Curs de limba germana – limbaj economico – financiar – Nivel B1 – B2

Curs de limba germana – limbaj economico – financiar – Nivel B1 – B2

OBIECTIVE

Însuşirea de către participanţi a competenţelor de comunicare specifice unui utilizator independent al limbii germane (conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi);

  • Înţelegerea textului ascultat: Cursanţii vor putea urmări punctele esenţiale din discuţii mai ample, înţelege idei principale din buletine de ştiri şi interviuri transmise la radio despre teme de actualitate şi teme economice, descifra informaţii tehnice simple, utile în cotidian şi în mediul de afaceri.
  • Înţelegerea textului citit: Participanţii vor putea înţelege principalele puncte din articole de ziar, broşuri sau texte de specialitate, pe teme de actualitate şi din sfera afacerilor, parcurge texte scurte în căutarea de informaţii relevante, înţelege mesaje din scrisori standard (de afaceri, de la asociaţii sau autorităţi), precum şi sensul unor expresii specifice mediului business.
  • Interacţiune verbală/ Conversaţie: Cursanţii vor putea iniţia şi susţine un dialog pe teme de interes personal sau profesional, solicita puncte de vedere în contexte de comunicare diferite, îşi vor putea exprima acordul sau dezacordul într-un mod adecvat, cere şi urma instrucţiuni detaliate în diferite circumstanţe, precum şi argumenta planurile, deciziile şi acţiunile, prezentând avantajele şi dezavantajele unei opţiuni.
  • Exprimare în scris: Participanţii vor putea redacta texte simple şi coerente pe diverse teme din cadrul domeniului lor de interes, solicita şi oferi informaţii prin diferite forme de corespondenţă oficială şi neoficială, utilizând un limbaj adecvat (e-mail, circulare, notificări, rapoarte etc.), vor putea redacta un curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie, conform standardelor mediului de afaceri german.
Fundamentarea şi utilizarea corectă a noţiunilor de gramatică a limbii germane;

Cunoaşterea prin dezbatere a unor aspecte relevante pentru spaţiul germanofon (i.e. Germania, Austria, Elveţia) şi identificarea potenţialelor diferenţe culturale;

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să îşi dezvolte abilităţile de comunicare în limba germană şi să îşi însuşească noţiuni de vocabular de specialitate din sfera economică a acestei limbi.

TEME

Modulul abordează într-o manieră interactivă, axată pe comunicare, următoarele teme:

 1. Betriebsbesichtigungen (vizite de lucru)
 2. Rund um die Firma (branşe economice, tipuri de întreprinderi, forme juridice de organizare a activităţii antreprenoriale)
 3. Am Arbeitsplatz (aspecte organizatorice ale funcţionării unei întreprinderi)
 4. Von Haus zu Haus mit… (organizarea, urmărirea şi livrarea comenzilor)
 5. Das perfekte System (descrierea unui proces organizaţional)
 6. Der Mitarbeiter im Betrieb (evaluarea angajatului şi a superiorului)
 7. Der Vertriebsprozess (vânzări şi strategii de marketing)
 8. Auf der Messe (participarea la târguri de profil)
 9. Import-Export (procesul de creare şi livrare a unui produs/serviciu, gestionarea reacţiilor negative/ a plângerilor)
 10. Die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch (dosarul de aplicaţie şi interviul)

Modulul urmăreşte progresiv dezvoltarea competenţelor de comunicare în scris şi la nivel conversaţional, folosindu-se terminologia uzuală şi limbajul de specialitate (limbaj de afaceri). Fiecare lecţie include şi noţiuni fundamentale de gramatică (pronumele reflexiv şi demonstrativ, verbele reflexive, imperfectul şi conjunctivul verbelor, diateza pasivă, tipuri de propoziţii subordonate), asigurându-se şi recapitularea noţiunilor elementare de gramatică dobândite în modulul anterior.

LECTOR

Dr. Gabriela Ghindea este trainer acreditat de limbă germană de către Institutul Goethe. Doctor în Relaţii Internaţionale cu multiple stagii de cercetare şi practică în Germania (i.e. în Bundestag), G. Ghindea este absolventă a Universităţii “Babeş-Bolyai” (licenţiată în Istorie, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale) şi a unui masterat de Studii Europene la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen. Referent de specialitate în cadrul DAAD (Serviciul German de Schimb Academic) şi colaboratoare a Institutului Goethe a coordonat de-a lungul timpului diverse proiecte de cercetare şi marketing educaţional în România, Germania şi Austria, având şi experienţa predării limbii germane la diferite niveluri.

DURATA CURSULUI

24 şedinţe, 2h/şedinţă

Pe parcurs sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului şi pregătirea examenului final. Modulul se încheie cu un examen care certifică nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris şi într-o interacţiune verbală (conversaţie).

PERIOADA

TBA

MANUAL

Jörg Braunert/ Wolfram Schlenkert, Unternehmen Deutsch – Aufbaukurs B1/B2, ed. Klett, Stuttgart (Lehrbuch & Arbeitsbuch & Wörterheft).

Contact:

Mihaela Radu

Training Specialist

tel: 0748.886.807

E-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii