Detectarea comportamentului simulat – instrument decizional strategic

Detectarea comportamentului simulat – instrument decizional strategic

     

Una din provocările majore, frecvent întâlnite de către manageri în activitatea curentă este reprezentată de către comportamentul simulat al persoanelor cu care intră în contact .Conduita sau comportamentul simulat reprezintă o încercare de a ascunde sau falsifica sensul unei realităţi. Persoana în cauză dă intenţionat un răspuns verbal diferit de cel pe care îl gândeşte, exteriorizând sau mascând cu o anumită expresie, o apreciere, atitudine sau un sentiment autentic încercat.

Simularea nu este o simplă eroare, ea se caracterizează prin intenţionalitate. Este o “greşeală” intenţionată, “învăluită” şi susţinută pragmatic.

Condiţia succesului unei simulări este dată de consistenţa sa internă, de abilitatea cu care subiectul menţine coerenţa demersului său fictiv. Contrafacerile sunt mijloace elegante de a eluda normativele sociale. Sub masca unei conduite conformiste, folosind tactici derutante, subiectul se complace într-un fals relaţional, structurându-şi pentru a putea manipula, un spaţiu simulat.

Simularea este motivată, determinată de dorinţe, de interese şi se realizează prin diverse strategii: inventare, exagerare, diminuare, adiţie, omisiune, substituire, transformare, tăcere.

Comportamentul simulat poate determina acţiuni precum: „scurgerea” de informaţii confidenţiale către competitori, fraudă, alte acţiuni îndreptate împotriva intereselor companiei angajatoare, putându-se concretiza în pierderi substanţiale.

OBIECTIVE

La finalul seminarului, participanţii vor fi capabili:

 • să îşi dezvolte capacitatea de a detecta congruenţa limbajului verbal cu cel nonverbal
 • să conştientizeze şi să îşi corecteze limbajul nonverbal propriu
 • să îşi îmbunătăţească capacitatea de relaţionare prin iniţierea in recunoaşterea microexpresiilor faciale şi limbajului nonverbal la nivelul corpului
 • să înţeleagă cum funcţionează emoţiile
 • să îşi dezvolte capacitatea de monitorizare a propriilor reacţii in faţa unor stimuli externi
 • să îşi dezvolte o abordare structurată asupra detectării scurgerilor de informaţii din companie
 • să utilizeze aptitudinile dobândite pentru a evalua veridicitatea si credibilitatea interlocutorilor

GRUP TINTA

Acest program se adresează persoanelor cu funcţii de conducere/competenţe manageriale, angajaţii implicaţi în departamentele antifraudă, angajaţi care prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei intră în contact/discuţii/negocieri cu clientul intern sau extern, în scopul obţinerii unor informaţii importante în procesul decizional, etc. Acest program este conceput şi se adresează următoarelor domenii de activitate: banking, IFN-uri, asigurări, consultanţi financiari şi auditori, call center; FMCG; armată, poliție, procuratură, case de avocatură, unitățile speciale de recrutare, agenţiile de recrutare; consultanţi politici; mediatori; echipe de negociatori; gărzi și firme private de securitate, etc.

CONTINUT

Scopul acestui seminar este să pregătească participanţii astfel încât să poată interacţiona eficient şi să poată evalua credibilitatea informaţiilor primite de la interlocutori, mai ales in cazul situaţiilor cu miză ridicată. Pe parcursul celor două zile, cursanţii vor dobândi cunoștințele, aptitudinile și abordările necesare pentru a putea evalua limbajul verbal, non-verbal şi micro expresiile faciale ale persoanelor cu care intra în contact. Astfel, vor putea recunoaşte comportamentul simulat folosind tehnici bazate pe cercetări ştiinţifice de ultimă oră şi pe experienţa “de teren”/practică a lectorilor.

Conţinutul cursului şi prezentările lectorilor sunt orientate pentru a furniza metodologii pragmatice utilizate în detectarea comportamentului simulat, pentru a uşura integrarea acestora în practica de zi cu zi.

Ziua 1

 • Testare iniţială a capacităţii de detectare a comportamentului simulat al participanţilor;
 • Introducere în “filozofia” programului;
 • Adevărul despre minciuni. De ce minţim;
 • Cei şase paşi în detectarea comportamentului simulat;
 • Conştientizarea şi controlul propriilor reacţii;
 • Jocuri de rol / “Role play”. Analiza secvenţelor filmate din cadrul role-play-ului.

Ziua 2

 • Testarea teoretică si practică a informaţiilor din ziua precedentă;
 • Expresiile microfaciale şi interpretarea lor;
 • Congruenţa limbajului verbal şi nonverbal;
 • Situaţii de alertă în cazul interacţiunilor comune;
 • Stilul de comunicare, timbrul vocal şi conţinutul comunicării;
 • Strategia de detectare a eventualelor vulnerabilităţi din departament. Studiu de caz practic;
 • Role-play. Analiza secvenţelor filmate din cadrul role-play-ului;
 • Testare finală. Teorie şi exerciţiu practic;
 • Bonus!

Ca follow-up al acestui seminar, se pot dezvolta programe dedicate de testare şi îmbunătăţire a abilităţilor dobândite, prin “real life scenarios”, acţiuni concentrate de “muncă de teren”. În aceste acţiuni, participanţii vor fi puşi în situaţii reale, supravegheaţi de către experţii noştrii din teren, având astfel posibilitatea de a experimenta real, eficacitatea tehnicilor prezentate la curs.

PREZENTAREA LECTORULUI

Costin Dămăşaru, Trainer certificat – Detectarea Comportamentului Simulat.

Costin Dămăşaru este certificat din 2012 ca trainer în Detectarea Comportamentului Simulat, fiind pregătit în acest domeniu de către prestigioase entităţi publice si private de profil din SUA. Are peste 12 ani de experienţă în vânzări în mediul corporatist, ocupând o serie de poziţii începând cu Consultant Vânzări, Manager de Proiect, până la Manager Departament Vânzări. În 2010 a absolvit programul EMBA în cadrul L’Ecole National des Artes et Metieres, Paris, Franţa, iar în 2013 a devenit Doctor în Managementul Resurselor Umane, cu teza “Perfecţionarea sistemului de motivare al angajaţilor în companiile multinaţionale din România”. Costin Dămăşaru este cadru universitar asociat în cadrul ASE, specializarea sa fiind motivarea angajaţilor în companiile multinaţionale din România, aceasta fiind şi tema sa de cercetare ştiinţifică, extinsă pe durata a 4 ani. Costin Dămăşaru are competenţe excelente în a livra informaţia într-un mod eficient şi plăcut, care să captiveze auditoriul, experienţa sa în calitate de speaker la conferinţe, workshop-uri şi seminarii, contribuind la calitatea seminariilor livrate

Paul Herinean, Ofiter Instructor Specialist la Academia Naţională de Informaţii şi Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat.

Paul Herinean este Ofiţer Instructor Specialist în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii şi Trainer certificat în Detectarea Comportamentului Simulat. În perioada 2000 – 2008 a activat ca şi Ofiţer Operativ în cadrul Serviciului Român de Informaţii. În perioada 2009-2011 a activat ca şi Consilier Departament Angajare Personal în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii. Începând cu 2012 oferă consultanţă companiilor multinaţionale din România, în aria sa de expertiză

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA 2018, orele 09:00 – 17:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilelor de pregătire.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

LIMBA: română (sau engleză, la cerere).

CONTACT

Roxana Ivan

Telefon: 0372.394.453

Telefon mobil: 0748.886.839

e-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii