Arhitectura fondurilor europene nerambursabile 2014 – 2020 – pentru bancheri, beneficiari, consultanti

Arhitectura fondurilor europene nerambursabile 2014 – 2020 – pentru bancheri, beneficiari, consultanti

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul are ca obiectiv prezentarea aspectelor de noutate referitoare la accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, în concordanţă cu noua strategie adoptată de Comisia Europeană pentru perioada 2014 – 2020.
Elementul de noutate al cursului rezida din abordarea tridimensionala a cursului din perspectiva relatiei beneficiar-consultant-finantator corelata cu cerintele specifice programelor de finantare

GRUPUL TINTA

Personalul din bănci implicat în accesarea fondurilor europene nerambursabile, beneficiarii publici sau privaţi implicaţi în accesarea fondurilor europene nerambursabile, middle managementul din aceste instituţii, precum şi alte persoane interesate.

CONTINUT

Ziua 1

Noua arhitectură naţională de programare

 • Acordul de Parteneriat – abordări şi limite
 • Directive europene şi impactul asupra Programelor Operaţionale
 • Modificarea cadrului naţional de referinţă

Elaborarea proiectelor

 • Particularităţi şi perspective ale diverselor Programe Operaţionale
 • Structura de finanţare beneficiari privaţi vs. beneficiari publici
 • Studii de caz

Ziua 2

Priorităţi de finanţare pentru perioada 2014 – 2020

 • Politica de coeziune 2014 – 2020
 • Horizon 2020
 • Erasmus +

Instrumente de inginerie financiară pentru perioada de programare 2014 – 2020

 • Aspecte din regulamentele europene aplicabile perioadei de programare
 • Rolul EIB/EIF, EBRD şi al Comisiei Europene în derularea proiectelor 2014 – 2020

LECTOR

Iulia Teodora Paşa, Head of Structural Funds, NEXTE BANK 

Iulia Paşa are o vastă experienţă în domeniul financiar bancar şi în training, ocupând o serie de poziţii de conducere în mai multe instituţii de credit, cum ar fi: Eximbank, Volksbank şi Alpha Bank. Expertiza sa profesională este centrată peaspectele privind accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană. În prezent este lector asociat al IBR şi membru al Comisiei pentru Fonduri Europene din cadrul ARB, participând activ la o serie de propuneri pentru programul 2014-2020.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBC, orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea

Training Specialist

Mobil: 0748 886 819

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii