Audit si control intern în activitatea financiar-bancara (3 luni)

Audit si control intern în activitatea financiar-bancara (3 luni)

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SISTEM „BLENDED LEARNING”  (învăţământ la distanţă şi la clasă)

Programul se adresează personalului din cadrul departamentelor de audit intern, control intern, inspecţie, riscuri bancare, frauda, precum şi toţi cei interesaţi să îşi dezvolte cunoştinţele în domeniu.

Auditul intern si guvernanta corporativa

 • Guvernanţa corporativǎ – concept
 • Rolul şi poziţia auditului intern ȋn guvernanţa corporativǎ
 • Auditul intern vs. auditul extern
 • Definirea auditului intern
 • Forme ale auditului in sectorul bancar
 • Caracteristicile auditului intern
 • Scurtă istorie a auditului intern ȋn Romania

Managementul riscurilor

 • Ce este riscul?
 • Tipuri de riscuri in sectorul bancar
 • Reducerea riscurilor prin controale
 • Apetitul faţǎ de riscuri
 • Managementul riscurilor
 • Rolul auditului in managementul riscurilor

Organizarea activitatii de audit intern in sectorul bancar

 • Cadrul normativ de desfǎşurare a activitǎţii de audit intern
 • Standardele internaţionale de audit intern
 • Atribuţiile auditului intern
 • Responsabilităţile conducătorului departamentului de audit intern
 • Comitetul de audit
 • Relaţia dintre auditul intern şi autoritatea de supraveghere
 • Relaţia dintre auditul intern şi auditorii externi


 Desfasurarea activitatii de audit intern

 • Misiunile de asigurare vs. misiunile de consultanţă
 • Tipuri de audit intern
 • Metodologia de desfăşurare a misiunii de audit intern
 • Auditul bazat pe riscuri vs. auditul bazat pe cicluri
 • Testele de audit/Instrumente specifice de verificare
 • Programul de asigurare şi îmbunǎtǎţire a calitǎţii in domeniul auditului intern

 

Controlul intern

 • Controlul intern vs. auditul intern – delimitări conceptuale
 • Organizarea controlului intern  – modelul „COSO” si modelul „celor trei linii de apǎrare” (3LoD)
 • Ȋmpărţirea responsabilităţilor în organizarea controlului intern
 • Auto-evaluarea controlului intern

 

Frauda

 • Tipologie
 • Factori favorizanţi
 • Rolul auditului intern in prevenire, detectarea şi investigarea fraudei
 • Politici anti-frauda

Provocari legate de auditul intern

 • Utilizarea instrumentelor IT (CAATs)
 • Auditul continuu

ANEXE (STUDII DE CAZ): Indicatori valorici ai auditului intern, Fişe de audit – programe de lucru

DURATA

3 luni (martie – iunie 2019)

Cursurile cuprind următoarele etape de studiu:

 • perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.
 • perioada de instruire: 3 intalniri la clasa, orele 18.30 – 20.30, conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
 • ­evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de absolvire.

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute consultând web-site-ul IBR la adresa: www.ibr-rbi.ro.

Contact

Roxana Ivan

Training Specialist

e-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

telefon: 0748886839

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii