Documentele de identitate – prezentare, elemente de siguranta, identificarea de falsuri

Documentele de identitate – prezentare, elemente de siguranta, identificarea de falsuri

OBIECTIVUL CURSULUI:

Cursul a fost creat în scopul de a furniza cursanţilor, un set de cunoştinţe şi instrumente pe care aceştia le vor putea folosi în activitatea curentă, în vederea preîntâmpinării tentativelor de fraudare a instituţiilor financiare (ex. falsul privind identitatea clienţilor).

Fraudele au cauzat de-a lungul anilor prejudicii sistemului financiar prin proliferarea unui întreg sistem infracţional. Pentru a putea preveni aceste situaţii trebuie cunoscute modalităţile prin care se manifestă tentativele de fraudă.

Cursul îşi propune:

 • Formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi aptitudinilor necesare pentru identificarea documentelor de identitate falsificate;
 • Prezentarea documentelor de identitate şi a modalităţilor de falsificare a cărţilor de identitate;
 • Identificarea falsurilor  – principalele indicii;
 • Dezvoltarea capacităţii de a aplica în practică cunoştinţele dobândite.

GRUPUL TINTA

Angajaţii instituţiilor financiare cu atribuţii în domeniile antifraudă, control intern, conformitate, securitate bancară, precum şi personalul care desfăşoară activităţi de front-office sau back-office. Totodată, cursul se adresează şi acelor persoane care nu lucrează în cadrul unei instituţii financiare, dar doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de identificare a documentelor de identitate falsificate.

CONTINUT

Introducere

 • Documentele de identitate în statele Uniunii Europene;
 • State din UE fără acte de identitate;
 • Cum verificăm realitatea unui act de identitate aparţinând unui stat membru UE – enumerare şi descriere surse deschise;

Elementele de siguranţă ale principalelor acte de identitate ale statelor membre UE (ex.: Franţa, Spania, Italia)

Documentele de identitate ale cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în România

 • Evidenţa persoanelor în România;
 • Structura Codului Numeric Personal;
 • Structura, componenţa şi elementele de siguranţă ale Cărţii de Identitate;

Identificarea falsurilor

 • Indicii privind documentele de identitate false: zone de risc pe suprafaţa cărţii de identitate;
 • Tehnici de verificare a realităţii documentelor de identitate;
 • Exerciţii de verificare a realităţii documentelor de identitate;

Concluzii şi întrebări, feedback cursanţi.

LECTOR

DANIEL STAICU are o experienţă de peste 15 ani ca ofiţer de poliţie specializat în investigarea fraudelor,  iar din 2007 ocupă funcţii de conducere în cadrul structurilor teritoriale ale poliţiei. A urmat numeroase cursuri de pregătire şi specializare atât în ţară, cât şi în străinătate. Este trainer autorizat de leadership de către Institutul de Leadership al Organelor de Aplicare a Legii din cadrul Centrului de Pregătire al Organelor Federale de Aplicare a Legii – Departamentul Securităţii Naţionale al S.U.A. Este membru asociat al ACFE şi formator autorizat CNFPA.

DURATA CURSULUI SI PERIOADA DE DESFASURARE

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

15 aprilie 2016

 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training Specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii