelatia dintre valoarea întreprinderii și structura capitalului;

– Efectul de levier financiar și stabilirea structurii optime a capitalului;

– Prima de risc și impactul crizei financiare asupra costului capitalului;

– Determinarea creșterii economice sustenabile și a creșterii economice autofinanțabile;

Criteriile de evaluare a proiectelor de investiții

– Folosirea metodelor alternative de evaluarea proiectului de investiții:

– Metoda Valorii Actualizate Nete (VAN);

– Indicele de profitabilitate (IP);

– Metoda Venitului Anual Echivalent (VAE);

– Metoda Ratei Interne de Rentabilitate (RIR);

– Folosirea Indicatorilor suplimentari de apreciere a rentabilităţii proiectelor investiţionale: Rata Medie a Rentabilităţii Contabile (RMC) și Termenul de Recuperare (TR);

– Utilizarea Valorii Actuale Nete Globale (VANG) și a Ratei interne de randament global (RIRG);

– Calcularea pragului de rentabilitate a proiectului;

– Analiza scenariilor alternative și de senzitivitate a proiectului;

– Identificarea și analiza riscurilor aferente proiectelor investiţionale etc.;

Finanțarea proiectelor de investiții și constrângerea financiară

– Finanțarea de către părți terțe pe termen lung: asociați/acționari, obligatari;

– Finanțarea bancară și finanțarea prin intermediul  altor instituții financiare;

– Criterii de creditare a proiectelor de investiții; Analiza economico-financiară din punct de vedere a finanțatorului:  diagnostic financiar; rating acordat conform reglementărilor BNR;

– Prezentarea și detalierea tipurilor de garanții și descrierea principiilor de evaluare a garanțiilor și determinarea eligibilității acestora;

– Elaborarea planului de finanțare și impactul modului de finanțare asupra deciziei investiționale;

Surse de finanțare nerambursabile

– Finanțări pentru IMM-uri din fonduri europene 2007-2013 și  perspective 2014-2018

– Obținerea unei finanțări nerambursabile: cererea de finanțare; evaluarea și aprobarea cererilor de finanțare a proiectelor; reguli de respectat în implementarea proiectelor;

– Produse bancare dedicate proiectelor cu fonduri europene.

Durată: 3 luni 

Cursurile cuprind următoarele etape de studiu:

  • perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.
  • ­perioada de instruire la clasă (1 – 2 zile, în funcţie de curs), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
  • ­evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

LECTORI

Rozalia Pál, Economist Şef Garanti Bank

Dr. Rozália Pál – economist şef la Garanti Bank, având ca experienţă anterioară activitatea de Expert Planificare Strategică, conducând Departamentul de cercetare macroeconomică la UniCredit Tiriac Bank. Are șase ani de experiență în sectorul bancar și cercetare economică aplicată. D-na Pál a efectuat, de asemenea, mai multe proiecte de cercetare la Banca Centrală Europeană și în cadrul Programului de Cercetare Postuniversitară „Piețe de capital și domeniul financiar în Europa extinsă” la Universitatea Europeană Viadrina, Frankfurt (Oder). Ea deține un doctorat în economie obținut la Universitatea Westfälischen Wilhelms, din Münster, Germania. Publicațiile sale includ, printre altele, documentul de lucru al BCE „Constrângerile de finanțare și politica de numerar a firmelor în zona euro” (iunie 2006), „Activitatea de investiţie a firmelor sub constrângerile financiare: o investigație în zona euro „, publicat în Applied Financial Economics Journal (septembrie 2009) și diverse articole în jurnale locale și în presa economică.

D-na Pál este, de asemenea, vice-preşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), din februarie 2010. Rozália Pál are competenţe excelente de analiză financiară și de cercetare în domeniul bancar, al macroeconomiei, şi finanţele întreprinderii, cu o vastă experienţă în calitate de speaker la conferințe, workshop-uri și seminarii.

Oana Stoenescu, Sales Director, Garanti Leasing

Dna Oana Stoenescu este Director Vanzari la Garanti Leasing avand o experienta de 15 ani in sectorul financiar bancar, din care  10 ani in pozitii de conducere si  membru cu drept de vot in diferite Comitete de credite. Expert Contabil din 2006, detine inclusiv  o Diploma  MBA, absolvind programul Romano-Canadian al Universitatii din Ottawa in anul 2009. Poseda o  vasta experienta in diferite domenii precum leasing, banking, transport, comert, productie si international shipping.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de absolvire.

 

Persoana de contact: Roxana Ivan / e-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886839 .

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii