Finante manageriale

Finante manageriale

Seminarul îşi propune prezentarea din perspectiva managerială a aspectelor financiare şi contabile astfel încât să faciliteze comunicarea între funcţiunea financiara si toate celelalte functiuni ale companiei, cu impact pozitiv asupra înţelegerii şi implementării strategiei de dezvoltare a firmei şi, bineînţeles, asupra obţinerii unor rezultate sustenabile din punct de vedere comercial şi financiar.

Optimizarea proceselor din orice companie este dificilă dacă parţile implicate au bariere de înţelegere a termenilor specifici, iar funcţiunea financiară, spre deosebire de toate celelalte, operează cu termeni ce provoaca de multe ori tentaţia de a spune „eu nu mă pricep la contabilitate dar …”. Dar, „cifrele vorbesc” („money talks”).

Seminarul acoperă conceptele de bază şi permite participanţilor să folosească în mod corect terminologia financiară. Chiar dacă nu se concentrează pe riscuri, seminarul clarifică cifrele din spatele lor şi transmit semnale pozitive sau de alertă pentru top şi middle managementul firmei.

OBIECTIVUL CURSULUI:

Seminarul este o combinaţie echilibrată a conceptelor teoretice şi a unor studii de caz şi probleme (speţe) practice.

Beneficiile cursanţilor:

 • Înţelegerea modului în care tranzacţiile companiei şi activităţile acesteia sunt reflectate în situaţiile sale financiare;
 • Capabilitatea de a citi şi înţelege componentele situaţiilor financiare: bilanţ, cont de profit şi pierdere, flux de disponibilităţi. Înţelegerea rolului situatiilor financiare precum si a potentialelor beneficii oferite de instrumentele de analiza financiară;
 • Competeţe în aprecierea performanţei operaţionale, investiţionale şi financiare utilizând indicatori specifici
 • Abilitatea de a înţelege semnificaţia şi de a interpreta informaţia din “Notele explicative la situaţiile financiare”
 • Clarificarea rolului pe care funcţiunea financiară îl are atât în stabilirea strategiei companiei cat si in intrumentele de masura a indeplinirii obiectivelor companiei

GRUPUL TINTA:

Seminarul se adresează managerilor de operaţiuni, vanzări, marketing, juridic precum şi tuturor utilizatorilor de rapoarte financiare care au cunoţtinţe limitate de analiză financiară.

CONTINUT:

Management financiar

 • Funcţiuni
 • Tipuri de decizii
 • Rolul şi principiile contabilităţii

Situaţii financiare

 • Contul de profit şi pierdere: Analiza veniturilor, criterii de recunoaştere şi provocări în stadiul de raportare; Analiza cheltuielilor, criterii de recunoaştere şi provocări în stadiul de raportare
 • Bilanţ: Active şi elemente discutabile; Datorii şi capitaluri, elemente discutabile
 • Flux de disponibilităţi: Componente majore; Metode

Analiza financiară

 • Obiective, instrumente
 • Analiza pe bază de indicatori
 • Limitări şi capcane ale analizei financiare pe bază de indicatori

Planificare financiară

 • Bugetare, prognoze
 • Analiza pragului de rentabilitate, efectul de levier operaţional

Capital de lucru

 • Componente, politici
 • Managementul capitalului de lucru

Valoarea în timp a banilor

 • Valoare viitoare
 • Valoare prezentă

LECTOR:

Luminiţa Daneti, MBA

Doamna Luminiţa Daneti are peste 15 ani de experienţă în finanţe corporatiste, atât în companii mari (cu active peste 200 milioane Euro), cât şi în IMM-uri, în diverse industrii precum şi în consultanţă.

Domeniile sale de expertiză sunt: analiza financiară, evaluare de companii, planificare strategică, managementul activelor şi pasivelor, controlling.

După absolvirea programului MBA City University of Seatle – USA s-a alăturat echipei de lectori ai Institutului Bancar Român. Doamna Daneti detine de asemenea un master în Aeronautică şi este licenţiată în Matematica.

Din anul 2000 până în prezent, în calitate de lector a susţinut cursuri de analiză financiară şi finanţe corporatiste în cadrul a două programe MBA precum şi seminarii pe tematică financiară în cadrul Institutului Bancar Român.

Seminariile pe care le livrează conţin o importantă componentă practică, cu exemplificări şi studii de caz şi sunt interactive, antrenând audienta într-un itinerar, care se finalizează cu însuşirea unor concepte ce par, la prima vedere, tehnice şi aride, descoperindu-le interdependenţa cu activitatea companiei.

PERIOADA CURSULUI:

5 – 6  martie 2019, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Roxana Ivan
Organizator Programe
Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.453, Mobil: 0748.886.839
Fax: 021.327.50.86
E-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

 

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii