Agent de vanzari directe (produse financiar – bancare) cod COR 331105 | Institutul Bancar Român

Agent de vanzari directe (produse financiar – bancare) cod COR 331105

Agent de vanzari directe (produse financiar – bancare) cod COR 331105

Institutul Bancar Român lansează un nou program de perfecţionare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC.  Ocupaţia Agent financiar bancar vânzări directe presupune vânzarea în mod activ a produselor financiar-bancare, prin contactarea directă a potenţialilor clienţi şi susţinerea de prezentări cu un dinamism deosebit, fie la locul de muncă al acestora, la domiciliu, în magazine sau alte locuri publice.

OBIECTIVUL CURSULUI

Obiectivul acestui program este dezvoltarea/perfecţionarea abilităţilor şi atitudinilor esenţiale pentru activitatea de vânzare, precum şi crearea de comportamente şi imagine personală care pot conduce spre succes orice proces de relaţionare cu clientul. Cursanţii vor asimila tehnici şi strategii destinate atragerii şi fidelizării portofoliilor de clienţi. Cursul are un grad de interactivitate extrem de mare dat de o multitudine de  jocuri de rol şi scenarii pe bază de situaţii problematice concrete în vânzare, exemple de motivare şi automotivare etc.

Programul Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) are la bază dezvoltarea următoarelor competenţe:

– Identificarea oportunităţilor de vânzare a produselor financiar-bancare

– Consolidarea bazei de date personale a potenţialilor clienţi

– Elaborarea planului de vânzare individual

– Vânzarea directă a produselor

GRUPUL TINTA

Personal din sucursale şi agenţii implicaţi în activitatea de promovare şi vânzare directă a produselor şi serviciilor financiar-bancare.

Personal din front office – casierie, operatori ghişeu, consultanţi PF, consultanţi PJ etc.

PFA şi alţi brokeri implicaţi în activitatea de vânzări produse financiar-bancare

CONDITII MINIME DE ACCES

– Absolvent studii medii

– Promovare test iniţial (test-grilă) pentru dovedirea competenţelor specifice de bază în domeniul financiar-bancar şi a competenţelor generale: aplicarea normelor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea programului de cunoaştere a clientelei; aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor financiar-bancare.

LECTORI

Alin COMŞA – Director Departament Vânzări Directe, Raiffeisen Bank

Dl. Alin Comşa are o experienţă vastă în în domeniul financiar bancar, unde a avut rezultate impresionante în domeniul vânzărilor, într-o serie de instituţii financiare şi bănci. În prezent, coordonează peste 60 de echipe de vânzări directe, cca. 500 de persoane, pe tot teritoriul ţării.

Deţine o diplomă de master în comunicare, este trainer autorizat ANC şi de peste 7 ani este implicat în pregătirea profesională a personalului din domeniul bancar.

PERIOADA DE DESFASURARE

5 zile, intre 9:00 – 18:00

EVALUARE

Evaluarea iniţială – are scopul adaptării programului de formare la nevoile cursanţilor. Testul iniţial (test grilă) va fi susţinut cu 3 zile înainte de curs.

Evaluarea finalăconstă în probă teoretică (test grilă) şi o probă practică (susţinerea unui proiect).

CERTIFICARE

Participanţii care obţin media finală de cel puţin 7 (din 10) vor primi un certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului în care se menţionează competenţele generale şi specifice dobândite.

Certificatul este recunoscut la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

ACTE NECEESARE INSCRIERII

– Copie diplomă de bacalaureat/licenţă

– Copie act de identitate

– Formular de înscriere

DURATA CURSULUI

27 ore de pregătire, din care: 9 ore pentru instruire teoretică şi 18 ore pentru instruire practică.

Institutul Bancar Român va organiza cursul, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

Conform Codului Fiscal Art. 21 – (2) – h), cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, şi  sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit.

Persoana de contact

e-mail: office@ibr-rbi.ro

tel: 0748.886.812

[*] Standardul ocupaţional, curricula şi suportul de curs pentru ocupaţia Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) au fost realizate de IBR în cadrul proiectului „Dezvoltări instituţionale în formarea profesională continuă în sistemul financiar-bancar (DEFIN), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii