Fraudarea instituţiilor financiare de către clienţii persoane fizice şi identificarea falsurilor potenţiale în documente de identitate

Fraudarea instituţiilor financiare de către clienţii persoane fizice şi identificarea falsurilor potenţiale în documente de identitate

OBIECTIVUL CURSULUI

Fraudele, atât interne cât şi externe, au cauzat de-a lungul timpului prejudicii semnificative sistemului financiar, prejudicii care sunt cuantificabile atât în diminuarea concretă a profitului cât și în afectarea imaginii instituției. Pentru a combate fraudele este necesară conștientizarea existenței acestora în toate formele pe care le îmbracă, identificarea lor și a mijloacelor folosite, precum și  luarea măsurilor necesare contracarării acestora.

În cercul larg al mijloacelor folosite un segment important este ocupat de folosirea, în relația cu instituția financiar-bancară, a documentelor falsificate, iar cursul își propune să furnizeze cursanţilor, și un set de instrumente și cunoştinţe pe care aceştia le vor putea folosi în activitatea curentă, în vederea identificării falsurilor.

În acest context, cursul îşi propune:

 • îmbunătăţirea abilităţilor cursanţilor de identificare a fraudei şi a modului de organizare a autorilor fraudei (persoane fizice);
 • prezentarea documentelor de identitate naționale și europene;
 • formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor necesare pentru identificarea documentelor de identitate falsificate – indicii și aspecte practice;
 • dezvoltarea capacităţii de a aplica în practică cunoştinţele dobândite și creşterea reactivităţii sistemului financiar la potenţialul de manifestare a fraudei externe.

Programul utilizează tehnici moderne de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice.

GRUPUL TINTA

Angajaţii instituţiilor financiare cu atribuţii în domeniile antifraudă, control intern, conformitate, securitate bancară, precum şi personalul care desfăşoară activităţi de front-office sau back-office. Totodată, cursul se adresează şi acelor persoane care nu lucrează în cadrul unei instituţii financiare, dar doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de identificare a documentelor de identitate falsificate.

CONTINUT

1. Fraudarea instituţiilor financiare

 • Tipologia fraudei
 • Consecinţele fraudei
 • Cine săvârşeşte frauda (prezentarea aplicată a structurii unui grup organizat specializat)
 • Cum se săvârşeşte o fraudă (etapele acesteia)

2. Depistarea fraudei

 • Tipologii de fraudulenţi (aspecte teoretice şi discuţii interactive)
 • Aspecte psihologice privind detectarea comportamentului simulat (activitate în grupuri mici)
 • Grafoscopia şi documentoscopia – instrumente de identificare a fraudei (studiu aplicativ)
 • Documentoscopia – elemente de siguranţă ale principalelor documente prezentate de clienţii persoane fizice

[styled_list style="bullet_list" variation="deepblue"]

– Documentele de identitate în statele Uniunii Europene – exemple de elemente de siguranță ale actelor de identitate din UE, surse de verificare

– Documentele de identitate ale cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în România – evidența persoanelor în România, CNP, elemente de siguranță;

– Identificarea Falsurilor – indicii privind documentele de identitate false și tehnici de verificare a realităţii documentelor de identitate, aplicații practice.

[/styled_list]

3. Reacţia la fraudă

 • Tactici investigative de depistare a fraudei
 • Evaluarea impactului fraudei asupra organizaţiei
 • Stoparea fraudei; sesizarea organelor competente
 • Limitarea pagubelor
 • Conservarea probelor

4. Concluzii şi întrebări, feedback cursanţi

LECTOR

DANIEL STAICU are o experienţă de peste 15 ani ca ofiţer de poliţie specializat în investigarea fraudelor,  iar din 2007 ocupă funcţii de conducere în cadrul structurilor teritoriale ale poliţiei. A urmat numeroase cursuri de pregătire şi specializare atât în ţară, cât şi în străinătate. Este trainer autorizat de leadership de către Institutul de Leadership al Organelor de Aplicare a Legii din cadrul Centrului de Pregătire al Organelor Federale de Aplicare a Legii – Departamentul Securităţii Naţionale al S.U.A. Este membru asociat al ACFE şi formator autorizat CNFPA.

DURATA CURSULUI SI PERIOADA DE DESFASURARE

TBA 2016, 1 zi şi jumătate, vineri intre 13,00 – 17,00 şi sâmbătă între orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea

Mobil: 0748 886 819

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii