Zona unică de plăţi în euro / Single Euro Payments Area – SEPA

Zona unică de plăţi în euro / Single Euro Payments Area – SEPA

Curs în parteneriat Institutul Bancar Român – Asociaţia Română a Băncilor

OBIECTIVE

Pentru o mai bună cunoaștere a noilor standarde europene implementate în piața plăților, Institutul Bancar Român și Asociația Română a Băncilor organizează un curs de prezentare a proiectului și instrumentelor de plată SEPA.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul este destinat specialiştilor în domeniul plăţilor din bănci, personalului din administraţiile financiare locale, consultanţilor financiari sau fiscali, tuturor clienţilor băncilor, clienţilor corporatişti, operatorilor de telefonie mobilă şi internet, IFN etc.

TEMATICĂ

Proiectul SEPA – Single Euro Payments Area – are ca obiect armonizarea proceselor de plăţi la nivel european în moneda euro, astfel încât pe teritoriul Uniunii Europene plăţile în euro să fie considerate plăţi interne şi să fie procesate în aceleaşi condiţii – performanţă, costuri, uşurinţă – indiferent de locaţia geografică a iniţiatorului şi a beneficiarului plăţii. Până în prezent, 25 de instituţii de credit din România, 7 sucursale ale unor bănci străine şi 1 instituţie de plăţi au aderat la SEPA, efectuând plăţi în euro prin instrumente de plată SEPA.  

Ca urmare a deciziei comunităţii bancare de a adopta standardele SEPA şi pentru plăţile în lei, înainte de adoptarea monedei euro, comunitatea bancară și TransFonD au derulat programul SEPA pentru plăţi în lei şi euro, cu următoarele etape principale:

 • sistemul SENT SEPA RON pentru SEPA Credit Transfer – lansat la data de 2 noiembrie 2012;
 • sistemul SENT SEPA EUR – lansat la data de 13 decembrie 2013;
 • procesarea SEPA Debit Direct, cu managementul centralizat al mandatelor SDD – lansat la data de 11 aprilie 2016.

Trezoreria Statului şi 31 de bănci comerciale efectuează în prezent operațiuni de transfer credit în lei utilizând standardele SEPA, în timp ce operaţiuni SEPA prin debitare directă în lei sunt oferite de 17 bănci.

Pentru a accelera adoptarea instrumentelor de plată SEPA, Comisia Europeană a emis Regulamentul privind stabilirea cerinţelor tehnice aplicabile operaţiunilor de transfer credit şi debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009, aşa-numitul Regulament SEPA, care a intrat în vigoare în luna martie 2012. Regulamentul SEPA este obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, impunând termene pentru adoptarea instrumentelor SEPA, şi anume:

– 1 februarie 2014 pentru furnizorii de servicii de plăţi din zona euro, cu un termen de tranziție de 6 luni (1 august 2014),

– 31 octombrie 2016 pentru furnizorii de servicii de plăţi din zona non-euro.

Astfel, începând cu data de 31 octombrie 2016, toate plăţile în euro în zona SEPA trebuie să respecte standardele SEPA, atât băncile cât şi clienţii corporatişti având obligaţia de a utiliza formatele tehnice de mesaje ISO 20022 XML.

Conţinutul tematic al cursului este structurat după cum urmează:

1. Noţiuni introductive în domeniul plăţilor

 •   Instrumente de plată
 •   Sisteme de plăţi

2. Proiectul Zonei Unice de Plăţi în Euro – Single Euro Payments Area – SEPA

 •  Prezentare generala
 •  Organizare la nivel european
 •  Cadrul legal pentru implementarea SEPA

3. Componentele şi arhitectura SEPA

       Standarde utilizate în SEPA:

 • International Bank Account Number – IBAN
 • Business Identifier Code – BIC
 • Standardul ISO 20022 XML

4. Schemele de plăţi SEPA

 • Schema SEPA Credit Transfer (SCT)
 • Schemele SEPA Direct Debit Core și Business-to-Business (SDD Core, SDD B2B)

5. Alte componente SEPA

 •  Cadrul armonizat pentru carduri în SEPA
 •  Cadrul armonizat pentru numerar SECA (Single Euro Cash Area)
 •  Servicii adiționale opționale – AOS  (Aditional Optional Services)

6. Implicaţii, oportunităţi şi beneficii

 •  Proiectul SEPA în România

LECTOR

Rodica Tuchilă, Consilier la Asociaţia Română a Băncilor, este absolventă a Facultăţii de Automatică a Institutului Politehnic Bucureşti şi are o experienţă de peste 25 de ani in implementarea de proiecte informatice destinate sectorului bancar.  În cadrul Asociaţiei Române a Băncilor, începând cu anul 2005 s-a implicat in derularea proiectelor realizate la nivelul sistemului bancar românesc: implementarea Noului Acord de Capital Basel II, intrarea în funcţiune a noului  sistem de raportări al instituţiilor de credit către BNR, proiectul privind procesarea automată a instrumentelor de plată de debit în Sistemul Electronic de Plăţi, realizarea Sistemului de raportări on-line către Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, implementarea Zonei Unice de Plăţi în Euro SEPA.  Coordonează activitatea Comisiilor tehnice ale ARB pentru Securitate IT&C, Carduri şi SEPA și este Preşedinte al Grupului de Utilizatori SWIFT din România.  Din anul 2007 este Director al proiectului SEPA privind implementarea în Romania a Zonei Unice de Plăţi în Euro și secretar al Comitetului Național SEPA, reprezentând comunitatea bancară din România în SEPA Programme Management Forum din cadrul Consiliului European al Plăților, precum și în Forumul European al Comitetelor de Coordonare SEPA organizat de Comisia Europeană.

Perioada de desfăşurare: TBA,  între orele 9.00 – 17.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute adresa e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0372.394.442, fax: 021.327.50.86.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii