Membrii fondatori
și

Zona Unica de Plati in Euro SEPA si cadrul de reglementare european in domeniul platilor

DATĂ SUSȚINERE CURS: 25 octombrie, 2022

Curs în parteneriat: Institutul Bancar Român – Asociaţia Română a Băncilor

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SISTEM „BLENDED LEARNING” (învăţământ la distanţă şi la clasă)

OBIECTIVE

Pentru o mai bună cunoaștere a noilor standarde europene ce vor fi implementate în piața plăților, Institutul Bancar Român și Asociația Română a Băncilor au decis lansarea unui curs de prezentare a proiectului și instrumentelor de plată SEPA.
Cursul este destinat specialiştilor în domeniul plăţilor din unităţile bancare, precum și personalului din administraţiile financiare locale, consultanţilor financiari, fiscali, clienţilor corporatişti, cadrelor didactice din mediul universitar etc.

TEMATICA

Proiectul SEPA – Single Euro Payments Area – are ca obiect armonizarea proceselor de plăţi la nivel european în moneda euro, astfel încât pe teritoriul Uniunii Europene plăţile în euro să fie considerate plăţi interne şi să fie procesate în aceleaşi condiţii – performanţă, costuri, uşurinţă – indiferent de locaţia geografică a iniţiatorului şi a beneficiarului plăţii. Până în prezent, 25 de instituţii de credit din România şi 7 sucursale ale unor bănci străine au aderat la SEPA, efectuând plăţi în euro prin instrumente de plată SEPA. Ca urmare a deciziei comunităţii bancare de a adopta standardele SEPA şi pentru plăţile în lei, înainte de adoptarea monedei euro, comunitatea bancară și TransFonD derulează programul SEPA pentru plăţi în lei şi euro, cu următoarele etape principale:

 • sistemul SEPA RON pentru SEPA Credit Transfer – lansat în data de 2 noiembrie 2012;
 • sistem SEPA EUR – lansat în data de 13 decembrie 2013;
 • procesarea SEPA Debit Direct, cu managementul centralizat al mandatelor SDD – etapă în derulare, cu termen propus de finalizare în ultimul trimestru al anului 2015.

Trezoreria Statului şi 19 bănci comerciale efectuează în prezent operaţiuni de transfer credit în lei utilizând standardele SEPA, iar proiectul continuă în 2014 – 2015 cu implementarea Schemelor de debitare directă SEPA RON şi a Registrului Unic al Mandatelor. Pentru a accelera adoptarea instrumentelor de plată SEPA, Comisia Europeană a emis Regulamentul privind stabilirea cerinţelor tehnice aplicabile operaţiunilor de transfer credit şi debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009, aşa-numitul Regulament SEPA, care a intrat în vigoare în luna martie 2012. Regulamentul SEPA este obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru sistemul bancar din Europa se constată accelerarea migrării la SEPA, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului SEPA şi obligativitatea pentru zona euro de a utiliza exclusiv instrumente de plată SEPA începând cu data de 1 februarie 2014. Migrarea la SEPA a băncilor din zona euro creează deja presiune pentru adoptarea standardelor SEPA şi pentru băncile situate în zona non-euro, chiar dacă termenul obligatoriu de migrare la SEPA pentru acestea este data de 31 octombrie 2016.

1. Noţiuni introductive în domeniul plăţilor

 • Instrumente de plată
 • Sisteme de plăţi

2. Proiectul Zonei Unice de Plăţi în Euro – Single Euro Payments Area – SEPA

 • Prezentare generală; Organizare la nivel european; Cadrul legal pentru implementarea SEPA

3. Componentele şi arhitectura SEPA

 • Standarde utilizate în SEPA: International Bank Account Number – IBAN; Business Identifier Code – BIC; Standardul UNIFI (ISO 20022) XML

4. Schemele de plăţi SEPA: SEPA Credit Transfer; SEPA Direct Debit Core și Business-to-Business

5. Alte componente SEPA

 • Cadrul armonizat pentru carduri în SEPA şi pentru numerar SECA (Single Euro Cash Area)
 • Servicii adiționale opționale – AOS (Aditional Optional Services)

6. Implicaţii, oportunităţi şi beneficii; Proiectul SEPA în România

METODOLOGIA DE ORGANIZARE

Cursul cuprinde următoarele etape de studiu:

 • ­ perioada de instruire individuală constă în aprofundarea conceptelor teoretice cuprinse în suportul de curs. Materialele de studiu vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite către echipa suport întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector/expert pe parcursul cursului.
 • ­ perioada de instruire la clasă (3 seminarii), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: explicarea conceptelor de bază, analizarea unor studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
 • ­ evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului.

Acte necesare înscrierii: Formular de înscriere, copie act de identitate.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat.

DURATA SI PERIOADA DE DESFASURARE

25 octombrie – noiembrie 2022 ( 3 consultaţii online,  orele 18:00 – 20:00)

LECTOR

Luminiţa Şoitu, şef Departament Administrarea schemelor, în cadrul Asociaţiei Române a Băncilor, fiind responsabilă cu coordonarea Comisiei SEPA şi a mai multor grupuri de lucru: Scheme de plăţi, Directiva UE 2015/2366 (Payments Services Directive 2 – PSD2), Standarde SEPA. De asemenea, este Preşedinte al Comisiei Decontări şi operaţiuni în lei, ARB. Are o experienţă de peste 25 de ani în diverse bănci comerciale şi numeroase certificări în domeniu.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748.886.820.