Managementul riscului de frauda in industria serviciilor financiare

Managementul riscului de frauda in industria serviciilor financiare

OBIECTIVUL CURSULUI

Dobândirea de cunoştinţe în vederea desfăşurării într-un mod adecvat a proceselor aferente managementului riscului de fraudă internă şi/sau externă care poate să apară în cadrul instituţiilor financiar-bancare, în cadrul acţiunilor de executare silită a bunurilor.

Prima parte a seminarului prezintă şi analizează o serie de noţiuni cheie în legătură cu fraudele, cu accent pe investigarea si prevenirea acestora, gestionarea cazurilor de fraudă în instituţiile financiare. În partea a doua sunt prezentate şi analizate o serie de studii de caz, abordate în acelaşi mod, pe specificul activităţilor: creditare, leasing, asigurare, executare silită.

GRUP TINTA

Cursul este recomandat, în special, angajaţilor care desfăşoară activităţi în zonele antifraudă, control intern, audit intern, conformitate, securitate bancară, analiză credite PF/PJ. De asemenea, informaţiile pot fi utile şi coordonatorilor echipelor de vânzări, având în vedere că acestea reprezintă primul element de filtrare al aplicanţilor pentru produsele oferite de instituţiile financiar-bancare.

Cursul este util şi reprezentanţilor organelelor de cercetare şi urmărire penală din instituţiile de profil, care pot identifica detalii care să îi ajute în completarea materialul probator în dosare, cu documente sau cu alte tipuri de materiale pe care companiile financiare sau firmele specializate în executări silite le pot prezenta.

CONTINUT

Scurtă incursiune în domeniul fraudei:

 • Conceptul de fraudă – definiţii acceptate, clasificări şi tipuri;
 • Modalităţi de abordare a fenomenului de fraudă în zona corporaţiilor;
 • Investigarea fraudei: identificarea cauzelor care au generat şi a condiţiilor care au favorizat apariţia fraudei, cuantificarea întinderii şi a valorii prejudiciului, stabilirea făptuitorilor şi a eventualelor complicităţi în rândul angajaţilor, determinarea măsurilor de implementat pentru a preveni replicarea fraudei în viitor;
 • Sursele de informaţii utilizate în analizele şi investigaţiile cazurilor de fraudă;
 • Resursa umană – veriga cea mai puternică sau veriga cea mai slabă în managementul riscului de fraudă? Riscul resursei umane, componentă a riscului de fraudă;

Speţe de fraudă, cu accent pe rolul şi atribuţiile fiecărei structuri organizaţionale implicate în gestionarea proceselor de identificare, investigare, analiză, combatere fraudă, precum şi în cel de întocmire a materialului necesar pentru înaintarea şi susţinerea sesizărilor şi plângerilor penale:

 • Băncile – sursa de unde iei bani fără să îi mai înapoiezi?
 • Frauda în asigurări – fenomen cvasi-general, sau apanaj al crizei?
 • Achiziţionarea de bunuri în leasing – metodă de îmbogăţire rapidă?
 • Executarea silită – momentul cheie pentru (re-)câştigarea bunului, la un preţ foarte mic. (măsură de ultimă instanţă)

Formarea profesională continuă, networking-ul şi comunicarea – elemente cheie ale perfecţionării metodelor de prevenire a fraudei

 • stabilirea şi implementarea unor măsuri de prevenire pe care instituţia afectată trebuie să le ia, ca urmare a analizei cauzelor care au determinat şi a factorilor care au favorizat producerea fraudei: modificarea modului de performare a activităţii de control intern, actualizarea reglementărilor interne, modificarea competenţelor unor structuri interne de aprobare, crearea unor unităţi organizaţionale noi, cu atribuţiuni pe linie de prevenire/detectare, implementarea unor proceduri speciale de resurse umane etc.;
 • aderarea la organizaţii profesionale de profil – o şansă în plus de a fi la curent cu evoluţia fenomenului fraudei şi a metodelor de contracarare.

LECTOR

Daniel Nita Security Project Manager, OTP CONSULTING ROMANIA.

Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie Al.I.Cuza – Bucureşti şi are o bogată expertiză în domeniul prevenirii, detectării, investigării fraudelor – interne, mixte sau externe. A activat ca ofiţer de poliţie în Serviciul de Investigarea a Fraudelor, ulterior continuând activitatea în arii de control în instituţii civile: OTP Bank România SA – coordonator al activităţii Direcţiei de Securitate Bancară, cu atribuţii principale în domeniul antifraudă.

Totodată, este membru al Asociaţiei Examinatorilor Certificaţi de Fraudă din Statele Unite, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criminaliştilor din statele foste iugoslave şi coautor al lucrării “Bribery and Corruption”, editată în S.U.A. sub coordonarea Dr. Joseph T.Wells, fondator şi preşedinte al ACFE, cea mai mare organizaţie antifraudă la nivel mondial.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

21 februarie 2019 (orele 9:00 – 17:00)

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata zilei de pregătire la clasă.

La finalul cursului, participantilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Anca Strachinescu, anca.strachinescu@ibr-rbi.ro,

telefon: 021.327.50.87

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii