Audit, control intern si managementul riscurilor in activitatea institutiilor financiar – bancare

Audit, control intern si managementul riscurilor in activitatea institutiilor financiar – bancare

 Deloitte    

În contextul economiei actuale, scopul principal al acestui curs este prezentarea celor mai bune tehnici şi metode de audit şi control intern, procesul de administrare a riscurilor semnificative la care este supusa o instituție financiara.

Acest curs își propune sa aducă o privire de ansamblu asupra riscurilor semnificative cu care se poate confrunta cel mai des o instituție financiara bancara în activitatea obișnuita şi modul în care auditul intern intervine ca o componentă a activităţii de monitorizare a sistemului de control intern, în realizarea obiectivului privind îmbunătăţirea activităţii acestora.

OBIECTIVUL CURSULUI

La finalul cursului, participanții vor fi în măsură să:

 • Obțină o privire de ansamblu asupra rolului auditului intern în procesul de administrare al riscurilor în cadrul instituțiilor financiare bancare;
 • Identifice principalele probleme întâlnite în practica auditului intern în cadrul instituțiilor financiare;
 • Înțeleagă procesul de management al riscurilor semnificative în cadrul instituțiilor financiare bancare.

AUDIENTA

Acest curs se adresează în mod special:

 • Auditorilor interni;
 • Managerilor
 • Personalului din cadrul departamentelor de gestionare a riscului.

Identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor semnificative cu care se confrunta o instituție financiara bancara poate reprezenta o preocupare pentru persoane din mult mai multe departamente. în considerarea caracterului general şi practic al cursului, orice persoana interesata poate participa şi asimila cu ușurința conținutul.

CONTINUT

 • Conceptul de audit intern, standardele de audit intern şi legislația naţională în domeniu
 • Mediul de control şi managementul riscurilor în cadrul instituțiilor financiare bancare
 • Metode de evaluare a riscurilor, arii de risc semnificativ
 • Rolul auditului intern în procesul de administrare a riscurilor
 • Metode şi tehnici de audit intern ale diferitelor arii de risc din cadrul instituţiilor financiare bancare
 • Studii de caz privind: procesul de identificare, evaluare şi cuantificare a riscurilor semnificative specifice activității instituțiilor financiare bancare, auditarea ariilor semnificative de risc

Prezentare lectori

Laura Roza Toni este Manager în cadrul departamentului Servicii de Evaluare a Riscurilor (ERS). Laura a fost implicată în proiecte de audit financiar şi de consultanţă în special pentru instituții financiare. Experiența sa în servicii de consultanţă financiar – bancară acoperă următoarele domenii: IFRS, consultanţă contabilă, audit intern şi evaluarea riscurilor,  optimizarea proceselor, managementul riscurilor etc.

Calificări

 • Auditor financiar – Camera Auditorilor financiari din Romania
 • Expert Contabil – Corpul Experților Contabili şi al Contabililor Autorizați din Romania
 • Consultant fiscal – Camera consultanților Fiscali din Romania

Nora Clarisa Bulai, Manager. Clarisa are peste 9 ani experienţă în consultanţă în managementul riscului, audit intern, audit extern, evaluarea riscurilor proceselor afacerii, evaluarea sistemului de control intern, formare profesională în domeniul auditului intern şi managementul riscului, testarea designului, implementării şi eficacităţii operaţionale a controalelor aferente diferitelor procese de business (ex. Venituri, Cheltuieli, Stocuri, Mijloace Fixe, Salarii), evaluarea conformităţii mediului de control intern cu cerinţele Sarbanes Oxley secţiunea 404 în diferite sectoare: sectorul public, financiar, telecomunicaţii, producţie şi distribuţie etc.

Înainte de a se alătura echipei Deloitte, Clarisa a lucrat în Romtelecom ca auditor intern fiind implicate în implementarea cerinţelor Sarbanes Oxley 404 pentru ciclul de business “Venituri”. Clarisa a absolvit Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii  Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.

Este membră a Asociaţiei Auditorilor Interni din România, Institutului Auditorilor Interni, US şi a obţinut certificările Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certification în Risk management Assurance (CRMA) şi Certified Information Systems Auditor (CISA).

PERIOADA DE DESFASURARE 

TBA 2019, între 9:00-17:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilei de pregătire.

CERTIFICARE: certificat de participare

LIMBA DE PREDARE: româna

 

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager
Tel: 0748.886.834
e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii