LIMBA GERMANĂ – A1. Noţiuni elementare. Limbaj economico-financiar

LIMBA GERMANĂ – A1. Noţiuni elementare. Limbaj economico-financiar

OBIECTIV

  • Stăpânirea de către participanţi a celor 4 competenţe de bază pentru (Kommunikationsfähigkeiten) – Lesen (citit), Schreiben (scris), Hörverstehen (ascultat), mündlicher Ausdruck (exprimare orală).
  • Susţinerea unei conversaţii cu un partener sau în grup în contexte diferite.
  • Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, corespondenţă oficială şi neoficială).
  • Asimilarea şi utilizarea corectă a noţiunilor fundamentale de gramatică a limbii germane.

GRUP TINTA

Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate să dobândească abilităţi de comunicare în limba germană şi să-şi însuşească noţiuni de vocabular din aria de business a acestei limbi.

CONTINUT

Modulul abordează într-o manieră clară problemele de gramatică, apoi, se urmăreşte gradual dezvoltarea competenţelor de exprimare în scris şi oral, folosindu-se terminologia uzuală şi/sau de specialitate: limbaj de afaceri, limbaj specific comunicării profesionale.

  1. Erster Kontakt – Primul contact (numerele, literele, salutul, familia, profesia, legitimaţiile, datele personale; vocabular: datele personale, alfabetul, cifrele; gramatică: pronumele personal la nominativ, prezentul indicativ al verbului, articolul posesiv – mein, sein…, conjuncţiile – und, aber, oder + adverbe – auch, schon, erst, noch; pronunţie: grupurile ch, ig, sch, sp, st).
  2. Besucher kommen – Avem oaspeţi (calătoriile, timp, durată, oră, zile, ţări şi limbi vorbite; vocabular: mijloace de transport, formule de întâmpinare, zilele săptămânii, momentul zilei, ceasul, data; gramatică: imperfectul verbelor haben şi sein, substantivul şi articolul hotărât, adverbe de timp; pronunţie: intonaţie, vocale scurte şi lungi, propoziţia enunţiativă, consoanele).
  3. Leute – Oameni (descrierea familiei, persoane, stabilirea unei întâlniri, formule de adresare formală şi informală – du, Sie; înţelegerea unui e-mail, timpul liber şi activităţile preferate, completarea unui formular, înţelegerea unui articol de lexicon; vocabular: familie, vestimentaţie, culori, caracteristici; gramatică: negaţia nicht/kein, keine, verbe neregulate, substantive compuse, adverbe temporale, ordinea cuvintelor în propoziţia enunţiativă, în întrebările cu w…, în întrebările cu ja-nein, imperativul cu Sie); pronunţie: vocale lungi, e – i.
  4. Bedarf, Bestellung, Kauf – Necesar, comenzi, achiziţii (completarea unui formular de comandă, exprimarea dorinţelor, cumpărarea, comandarea şi rezervarea mărfurilor, cum dăm un sfat, cum formulăm alegerile, cum selectăm articolele de vestimentaţie; vocabular: mobilier de birou şi articole de birotică, preţuri, cifrele până la un milion, alimente, articole de vestimentaţie; gramatică: articolul nehotărât, articolul negativ, adjectivul, imperativul cu du şi Sie, pronumele personal în acuzativ, conjunctivul – hätte, möchte, würde gern); pronunţie: diftongul ei, umlautul, pronunţia cifrelor complexe.
  5. Im Büro und unterwegs – La birou şi în deplasări (indicarea poziţiei obiectelor, înţelegerea orarului mijloacelor de transport, descrierea unei rute, cum cerem indicaţii de drum, descrierea măsurilor de reciclare, planuri şi propuneri; vocabular: verbele legen, stellen, hängen/liegen, stehen, hängen; gramatică: prepoziţii cu dativ/acuzativ, verbe cu particulă, numerale ordinale, perfectul cu haben şi sein, participiul perfect al verbelor regulate şi neregulate, verbele modale wollen, können, müssen; pronunţie: accentul).

Fiecare lecţie include si noţiuni elementare de gramatică (pronumele personal articolul posesiv, adverbe de timp, adverbe de frecventa, timpul prezent, imperativul, prepozitii, verbe modale).

LECTOR

Dr. Eleonora Boldojar – Trainer de limba germană, absolventă a Universităţii Bucureşti (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) şi a programului de Masterat „Studii interdisciplinare în Limba Germană”, în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti. Este doctor în filologie şi colaborator al Institutului Goethe, din Bucureşti; activitatea ei include susţinerea de cursuri la diverse companii multinaţionale, si nu numai.

DURATA CURSULUI

24 şedinţe, 2h/şedinţă

Programul de studiu este structurat în aşa fel încât cursanţii să poată asimila cu uşurinţa noţiuni de bază ale limbii germane, dar şi să dobândească abilităţi de comunicare specifice, necesare la locul de muncă, respectiv în mediul de afaceri.

Pe parcurs sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului şi trecerea la nivelul de studiu superior. La finalul cursului, participanţii susţin un examen final care validează nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris şi exprimare/interacţiune orală. De asemenea, pe parcursul modulului, studenţii vor susţine diverse teste intermediare.

PERIOADA

TBA

Contact:

Mihaela Radu

Training Specialist

tel: 0748.886.807

E-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii