Ofiter antifrauda financiar – bancara – COR 341116

Ofiter antifrauda financiar – bancara – COR 341116

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN lansează un nou program de perfecţionare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC. Ocupaţia Ofiţer antifraudă financiar-bancară presupune desfăşurarea unui complex de activităţi care au ca rezultat: informaţii colectate (informaţii privind clienţii, tranzacţiile, instituţia de credit), identificarea evenimentelor de fraudă cu impact asupra pieţei financiar-bancare, clase de evenimente de fraudă, situaţia înregistrărilor suspecte, rapoarte privind înregistrările suspecte, transmiterea rapoartelor, informaţii privind tipul de fraudă, verificarea filtrelor de control ale sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă, deficienţe ale sistemului de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă, rapoarte privind sistemul de monitorizare şi control al evenimentelor de fraudă.

OBIECTIVUL CURSULUI

Programul „Ofiţer antifraudă financiar – bancară” are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

  • Monitorizarea pieţei financiar – bancare cu privire la evenimentele de fraudă
  • Verificarea înregistrărilor suspecte
  • Identificarea în baza de date a tipului de fraudă
  • Gestionarea sistemului de monitorizare şi control a evenimentelor de fraudă

GRUPUL TINTA

La curs pot participa angajaţi din sistemul financiar-bancar, instituţii publice, asociaţii profesionale, implicaţi în activitatea de administrare a riscului de fraudă.

Conditii minime de acces

  • ­promovare test iniţial (test-grilă) pentru dovedirea competenţelor specifice de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale: aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare;
  • ­absolvent studii medii/superioare

LECTOR

Daniel Niţă – Security Project Manager, OTP CONSULTING ROMANIA

Dl. Niţă este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie Al.I.Cuza – Bucureşti şi are o bogată expertiză în domeniul prevenirii, detectării, investigării fraudelor – interne, mixte sau externe. A activat ca ofiţer de poliţie în Serviciul de Investigarea a Fraudelor, ulterior continuând activitatea în arii de control în instituţii civile:

  • Compania Naţională a Uraniului – inspector în cadrul Corpului de Control;
  • OTP Bank România SA – coordonator al activităţii Direcţiei de Securitate Bancară, cu atribuţii principale în domeniul antifraudă.

Totodată, este membru al Asociaţiei Examinatorilor Certificaţi de Fraudă din Statele Unite şi din România, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criminaliştilor din statele foste iugoslave şi coautor al lucrării “Bribery and Corruption”, editată în S.U.A. sub coordonarea Dr. Joseph T.Wells, fondator şi preşedinte al ACFE, cea mai mare organizaţie antifraudă la nivel mondial.

EVALUARE

Evaluarea iniţială (test-grilă), care va fi susţinută cu 3 zile înainte de curs, pentru evaluarea competenţelor specifice de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale: aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare. Scala de apreciere este calificativul admis sau respins.

Evaluarea finalăconstă în probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

CERTIFICARE

Participanţii vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Certificatul este recunoscut naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea, certificatul este recunoscut şi de Inspectoratul Teritorial de Muncă şi în UE în urma apostilării!

Acte necesare inscrierii

Copie diplomă de bacalaureat/licenţă, copie act de identitate, formular de înscriere.

DURATA CURSULUI

36 ore de pregătire, din care: 12 ore pentru instruire teoretică şi 24 ore pentru instruire practică (20 ore aplicaţii în clasă + 4 ore practică individuală pentru pregătirea testului final). Total la clasă: 32 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

15-16 si 22-23 februarie 2019, orele 9.00-17.00

Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând traineri specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului, bază materială necesară pe durata desfăşurării cursului.

Persoana de contact

Anca Strachinescu

email: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro;

telefon: 0372394424, 0213275087

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii