Colector (recuperator) creanţe/debite – cod COR 421402

Colector (recuperator) creanţe/debite – cod COR 421402

CERTIFICAT RECUNOSCUT NATIONAL SI EUROPEAN!

Colectorul (recuperatorul) creanţe/debite a devenit o ocupaţie extrem de cerută pe piaţa muncii după izbucnirea crizei economice. Instituţiile financiar-bancare, dar din ce în ce mai mult şi societăţile comerciale confruntate cu creşterea substanţială a ratei de creanţe neîncasate, au înfiinţat departamente specializate de colectare/recuperare sau externalizează  această  activitate către firme/persoane  specializate  în prestarea acestui serviciu.

Dacă doriţi să deveniţi colector, trebuie să ştiţi că, piaţa muncii va avea încă o perioadă lungă de timp, nevoie de expertiza dvs.

OBIECTIV

Programul de perfecţionare autorizat ANC – Colector (recuperator) creanţe/debite are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

  • Întocmirea dosarelor de colectare / recuperare a creanţelor de la debitori (consultarea bazei de date cu debitorii, colectarea informaţiilor despre debitori şi giranţi, verificarea informaţiilor colectate, realizarea profilului debitorului, întocmirea fişierului debitorului);
  • Negocierea planului / programului de recuperare a creanţei (contactarea debitorului, identificarea motivelor de neplată ale debitorului, analiza capacităţii si disponibilităţii debitorului de a rambursa datoriile la scadenţă, clarificarea eventualelor conflicte dintre debitor şi creditor, propunerea unei scheme de stingere a creanţei, obţinerea promisiunii de plată din partea debitorului, informarea superiorilor şi a departamentelor  responsabile asupra suspiciunilor de fraudă, autorizarea instrumentelor de plată a debitului);
  • Administrarea activităţii de colectare prin telefon (stabilirea obiectivelor şi rezultatelor aşteptate ale convorbirii telefonice cu debitorii şi giranţii, selectarea tuturor informaţiilor necesare pentru convorbirea telefonică, informarea interlocutorului asupra motivului telefonului, înştiinţarea debitorului sau a giranţilor asupra situaţiei debitului, comunicarea politicii companiei de colectare a creanţelor şi cadrului legal care reglementează aceste proceduri, adresarea întrebărilor potrivite pentru aflarea circumstanţelor financiare ale debitorului, înregistrarea rezultatelor convorbirii telefonice);
  • Notificarea debitorilor si giranţilor (analizarea necesităţii atenţionării debitorilor restanţi prin notificări scrise, administrarea activităţii de trimitere de notificări scrise, transmiterea de notificări scrise, păstrarea evidenţei notificărilor transmise, realizarea verificărilor suplimentare pentru notificările returnate);
  • Administrarea activităţii de colectare pe teren (identificarea tuturor informaţiilor relevante despre debitorul care urmează să fie vizitat, verificarea profilului debitorului de vizitat, informarea conducerea asupra agendei întrevederilor, efectuarea de vizite pe teren)
  • Monitorizarea respectării înţelegerilor de plată agreate cu debitorii / giranţii (verificarea respectării termenelor de plată, constatarea cazurilor în care sunt necesare acţiuni suplimentare de urmat, sortarea cazurilor constate, actualizarea profilului debitorului);
  • Raportarea stadiului colectării (recuperării) creanţelor / debitelor din portofoliu (consemnarea stadiului colectării în rapoartele despre debitor, centralizarea tuturor informaţiilor despre stadiul colectării de la un debitor restant, întocmirea raportului de activitate, transmiterea raportului de activitate către superiori).

GRUP TINTA

Grupul ţintă face parte din categoria funcţiilor de execuţie în cadrul instituţiilor financiare bancare, nebancare şi societăţilor comerciale specializate în colectarea debitelor, precum şi alte persoane care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul colectării creanţelor.

CONDITII MINIME DE ACCES

  • promovare test iniţial (test-grilă) pentru dovedirea competenţelor de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale: aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare;
  • absolvent studii medii (studenţi)/superioare.

LECTOR

Simona Caraghiaur, licenţiată în drept a Universităţii Titu Maiorescu Bucureşti,  masterată în domeniile Dreptului Afacerilor, Dreptului Bancar şi Business Administration-specializarea Finanţe, obţine inclusiv un MBA City University of Seattle. Are peste 10 ani de experienţă în activitatea juridică din bănci comerciale, timp în care, printre altele, a coordonat activitatea executorilor bancari, a participat la aprobarea şi implementarea normelor şi procedurilor de recuperare a debitelor şi la recuperarea creantelor prin toate mijloacele legale.

Razvan Nicusor Heisu este licenţiat în economie la Facultatea de Management Economic, specializare Managementul firmei din cadrul ASE Bucureşti. Are peste 12 ani de experienţă bancară, ocupând, pe rând, următoarele poziţii: Ofiter credite ipotecare, Administrator credite persoane juridice, Manager Relatii cu clientii IMM, Director Sucursala, Coordonator Executari Silite, Sef Departament Recuperare, Sef Departament Colectare si Restructurare.

EVALUARE

Evaluarea iniţială (test-grilă), care va fi susţinută cu 3 zile înainte de curs, pentru evaluarea competenţelor de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale: aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare. Scala de apreciere este calificativul admis sau respins.

Evaluarea finală – constă în probă scrisă (test grilă) şi o probă orală (susţinere aplicaţie practică).

CERTIFICARE

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Absolvenţii obţin certificat de absolvire însoţit de un supliment descriptiv al competenţelor profesionale dobândite, recunoscute la nivel naţional de ITM şi în UE în urma apostilării!

ACTE NECESARE INSCRIERII:

Copie diplomă, copie act de identitate, formular de înscriere.

DURATA CURSULUI

36 ore de pregătire, din care: 12 ore pentru instruire teoretică la clasă, 12 ore pentru instruire practică la clasă şi 12 ore pentru instruire practică individuală pentru pregătirea examenului final.

Examenul final se susţine la cca. o săptămână de la finalizarea cursului.

Orele de curs vor fi programate seara, de la 18:00 la 21:00.

PERIOADA DE DESFASURARE

15 februarie – 6 martie 2019, orele 18:00 – 21:00

PERSOANA DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu

Specialist formare programe în parteneriat

Telefon: 0372 394 442

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 


[1] Standardul ocupaţional, curricula şi suportul de curs pentru ocupaţia Colector(recuperator) creanţe/debite au fost realizate de IBR în cadrul proiectului „Dezvoltări instituţionale în formarea profesională continuă în sistemul financiar-bancar (DEFIN), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

** în Bucuresti, la sediul Institutului Bancar Român, str. Negru Vodă nr.3, intrarea C, sector 3.

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii