Managementul platilor in afacerile internationale

Managementul platilor in afacerile internationale

  Payment management  

OBIECTIVUL CURSULUI

Pentru a reuşi într-o piaţă globală, în condiţii de concurenţă crescută, exportatorii trebuie să ofere condiţii de plată atractive, utilizând însă metode de plată corespunzătoare/sigure (minimizarea riscului şi păstrarea clientului).

Multe din firmele româneşti acţionează în comerţul internaţional atât de pe poziţie de exportator, cât şi de importator, de aceea va fi subliniat modul diferit de abordare pe care îl are o firmă românească atunci când intenţionează să intre într-o tranzacţie cu un partener extern, în funcţie de rolul pe care îl va juca in respectivul business. Opţiunea în contractul extern pentru o anumită tehnică de decontare, trebuie corelată şi cu condiţia de livrare, documentele comerciale şi finaciare, solicitarea sau nu a unei scrisori de garanţie bancară, etc. Seminarul prezintă caracteristicile modalităţilor de plată utilizate în decontarea operaţiunilor de export – import, precum şi criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluţii. De asemenea, se vor explica metodele prin care o tranzacţie riscantă poate fi transformată într-o tranzacţie sigură pentru ambii parteneri comerciali.

PUNCTE CHEIE

Comerţul internaţional incumbă un anumit spectru de riscuri care determină incertitudini în setarea graficului de plăţi între exportator şi importator, deci:

 • exportatorii vor să primească plata cât mai curând posibil, preferabil chiar în avans (pentru importatori orice plată este o „donaţie” până când mărfurile sunt primite)
 • importatorii vor să primească marfa cât mai curând, dar să întârzie plata, de preferinţă până când mărfurile sunt valorificate şi generează venituri (pentru exportatori orice livrare este o „donaţie” până când se efectuează plata)

GRUPUL TINTA

Personalul bancar care acţionează în departamentele de plăţi externe, garanţii şi finanţarea comerţului internaţional; personalul operativ din reţea care interacţionează cu clienţii IMM şi corporaţii. De asemenea, seminarul este util personalului din companii care activează în departamentele operaţionale de export, import, vânzare, desfacere marketing, financiar-contabil, juridic, transportatori, asiguratori, declaranţi vamali, etc. Participanţii la seminar vor afla care sunt responsabilităţile exportatorilor şi importatorilor conform reglementărilor internaţionale ale Camerei de Comerţ Internaţional de la Paris (INCOTERMS 2010, Publicaţia 600 privind acreditivele documentare, Publicaţia 522 privind incasso-urile şi Publicaţia 758 privind garanţiile la cerere), şi cum, prin alegerea celei mai optime modalităţi de plată şi/sau garantare, pot derula afaceri eficiente şi sigure.

Conceptele teoretice vor fi ilustrate prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operaţiunilor de plăţi şi garanţii utilizate în operaţiunile de export – import.

CONTINUT

  • Introducere în tranzacţiile comerciale internaţionale
  • Sesiuni de întrebări întrebări şi răspunsuri (interactiv, pe parcursul seminarului)
  • Scopul şi aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităţilor şi riscurilor; impactul INCOTERMS asupra contractului comercial internaţional
  • Documente comerciale şi financiare utilizate în comerţul internaţional – caracteristici, beneficii suplimentare care pot fi obţinute prin utilizarea lor
  • Acreditivul documentar: concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare; controlul documentelor în utilizarea acreditivului documentar, avantaje/dezavantaje şi elemente noi aduse de Publicaţia nr. 600 a ICC, în vigoare de la 1 iulie 2007 (versus Publicaţia nr. 500)
  • Incasso-ul documentar: concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare; căi şi metode de atenuare a riscului de plată la incasso, Publicaţia nr. 522 a ICC
  • Scrisoarea de garanţie bancară: concept, elemente; tipuri de scrisori de garanţie bancară utilizate în operaţiunile de export-import, elemente noi aduse de Publicaţia nr. 758 a ICC, în vigoare de la 1 iulie 2010 (versus Publicaţia nr. 458)

Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT şi transpuse într-un suport de curs tipărit.

LECTOR

Gabriela Hârţescu, Director General, Institutul Bancar Român, Doctor în Economie – specializarea Finanţe. Doamna Gabriela Hârţescu este expert în domeniul finanţării comerţului internaţional, având peste 20 ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.). Gabriela a activat într-o companie importantă, la dept. de import-export şi a avut ocazia să studieze „pe viu” şi partea de activitate bancară din departamentele de profil.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

16 – 17 noiembrie 2017, orele 9.30 – 17.30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Emanuela Savu
Training Manager
Institutul Bancar Român
str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.424
Mobil: 0748886803
Fax: 021.327.50.86
E-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Poze curs din data 3-4 aprilie

Seminar in-house “Managementul platilor in afacerile internationale”, sustinut de Dr. Gabriela Hartescu – Director General IBR, la firma Kastamonu (Reghin), in 22 – 23 august 2014.

Participantii au apreciat abordarea practica, cu aplicabilitate in activitatea lor curenta (conform summary evaluation).

 IMG_1182  IMG_1184  
 grafic summary evaluation Managementul platilor internationale Reghin 22 - 23.080001  summary evaluation Managementul platilor internationale Reghin 22 - 23.080001  

13 ianuarie 2015 – Wokshop sustinut de Dr. Gabriela Hartescu – Director General al Institutului Bancar Roman, avand ca tematica impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale. Au participat profesionisti din companii si banci: BRANDL RO, BUNGE, KRONOSPAN, MOL, VERSSA VERSATILE CONSULTANTS, OTP BANK, etc.

 DSCN9478  DSCN9467 DSCN9468
 DSCN9476  DSCN9469  

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii