Membrii fondatori
și

Practici de guvernare si management IT

OBIECTIVUL CURSULUI

Prezentarea practicilor de guvernare şi management IT, a proceselor, modelelor de organizare şi a sistemelor de management al serviciilor, expunerea conceptelor şi standardelor: COBIT 5, ValIT 2.0, ISO/IEC 20000-1:2011 si ISO/IEC 20000-2:2012.

GRUP TINTA

Cursul este recomandat persoanelor cu atribuţii de coordonare în cadrul departamentelor de tehnologie a informaţiei, managerilor IT, CIO, CEO, CISO, reprezentanţi ai furnizorilor de servicii şi produse IT.

CONTINUT

  • Managementul Serviciilor
  • Guvernare vs. Management
  • Sisteme de Management al Serviciilor (SMS)
  • Procese de referinţă
  • Măsurarea performanţei IT
  • Organizare
  • Maximizarea valorii investiţiei
  • Auditarea guvernării IT

LECTOR:

Florin-Mihai Iliescu, CISA, CISSP

Florin-Mihai Iliescu este auditor certificat de sisteme informatice şi profesionist certificat în securitatea sistemelor informatice în cadrul Info-Logica Silverline SRL, absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti, cu peste 10 ani de experienţă în audit, consultanţă şi securitate IT.

Florin a coordonat şi implementat procese de asigurare a continuităţii afacerii pentru importante instituţii financiar bancare, a contribuit la dezvoltarea întrebărilor şi a manualului pentru pregătirea examenului de auditor certificat de sisteme informatice (CISA).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile.

PERIOADA DE DESFASURARE:

TBA,  orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Roxana Ivan
Organizator Programe
Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 021.327.50.87, Mobil: 0748.886.839
Fax: 021.327.50.86
E-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

[contact-form-7 id=”5416″ title=”Formular de contact_copy”]