Dealer – cod COR 241209

Dealer – cod COR 241209

DEALER – cod COR 241209

 

CERTIFICAT RECUNOSCUT NAŢIONAL ŞI EUROPEAN!

 

Institutul Bancar Român este autorizat pentru furnizarea de programe certificate la nivel naţional, structurate după metodologia impusă de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi urmărind acoperirea unităţilor de competenţă identificate în piaţa muncii pentru fiecare ocupaţie în parte.

Obiectivul cursului:

Programul DEALER are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

 • Analiza situaţiei pieţelor financiare
 • Stabilirea nivelului ratelor de schimb pentru tranzacţii efectuate în numele băncii
 • Stabilirea nivelului ratelor dobânzilor pentru tranzacţii efectuate în numele băncii
 • Efectuarea operaţiunilor de vânzare cumpărare în numele clientului
 • Efectuarea operaţiunilor de vânzare cumpărare în numele băncii
 • Efectuarea operaţiunilor de atragere şi plasare de depozite în numele clientului
 • Efectuarea operaţiunilor de atragere şi plasare de depozite în numele băncii
 • Gestionarea poziţiei valutare a băncii
 • Încadrarea în limitele de expunere la risc a băncii
 • Efectuarea operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa primară a titlurilor de stat
 • Efectuarea operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa secundară a titlurilor de stat

Grupul ţintă:

Cursul se adresează personalului din sistemul financiar – bancar implicat în activitatea de trezorerie precum şi altor investitori instituţionali şi privaţi care administrează portofolii de active pe pieţele financiare, profesionişti interesaţi sa-şi certifice competenţele profesionale aferente ocupaţiei de Dealer.

Lectori:

Dr. Adrian Codirlasu, CFA, PHD deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internationale din anul 2007. De asemenea, are o experienţă de peste cinci ani ca Senior Options Dealer în cadrul ING Bank. In perioada 2011 – 2014 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România, iar in ultimii 8 ani, Adrian a fost membru în Comitetul Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 a fost Preşedintele acestei asociaţii. Adrian a ocupat poziţia de economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul BNR pentru mai mult de 5 ani. Din 2011 Adrian ocupă funcţia de Director al Departamentului Market and Operational Risk în cadrul UniCredit Tiriac Bank. Este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, al programului de masterat Managementul Sistemelor Bancare şi al Academiei de Risc, în cadrul cărora predă materii precum econometrie, instrumente derivate şi managementul riscului. Adrian s-a alăturat echipei de lectori / experţi asociaţi ai IBR din 2013.

Florin Cioaca urmează cursurile programului de MBA al MSM Raţiu Business School Bucureşti şi a absolvit facultatea de Finanţe, în cadrul Academiei de Studii Economice, în 2005. Florin are o experienta de peste 7 ani în trading interbancar, pentru doua dintre cele mai importante bănci din Romania, Citibank şi Bancpost şi deţine certificările internaţionale ACI Dealing Certificate şi ACI Dealing Diploma. În prezent, este lector asociat al IBR şi co-fondator şi CEO al Traderion, companie care combină un simulator avansat de trading cu big data pentru a ajuta băncile şi hedge fund-urile să recruteze traderi juniori şi să le dezvolte abilităţile.

Condiţii minime de acces la curs:

 • Promovarea unui test iniţial (test-grilă) pentru dovedirea competenţelor de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale (aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare);
 • Absolvent studii superioare.

 Evaluarea:

– iniţială – testul iniţial (test grilă), va fi susţinut în prima zi de curs şi are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor

– finalăconstă într-o probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect); examenul final se programeaza la cca. o săptămână după finalizarea cursului

 

Certificare:

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite prin absolvirea cursului, aferente ocupatiei de DEALER – COR 241209.

Certificatul de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, este recunoscut la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

Acte necesare înscrierii: Copie diplomă de licenţă, copie act de identitate, fişa de înscriere

 

Durata cursului: 

2 – 17 noiembrie 2017,  programul cuprinde 69 de ore de pregătire acoperite în mod flexibil prin instruire la clasa (40 ore) şi studiu individual (29 ore) pentru realizarea proiectului de examen.

 

 LUNI

MIERCURI JOI VINERI

SAMBATA

   

2 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

3 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

4 noiembrie

9.00 – 17.00

(8 ore)

6 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

8 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

 

10 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

 

13 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

15 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

 

17 noiembrie

17.00 – 21.00

(4 ore)

 

Pentru partea aplicativă se va utiliza un soft care simulează operaţiunile dintr-o trezorerie, precum şi platforma Thomson Reuters Eikon).  

Dupa finalizarea cursului, pe data de 27 sau 28 noiembrie 2017, se va sustine examenul final.

 

Conform Codului Fiscal Art. 21 – (2) – h), cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, şi  sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

Plata se va face integral, cu cel puţin patru zile înainte de începerea cursului, în  contul Institutului Bancar Roman numărul RO93BTRLRONCRT0261315401, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului).

În cazul în care un participant anunţă retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine un procent de 17 %.

În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. În toate cazurile există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.

 

Persoană de contact:

Roxana Ursu, Training specialist

email: roxana.ursu@ibr-rbi.ro

telefon:  0748 886814

 

 

Extrase Curs Dealer: studii de caz, aplicatii si simulari

s1

 

s2

 

s3