Administrator de risc – cod COR 241240

Administrator de risc – cod COR 241240

Institutul Bancar Român este autorizat pentru furnizarea de programe certificate la nivel naţional, structurate după metodologia impusă de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi urmărind acoperirea tuturor unităţilor de competenţă identificate în piaţa muncii pentru fiecare ocupaţie în parte.

Pentru calificarea administrator de risc experţii au identificat 7 competenţe absolut necesare fiecărui ocupant al acestei poziţii din sistemul financiar-bancar, iar beneficiul acestui program de perfecţionare acreditat constă în dobândirea tuturor acestor competenţe pe parcursul a 42 de ore de predare, din care cel puţin 28 de ore sunt dedicate aplicaţiilor practice.

OBIECTIVUL CURSULUI

Programul Administrator de risc are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

 • Realizarea documentării asupra caracteristicilor de risc
 • Verificarea respectării standardelor de prudenţă şi supraveghere bancară
 • Monitorizarea încadrării valorice a indicatorilor de prudenţă şi supraveghere bancară
 • Proiectarea de măsuri specifice de politică şi strategie bancară
 • Monitorizarea fenomenului de risc specific
 • Evaluarea riscurilor din mediul extern de lucru
 • Informarea nivelului ierarhic superior (raportări, inclusiv către instituţiile abilitate)

GRUPUL TINTA

Grupul ţintă este format din personalul din sistemul financiar-bancar implicat în activitatea de management al riscurilor şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul analizei şi administrării riscurilor financiar-bancare.

CONDITII DE ACCES

 • absolvent studii superioare
 • promovare test iniţial

EVALUARE

 • iniţială – testul iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs, are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor.
 • finalăconstă în probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect) – la cca. o săptămână după finalizarea cursului

CERTIFICARE

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele specifice dobândite.

Absolvenţii obţin certificat de absolvire însoţit de un supliment descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, recunoscute la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

LECTORI

Dr. Adrian Codirlasu – CFA, PHD deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de cinci ani ca Senior Options Dealer în cadrul ING Bank şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, al programului de masterat Managementul Sistemelor Bancare şi al Academiei de Risc, în cadrul cărora predă materii precum econometrie, instrumente derivate şi managementul riscului. Intre 2011-2014 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. În ultimii 8 ani Adrian a fost membru în Comitetul Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 a fost Preşedintele acestei asociaţii. Adrian a ocupat poziţia de economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru mai mult de 5 ani. Din 2011 Adrian ocupă funcţia de Director al Departamentului Market and Operational Risk în cadrul UniCredit Tiriac Bank.

Bogdan Moinescu este expert pe probleme de evaluare a riscurilor financiare, îmbinând experienţa de profil dobândită în cadrul băncii centrale cu activitatea academică în acest domeniu. Bogdan a gestionat exerciţiul de stress testing pentru instituţiile de credit din România în cadrul setului de precondiţii ale acordului cu organismele financiare internaţionale, fiind implicat frecvent în discuţii cu experţi ai acestora. De asemenea, a participat la un număr apreciabil de conferinţe naţionale şi internaţionale şi este autor sau co-autor a trei cărţi şi peste 15 de articole specialitate

Florin Cioaca – ACI Dealing/Diploma, CEO Traderion

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Copie diplomă de licenţă, copie act de identitate, fişa de înscriere

DURATA CURSULUI

42 ore de pregătire, din care:  28 ore  instruire la clasa si 14 ore pregatire individuala pentru realizarea proiectului.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA 2016

Evaluarea finală se va organiza la cca. o săptămână după finalizarea cursului.

Persoana de contact

Georgiana Gojgărea

Training Specialist

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Telefon:  0748. 886.819

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii