Seminar aplicat privind raportarea fondurilor proprii si a lichiditatii conform cerintelor COREP

Seminar aplicat privind raportarea fondurilor proprii si a lichiditatii conform cerintelor COREP

     

Cursul vizează aprofundarea cerinţelor de raportare a fondurilor proprii şi lichidităţii conform ITS nr.680/2014, cu focus pe formularele dedicate elementelor de capital (CA1-CA4, CA5.1, CA5.2) şi lichiditate (C51-C54, C60, C61, C72-C76).

Se vor prezenta în detaliu elementele componente ale acestor formulare, cu accent pe diferite elemente tehnice cheie. În paralel, vor fi efectuate o serie de aplicaţii destinate captării componentelor extrem de tehnice.

Seminarul are în vedere crearea unei atmosfere specifice unui workshop, cu deschidere faţă de rezolvarea anumitor speţe.

CONTINUT

– Componenţa fondurilor proprii (CA1)

– Cerinţa de fonduri proprii (CA2)

– Indicatorii de capital (CA3)

– Tratamentul tranzitoriu al elementelor de capital (CA5.1, CA5.2)

– Elemente cu grad ridicat de lichiditate (C51, C72)

– Ieşirile de lichiditate (C52, C73)

– Intrările de lichiditate (C53, C74)

– Sursele şi necesarul de finanţare (C60, C61).

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil ocupă în prezent în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene. Noua provocare profesională a contribuit deplin la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării pudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare. Deține un doctorat în economie, este Chartered Banker si a activat de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea Directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. Cristina este unul dintre cei mai apreciaţi lectori ai IBR şi livrează cu succes atât seminarii (open/in-house) cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, între orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata sesiunii de pregatire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Dr. Emanuela Savu, Training Manager

Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, Fax: 021.327.50.86, E-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii