Provocari in implementarea SOLVENCY II

Provocari in implementarea SOLVENCY II

Seminarul va prezenta cadrul de reglementare aplicabil de la 1 ianuarie 2016 societăţilor de asigurare, reflectat în Directiva Solvency II. Cadrul Sovency II este detaliat din perspectiva Pilonului 1, 2, 3, a calităţii şi structurii capitalului, precum şi a riscului de lichiditate. Se va acorda o atenţie deosebită celor mai recente modificări aduse acestei directive sub impactul noilor evoluţii în domeniul asigurăilor, administrării riscului şi standardelor prudenţiale.

OBIECTIV

Principalul obiectiv al cursului este acela de a pregăti actorii din domeniul asigurărilor – reglementatori și asiguratori – pentru conformarea cu noul cadru Solvency II.

GRUP TINTA

 • middle management din societati de asigurare si reasigurare;
 • personal din departamentele – managementul riscurilor, conformitate, raportari;
 • angajati ai ASF implicati in activitatea de reglementare si supraveghere.

CONTINUT

 • Cadrul general al Solvency II. Rolul Pilonilor 1, 2 şi 3 în cadrul Solvency II
 • Adecvarea capitalului societăţilor de asigurare. Tipologia instrumentelor de capital
 • Administrarea riscului de investiţii (riscul de credit, riscul de piaţă) şi a riscului operaţional
 • Efectul de corelaţie a riscurilor asupra cerinţelor de solvabilitate la nivelul unei societăţi de asigurare
 • Levierul financiar şi efectul de multiplicare a acestuia
 • Tratamentul riscului de lichiditate
 • Managementul cash-flow-ului la nivelul unei societăţi de asigurare
 • Elemente de noutate aduse de modificarea Solvency II: cerinţe cantitative, calitative, cerinţe de raportare

Aplicaţii practice

 • Adecvarea capitalului la nivelul unei societăţi de asigurare;
 • Administrarea efectului de levier multiplu;
 • Managementul riscului de lichiditate;
 • Impactul riscului investiţional asupra canalelor de transmisie a efectului de contagiune la nivelul unei societăţi de asigurare.

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil ocupă în prezent poziția de expert în cadrul Băncii Centrale Europene, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit deplin la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării pudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare. Deține un doctorat în economie, este Chartered Banker, a activat de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea Directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional. De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. Cristina este unul dintre cei mai apreciaţi lectori ai IBR şi livrează cu succes atât seminarii (open/in-house) cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA  2016, între orele 10:00 – 18:00.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata sesiunii de pregatire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Mihaela Radu,

Training Specialist

Mobil: 0748.886.807

E-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii