Evaluarea proiectelor de investitii prin modelare financiara – IBR & AAFBR

Evaluarea proiectelor de investitii prin modelare financiara – IBR & AAFBR

Toţi investitorii, creditorii, consultanţii, managerii, toate băncile şi alte grupuri de interes doresc să ia decizii bazate pe o analiză fiabilă. În plus, fiecare jucător ar trebui să înţeleagă calculele/analiza celorlalţi, deoarece ele sunt interdependente. Vestea bună este că există principii clare de evaluare a viitorului prin modelare financiară, în timp ce punerea lor în practică se realizează împreună cu specialişti. Scopul acestui curs este de a transfera toate aceste cunoştinţe într-un mod rapid şi practic.

GRUP TINTA

Analiştii financiari care lucrează pentru corporaţii, IMM-uri, creditori precum băncile şi alte instituţii financiare şi consultanţi financiari care ar dori să obţină mai multe informaţii în planificarea financiară a investiţiilor. Managerii din companiile care sunt în căutare de credite de investiţii sau finanţare externă (cum ar fi fondurile UE, subvenţii speciale de stat, capital privat, etc.) şi care trebuie să prezinte o astfel de analiză sau trebuie să înţeleagă cum iau decizii creditorii cu privire la viabilitatea proiectului şi cât de accesibilă este finanţarea pentru ei. Acest curs este destinat, de asemenea, economiştilor/analiştilor financiari care lucrează într-un domeniu diferit, dar ar dori să obţină o perspectivă practică rapidă asupra finanţării corporaţiilor.

CONTINUT

Cursul acoperă trei componente majore:

CE INTELEGEM DIN SITUATIILE FINANCIARE: Situaţiile financiare sunt indispensabile pentru a înţelege şi analiza performanţa oricărei activităţi de business. Prin indicatori financiari se obţin informaţii suplimentare, pentru a înţelege povestea din spatele cifrelor. Vom privi fiecare situaţie financiară prin prisma unui studiu de caz, evidenţiând structura, conexiunile şi cel mai important, indicatorii financiari pentru a evalua compania. Ne uităm în special la fluxul de numerar liber disponibil (Free Cash Flow – FCF) şi la alte instrumente analitice utilizate în modelele de evaluare. Următoarele subiecte vor fi discutate:

  • bilanţul
  • situaţia performanţei economice
  • fluxul de numerar
  • notele la situaţiile financiare
  • seriile cronologice şi indicatorii financiari
  • relaţia dintre fluxurile de încasări şi fluxurile de numerar: flux de numerar liber disponibil
  • principiul de evaluare
  • modele fluxurilor de numerar
  • criteriile deciziei de investiţie
  • costul capitalului

MODELARE FINANCIARA PRACTICA: Vom înţelege evaluarea proiectelor de investiţii atât din perspectiva investitorilor, cât şi a creditorului. Vom parcurge un studiu de caz cuprinzător, urmând paşii de mai jos:

1.  Orice proiect de investiții trebuie să fie cercetat într-un mediu realist. Trebuie luat în calcul modul de  alcătuire a ratei dobânzii, ţinând cont de viitoarele decizii de politică monetară, care sunt esenţiale în rentabilitatea/viabilitatea proiectului.

2. Înainte de a trece la partea financiară, ne vom concentra pe indicatorii cantitativi (volume, tarife) ai companiei şi ai pieţei, pentru a înţelege activitatea de bază a proiectului.

3. Ne îndreptăm atenţia către analiza costuri-venituri a capitalului de lucru şi a efectelor sale asupra fluxului de numerar.

4. Apoi, ne uităm la etapa de dezvoltare a proiectului şi întreţinere a acestuia

5. Audităm aspectele financiare

6. Ne concentrăm pe finanţarea proiectului prin profilul de rambursare

7. Verificăm din nou proiectul din perspectiva acţionarilor şi creditorilor

ANALIZA DUMNEAVOASTRA, DECIZIA DUMNEAVOASTRA: Vom dedica o parte a cursului opiniilor participanţilor, oferindu-le posibilitatea de a aplica tehnicile învăţate pentru a lua decizii de investiţii. Participanţii vor lucra în echipe de 2-3 persoane şi rezultatele vor fi discutate.

Cum ştim daca un proiect este profitabil?

1.  Utilizarea calculelor riguroase şi interpretarea lor corectă

2.  Punerea lor într-un context realist

3.  Abordarea din perspective diferite (investitori, manageri, creditori, auditori, autorităţi de reglementare, etc.)

Prin acest exerciţiu trecem prin concepte precum dezvoltare CAPEX, fluxul de numerar net, fluxul de numerar de finanţare, reţinerea la sursă, gradul de acoperire al datoriei, etc.

La finalul cursului, participanţii vor putea să pregătească un model financiar realist, bine structurat şi uşor de rezumat, de menținut şi de modificat.

PREZENTARE  LECTORI

Rozalia Pál, Economist Sef Garanti Bank

Dr. Rozália Pál – economist şef la Garanti Bank, având ca experienţă anterioară activitatea de Expert Planificare Strategică, conducând Departamentul de cercetare macroeconomică la UniCredit Tiriac Bank. Are șase ani de experiență în sectorul bancar și cercetare economică aplicată. D-na Pál a efectuat, de asemenea, mai multe proiecte de cercetare la Banca Centrală Europeană și în cadrul Programului de Cercetare Postuniversitară „Piețe de capital și domeniul financiar în Europa extinsă” la Universitatea Europeană Viadrina, Frankfurt (Oder). Ea deține un doctorat în economie obținut la Universitatea Westfälischen Wilhelms, din Münster, Germania. Publicațiile sale includ, printre altele, documentul de lucru al BCE „Constrângerile de finanțare și politica de numerar a firmelor în zona euro” (iunie 2006), „Activitatea de investiţie a firmelor sub constrângerile financiare: o investigație în zona euro „, publicat în Applied Financial Economics Journal (septembrie 2009) și diverse articole în jurnale locale și în presa economică.

D-na Pál este, de asemenea, vice-preşedinte al Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), din februarie 2010. Rozália Pál are competenţe excelente de analiză financiară și de cercetare în domeniul bancar, al macroeconomiei, şi finanţele întreprinderii, cu o vastă experienţă în calitate de speaker la conferințe, workshop-uri și seminarii.

Mihaela Mihăilescu, Associate Banker – Invitat special

Mihaela Mihăilescu este bancher asociat la BERD, gestionând sectorul industrial şi cel al  serviciilor. Anterior a lucrat timp de 3 ani la UniCredit în echipa Structured Finance. D-na Mihăilescu are un MBA în finanţe internaţionale la Universitatea Brandeis, SUA şi o diplomă de licenţă în contabilitate la Universitatea de Vest din Timişoara. Mihaela Mihailescu este expert în evaluarea proiectelor şi modelare financiară, cu vastă experienţă practică.

PERIOADA DE DESFASURARE 

TBA, 2016 (2 zile, orele 9:00 – 17:00)

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilei de pregătire.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

LIMBA DE PREDARE: română/engleză

Persoana de contact

Emilia Frunză, Training manager

Telefon: 0372 394 422

Telefon mobil: 0748 886 834

e-mail:  emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii