Calendar cursuri ianuarie – februarie 2015

Calendar cursuri ianuarie – februarie 2015

IANUARIE

I. Programe de scurtă durată:

1. Business Intelligence in Business Negociation, 27 – 28 ianuarie

2. Documentele de identitate – prezentare, elemente de siguranţă, identificare falsuri, 30 ianuarie

3. Raportări prudenţiale ale IFN, 31 ianuarie

4. Guvernanţa securităţii informaţiei – introducere COBIT 5 – IBR & Deloitte, 29 Ianuarie

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

5. Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405, 5 zile în perioada 19 – 31 ianuarie între orele 16:00 – 20:00

III. Programe de perfecţionare (învăţământ la distanţă):

6. SEPA – Single Euro Payments Area; Zona unică de plăţi în euro, (ianuarie – martie 2015)

IV. Programe IT&C

7. Program de perfecţionare în competenţe informatice, 19 ianuarie – 18 februarie (orele 18:00 – 21:00)

FEBRUARIE

I. Programe de scurtă durată:

1. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) – IBR & ESA, 11-12 februarie

2. Pieţe şi instrumente financiare (IBR & CFA România & AAFBR), 13 -14 februarie

3. NOU! Cum „supravietuim” unei inspectii fiscale? (IBR & Ernst&Young Romania), 18 februarie

4. NOU! Project management – implementarea standardelor internaţionale în organizaţii, 27-28 februarie

5. Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale, 13 februarie

6. Restructurarea creditelor – necesitate şi implicaţii în activitatea bancară, 20-21 februarie

7. NOU! Etichetă şi protocol în afaceri, 9 februarie

8. Instrumente de modelare financiară în scopul optimizării veniturilor, 7 februarie

9. Guvernanţa corporativă în practică – CRD IV, 27-28 februarie

10. Arhitectura fondurilor europene nerambursabile 2014 – 2020 pentru bancheri, beneficiari, consultanţi, 26 – 27 februarie

11. Planificarea continuităţii afacerii, 9-10 februarie

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

12. Operator ghişeu bancă Cod COR 421110, Seria I, 7,14, 21 februarie

13. Dealer, Cod COR 241209, Seria 3, 13-27 februarie (11 zile) 16:30 – 20:30

14. Formator în industria serviciilor bancare, Cod COR 242401, 5 zile în perioada: 9 – 20 februarie, între orele: 16:00 – 20:00

IV. Programe de perfecţionare (învăţământ la distanţă):

15. Întreprinderile Micro, Mici şi Mijlocii – o abordare financiară de la A la Z, februarie – mai

16. Audit şi control intern în activitatea bancară, februarie – mai

17. Managementul proiectelor de investiţii – din perspectiva financiară, februarie – mai

18. Contribuţia comunicării şi a negocierii la obţinerea performanţei organizaţionale, februarie – mai

V. Programe IT&C

19. MS Access – nivel avansat, 19 – 20 februarie

20. Program de perfecţionare în competenţe informatice, 16 – 26 februarie (orele 18:00 – 21:00)

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată  (in-house) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii