Impactul FICOD asupra grupurilor financiar-bancare – abordare integrata si aplicatii tehnice

Impactul FICOD asupra grupurilor financiar-bancare – abordare integrata si aplicatii tehnice

Seminarul vizează crearea unei imagini de ansamblu asupra cadrului de reglementare aplicabil conglomeratelor financiare, aşa cum sunt reflectate în Directiva FICOD (Financial Conglomerates Directive). Detalierea cerinţelor prudenţiale, inclusiv din perspectiva caracteristicilor structurale ale unui conglomerat financiar, este însoţită de o serie de aplicaţii practice, destinate inclusiv surprinderii aspectelor tehnice aferente calculării solvabilităţii /adecvării capitalului la nivel de grup.
Se va acorda o atenţie deosebită poziţiei deţinute de societăţile de asigurare în cadrul conglomeratului financiar, cu implicaţiile derivate din încadrarea grupului drept conglomerat financiar sub impactul existenţei unei societăţi de asigurare.

OBIECTIV

Principalul obiectiv al seminarului este pregătirea personalului din domeniul financiar-bancar în scopul conformării optime cu noul cadru FICOD.

GRUP TINTA

 • middle management din organizatiile constituite ca grupuri financiar-bancare;
 • personal din departamentele: managementul riscurilor, conformitate, control intern;
 • persoane responsabile pentru administrarea proceselor intragrup din cadrul unui conglomerat financiar

CONTINUT

 • Definirea unui conglomerat financiar. Criterii de identificare. Impactul existenţei unei societăţi de asigurare în cadrul grupului
 • Managementul tranzacţiilor intra-grup şi a riscului de concentrare la nivelul unui conglomerat financiar
 • Rolul mecanismelor de control intern în cadrul unui conglomerat financiar
 • Adecvarea capitalului la nivelul unui conglomerat financiar. Metodologii de determinare a solvabilităţii. Impactul asupra societăţii de asigurare
 • Interferenţa FICOD/Basel III/Solvency II din perspectiva impactului asupra societăţilor de asigurare
 • Administrarea riscului de contagiune la nivelul unui conglomerat financiar. Interferenţe între sistemul bancar şi cel al companiilor de asigurare
 • Aspectele specifice ale supravegherii conglomeratelor financiare. Colaborarea între autorităţile competente ale sectorului bancar şi cel al asigurărilor

Aplicaţii practice

 • Identificarea unui conglomerat financiar
 • Calcularea cerinţelor de adecvare a capitalului
 • Praguri cantitative aplicabile tranzacţiilor intragrup
 • Administrarea riscului de concentrare

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil ocupă în prezent poziția de expert în cadrul Băncii Centrale Europene, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit deplin la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării pudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare. Deține un doctorat în economie, este Chartered Banker, a activat de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea Directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. Cristina este unul dintre cei mai apreciaţi lectori ai IBR şi livrează cu succes atât seminarii (open/in-house) cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA 2016, între orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata sesiunii de pregatire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Mihaela Radu,

Training Specialist

Mobil: 0748.886.807

E-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii