Evaluarea riscului si fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor

Evaluarea riscului si fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor

OBIECTIV

Absolventii acestui curs vor participa la identificarea riscurilor de creditare, vor folosi elemente de analiza atasate situatiilor financiare,vor calcula sarcina finaciara, isi vor exprima opinia in ce priveste decizia de creditare

GRUP TINTA

Analişti de credit şi de risc, analişti financiari, auditori din bănci şi IFN-uri, analişti din societăţi de leasing, directori financiari, manageri de relaţii IMM, personalul care lucrează în trezorerie, precum şi orice alte persoane interesate.

Conditii de acces: cunoştinţe de bază de contabilitate.

CONTINUT

1. Definirea riscurilor de credit. Elemente cheie în creditare

2. Noţiuni generale de contabilitate şi conturi

3.  Analiza contului de profit şi pierdere

4.  Analiza Active şi Pasive

– Activul Bilanţier/Activele Imobilizate, Creanţele, Activele Circulante

– Pasivul Bilanţier/ Furnizorii, Alte datorii pe TS, Capitalurile proprii

5. Analiza indicatorilor – Efficiency Ratios/ Liquidity ratios & Working capital

6. Analiza fluxuri şi Cash Flow – Activităţi de exploatare/ Activităţi de investiţii

7. Calcul sarcina financiară

8. Analiza investiţiilor

9. Fraudă sau eroare

Studii de caz:

În baza datelor financiare disponibile, se va identifica sectorul de activitate al societăţilor, se va analiza evoluţia indicatorilor financiari şi se va recomanda tipul de facilitate de credit.

LECTOR

Florenţiu Petra, Senior Director SME Credit Risk, Raiffeisen Bank România

Absolvent al ASE  Bucuresti – Facultatea Finanţe Bănci Contabilitate.

ACCA affiliate

Experienţă în activitatea de creditare începând cu anul 1993

Responsabilităţi :

Conducerea si coordonarea activităţii de analiză şi gestiune a riscului de creditare şi a procesului de aprobare a solicitărilor de credit pentru clienţi IMM;

Asigurarea unui suport  profesional în activitatea de creditare în relaţia cu unităţile din reţeaua băncii;

Trainer pentru personalul băncii din sfera de creditare IMM.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 14 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE 

22 – 23 februarie 2018 (orele 9:00 – 17:00)

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării celor două zile de pregătire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoana de contact

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii