Analiza financiara a companiilor de asigurari – instrument managerial (Finance for managers)

Analiza financiara a companiilor de asigurari – instrument managerial (Finance for managers)

     

În prezent, mai mult ca oricând, companiile financiare şi acționarii acestora depun eforturi pentru a creşte eficienţa cu care fondurile proprii sunt utilizate. Astfel, înțelegerea felului în care activitatea fiecărui departament contribuie la rezultatele financiare ale companiei devine de importanţă sporită în luarea deciziilor şi în atingerea țintelor de performanţă financiară ale companiei. Deciziile cu impact financiar luate în afara departamentului de finance au o contribuție covârșitoare la rezultatele companiei, astfel, departamentele non-finance trebuie să aibă cea mai buna înțelegere a modului în care compania funcționează ca un tot, cum se desfășoară fluxurile financiare, precum şi a felului în care este aceasta evaluata de acționari, analiști sau compania mamă.

Seminarul oferă o introducere în finanțele companiei de asigurări şi va contribui la succesul implementării strategiei acesteia. Îmbunătățind cunoștințele de analiză financiară şi subliniind importanţa deciziilor pe care participanții la curs le iau în activitatea zilnică, aceștia vor acorda o atenţie sporită administrării veniturilor, cheltuielilor, profiturilor si lichidităților companiei şi vor înțelege mai bine factorii interni şi externi care influențează compania. Obiectivul acestui curs este să transfere aceste cunoştinţe într-un mod rapid şi practic, prin utilizarea extinsa a exemplelor şi studiilor de caz, făcând astfel o legătura directă între teoria financiară şi deciziile de zi cu zi.

OBIECTIV

La finalul cursului, participanţii vor întelege:

 • limbajul financiar specific
 • indicatorii financiari specifici industriei de asigurări şi instituțiilor financiar-bancare
 • interpretarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit şi pierdere, declarație de cash-flow)
 • concepte contabile de baza şi fluxurile de lichiditate în organizație
 • contribuția şi influenţele fiecărui business unit/departament la rezultatele companiei
 • cum este evaluată performanţa financiară a companiei de către acționari, investitori şi alți stakeholderi; analiza financiara a afacerii şi a profitabilității
 • tipurile şi structurile de costuri
 • impactul investițiilor, taxelor şi impozitelor asupra rentabilității capitalului
 • conceptele de cost al unui produs financiar şi marje pe produs
 • cum sunt create business plan-urile şi bugetele companiilor
 • conceptele de capital, solvabilitatea şi adecvarea solvabilității.

GRUP TINTA

Manageri şi specialiști seniori din departamente non-financiare ale unei companii de asigurări care trebuie să înțeleagă activitatea financiară a firmei, pentru a contribui la succesul organizaţiei.

CONTINUT

Seminarul este structurat pentru a furniza atât o bază solidă de cunoștințe teoretice cât şi exemple şi studii de caz din şi despre companii de asigurări, pentru a uşura înțelegerea şi integrarea acestora în activitatea de zi cu zi.

 • Trecerea în revistă a diferitelor modele financiare de companii: bănci, asigurări
 • Companiile de asigurări: modelul de baza; tipuri de companii de asigurări: P&C (Property & Casualty), life, auto, reasiguratori
 • Situațiile financiare: prezentare, structura (balance sheet, profit & loss, cash-flow statement)
 • Fluxurile de venituri, cheltuieli, investiții, taxe şi impactul acestora asupra companiei
 • Concepte financiare de bază: time value of money, discount rate, IRR (Internal Rate of Return – rata internă de rentabilitate), NPV (Net Present Value – valoare prezentă netă)
 • Elemente generale despre Solvency si structura de capital
 • Tipuri si structuri de costuri; implicații şi aplicații în decizii de business
 • Cât costă o asigurare – pricing pentru produsele de asigurare
 • Ce caută acționarii: importanţa ROE (Return on Equity – rata de rentabilitate a capitalului) pentru sustenabilitatea business-ului de asigurări;
 • Totalul este mai mare decât părțile: contribuția departamentelor la realizarea targetului ROE
 • Business plan, buget: cum, de ce, pentru cine
 • Simulare model de business al unei companii de asigurări; studii de caz: asiguratori europeni.

PREZENTAREA LECTORULUI

Cristian Popa, CFA – Director Investitii la NN Asigurări de Viaţă SA

Cristian Popa ocupa funcția de Director de Investiții la NN Asigurări de Viața SA, cea mai mare companie din piaţa asigurărilor de viaţă, fiind responsabil de activitatea de investiții a companiei, cu focus pe activitatea de administrare a fondurilor de pensii. Are peste 8 ani experienţă în asset management, piețe de capital şi risk management, ocupând o serie de poziţii în domenii precum administrarea fondurilor mutuale, a fondurilor de pensii şi trading de active financiare şi derivate. După absolvirea Facultăţii de Economie, Cristian a finalizat cu succes programul de master – Management al Riscului Financiar Internaţional, din cadrul ASE REI. În anul 2013 a obținut certificarea CFA alăturându-se celei mai mari asociații de profesioniști in investiții din lume. În prezent este membru al boardului şi trezorier al CFA Romania. Cristian are competenţe excelente de analiză financiară şi finanţe corporative, fiind implicat activ în analiza investițiilor si administrarea portofoliilor de investiții, inclusiv în companii financiare din Europa Centrala şi de Est.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2019, orele 09:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea unui tabel cu datele personale ale cursanţilor.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilei de pregătire.

La finalul cursului, participantilor li se va inmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesionala continua (CPDs).

CONTACT

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii