Administrator credite, cod COR 241215

Administrator credite, cod COR 241215

ADMINISTRATOR CREDITE[*] – cod COR 241215

OBIECTIVUL CURSULUI

Programul de perfecţionare acreditat ANC Administrator credite are ca obiectiv dezvoltarea următoarelor competenţe:

– Procesarea şi derularea creditelor (verificarea documentaţiei de credit,  întocmirea contractelor de credit, contractelor de garanţie şi graficelor de rambursare, înregistrarea creditelor şi garanţiilor în sistemul informatic);

– Actualizarea riscului de credit (evaluarea performanţelor financiare ale clientului şi analizarea modului de derulare a tranzacţiei);

– Monitorizarea creditelor (gestionarea creditelor, identificarea creditelor restante/neperformante şi formularea propunerilor de restructurare a creditelor);

– Gestionarea arieratelor (recuperarea creditelor restante şi neperformante, întocmirea documentaţiei pentru furnizorii de protecţie pentru riscul de credit, transmiterea documentaţiei necesare în cazul executării silite, elaborarea propunerilor de scoatere în afara bilanţului a creanţelor);

– Raportarea situaţiei creditelor (selectarea şi procesarea informaţiilor în funcţie de tipul de raport, elaborarea şi transmiterea raportului).

GRUPUL TINTA

Grupul ţintă este format din personalul din sistemul financiar-bancar implicat în activitatea de creditare şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul bancar.

CONDITII DE ACCES

– absolvent studii superioare

– promovare test iniţial

CONTINUT

Curricula cuprinde 5 competenţe specifice

  • Procesarea creditelor
  • Actualizarea riscului de credit
  • Monitorizarea portofoliului de credite
  • Gestionarea arieratelor
  • Raportarea situaţiei creditelor, tipuri de raportare

EVALUARE

Evaluarea iniţială – pentru pregătirea testului iniţial (test grilă), care va fi susţinut în prima zi de curs.

Evaluarea finalăconstă în probă teoretică  (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

CERTIFICARE

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Certificatul este eliberat de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei având recunoaştere naţională.

ACTE NECESARE INSCRIERII

– Copie diplomă de licenţă

­- Copie act de identitate

– Formular de înscriere

DURATA CURSULUI

36 ore de pregătire, din care: 28 ore instruire la clasă şi 8 ore studiu individual pentru pregătirea examenului final

Evaluarea finală se va organiza la o săptămână după finalizarea cursului.

Institutul Bancar Român va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului, bază materială necesară pe durata desfăşurării cursului

PERIOADA DE DESFASURARE

TBC

Persoana de contact

Georgiana Gojgărea

email: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

telefon:  0748 886819

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


[*] Standardul ocupaţional Administrator credite a fost realizat de IBR în cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă pentru sectorul bancar (AS-BANC), martie 2009 – aprilie 2010, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013